Älä hosu – hyvä valmistautuminen ehkäisee virheitä sekä yhteistoiminta- että päättämissopimusneuvotteluissa

Kaksi työoikeuden kysytyintä aihetta yhdessä päivässä: yhteistoimintaneuvotteluiden nuotitus ja työsuhteen päättämissopimukset.

Aamupäivän aikana saat käytännön kokemuksiin perustuvan selkeän kuvan niistä seikoista, joiden takia yhteistoimintaneuvotteluissa tyypillisesti joko onnistutaan tai epäonnistutaan. Iltapäivällä opit mitä tulee ottaa huomioon, kun työsuhde päätetään sopimalla ja mitä ehtoja päättämissopimukseen tulee kirjata. Aiheita käsitellään sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Mitä pitää tehdä ennen kuin astutaan neuvotteluhuoneen kynnyksen yli?
Mitä saa ja mitä ei saa tehdä yhteistoimintaneuvottelujen aikana?
Mikä on esimiehen ja henkilöstön edustajan rooli yhteistoimintaneuvotteluiden aikana?
Millainen on hyvä työsuhteen päättämissopimus? Mistä kaikesta päättämissopimuksessa tulisi sopia?

Seminaarin asiantuntijoina toimivat asianajaja Anu Waaralinna, Roschier Asianajotoimisto Oy ja asianajaja Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

Seminaarin ohjelma

Yhteistoimintaneuvotteluiden käytännön nuotittaminen

9.00

Yhteistoimintaneuvottelut sekä työnantajavelvoitteet ennen ja jälkeen neuvottelujen

 • valmistautuminen neuvotteluihin
 • yhteistoimintamenettelyn agenda ja käytännön toteutus
 • yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen
 • päättämisilmoitusten toimittaminen
 • toiminta irtisanomisaikana
 • takaisinottovelvollisuus
 • muut työsuhteen päättymisen jälkeiset velvoitteet
10.15

Tauko

10.30

Edellinen teema jatkuu

11.00

Mikä voi mennä pieleen - keskeisiä yhteistoimintaneuvotteluista syntyviä riitakysymyksiä

 • menettelymääräysten noudattaminen
 • neuvotteluvelvoitteen täyttyminen
 • oikeuskäytäntöä
12.00

Lounas

Työsuhteen päättämissopimukset

13.00

Sopimusten käyttöalasta – milloin voi sopia?

 • työsuhteen päättämistilanteen ja päättämisperusteen vaikutus sopimiseen
 • sopimusneuvottelut ja niiden käynnistäminen
 • mistä voi sopia ja sopimisen suhde pakottavaan lainsäädäntöön
 • miten sopiminen onnistuu molempia osapuolia hyödyttäen

13.45

Millainen on hyvä sopimus ja mistä tulisi sopia?

 • irtisanomisajan palkka
 • luontoisedut
 • bonukset ja tulospalkkiot
 • kertyneet ylityöt ja vuosilomat
 • eroraha
 • sopimuksen vaikutukset työttömyysturvaan
 • muut erityiskysymykset

14.30

Muut työsuhteen päättymiseen liittyvät seikat

 • työntekovelvoite ja siitä vapauttaminen
 • työnantajan omaisuuden palauttaminen
 • elektronisten tiedostojen ja sähköpostin käsittely
 • uudelleensijoittamispalvelut
 • tiedottaminen ja työtodistus

15.00

Työsuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvat ehdot

 • salassapitosopimukset
 • kilpailu- ja houkuttelukiellot
 • työsopimuslain mukainen takaisinottovelvoite
 • yleinen lojaliteettivelvoite
 • sopimussakko ja sopimusrikkomuksen seuraamukset
 • riitojen ratkaisu
16.15

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 27.7. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu