Saat seminaarista kattavan selvityksen velkojen ja vastuiden käsittelystä saneerausmenettelyssä. Käsiteltäviä aiheita tarkastellaan selvittäjän, velkojan ja tuomioistuimen näkökulmista. Lisäksi saat käytännön työkaluja yrityssaneerausten parissa työskenteleville.

Päivän aikana käsitellään muun muassa seuraavia saneerausmenettelyissä esiin tulevia kysymyksiä:

 • saneerausvelkojen ja uusien velkojen erottelu viimeaikaisessa käytännössä
 • vakuusvelan määrittäminen
 • vakuuksien – erityisesti yrityskiinnityksen – rooli yrityssaneerauksissa
 • velkakonversio työkaluna maksukyvyttömyystilanteessa
 • sopimussuhteet yrityssaneerauksessa
 • OYL ja laiton varojenjako/ takaisinsaanti vs. maksukyvyttömyys.

Puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asiantuntijoina:

Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto
Asianajaja Robert Peldán, Asianajotoimisto Borenius Oy
Asianajaja Jari Salminen, Eversheds Asianajotoimisto  Oy
Konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen, Konkurssiasiamiehen toimisto

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Konkurssiasiamiehen toimiston puheenvuoro

Konkurssiylitarkastaja Marina Vatanen, Konkurssiasiamiehen toimisto

9.45

Vakuusvelan määrittäminen/ Saneeraus- ja muut velat

 • saneerausvelat, hakemuksen vireilletulon jälkeen syntyneet velat
 • vakuusvelat, tavalliset saneerausvelat
 • kestovelkasuhteet
 • sudenkuoppia: osamaksu-, factoring-, leasing-, yms. sopimukset

Asianajaja Jari Salminen, Eversheds Asianajotoimisto Oy

10.45

Tauko

11.00

Velkakonversio työkaluna maksukyvyttömyystilanteessa – Katsaus kotimaiseen ja kansainväliseen velkakonversiokäytäntöön

 • Velkakonversion nykytila Suomessa
 • Velkakonversion käyttö ulkomailla – Missä Suomi menee verrattuna ”kilpailijoihin”
 • Miten velkakonversiota voitaisiin käyttää tehokkaammin suomalaisessa yrityssaneerauksessa

Asianajaja Robert Peldán, Asianajotoimisto Borenius Oy

 

11.45

Lounas

12.45

Vakuuksien - erityisesti yrityskiinnityksen - rooli yrityssaneerauksessa

 • vakuusvelan legaalimääritelmä
 • vakuusvelkojan suoja menettelyn aikana ja saneerausohjelmassa
 • yrityskiinnitystä koskevat KKO:n ratkaisut

Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

13.30

Tauko

13.45

Sopimussuhteet yrityssaneerauksessa

 • sopimusten jatkuvuus
 • vuokra- ja leasingsopimukset
 • velallisen liiketoiminta, tavanomaiset ja epätavanomaiset sopimukset

Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

14.30

OYL ja laiton varojenjako/ Takaisinsaanti vs. maksukyvyttömyys

Asianajaja Pauliina Tenhunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.15

Loppukeskustelu

15.30

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

 Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 21.1. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa