Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset?

Erilaiset yritysjärjestelyt ja toimintojen ulkoistaminen vaativat erityistä työoikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä ratkaisuja. Työoikeus määrittää raamit sekä yrityskaupan kohteen tarkastukselle että työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymiselle. Seminaarissa käsitellään kysymyksiä, jotka jatkuvasti nousevat esille erilaisia yritysjärjestelyjä ennen ja niiden jälkeen.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Miten yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyt ja toimintojen ulkoistaminen vaikuttavat työsuhteisiin?
 • Mitkä ovat liikkeen tai sen osan luovutuksen perustunnusmerkit?
 • Miten oikeudet, vastuut ja etuudet siirtyvät liiketoiminnan luovutuksissa?
 • Miten yrityskaupan toteuttamisen muoto vaikuttaa henkilöstön asemaan?
 • Mitkä ovat keskeiset henkilöstöön liittyvät kauppakirjan ehdot?
 • Mikä on osapuolten vastuu, kun tilanne arvioidaan väärin?
 • Miten yhteistoimintakysymykset on huomioitava?
 • Mitkä ovat työnantajan tyypilliset vähennysperusteet yrityskauppatilanteissa?
 • Miten toteutetaan tasapuolisen kohtelun vaatimus?
 • Millaisia muutoksia luovutuksensaaja voi tehdä työsuhteen ehtoihin?

Seminaarin asiantuntijoina:

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakipalveluiden johtaja Susanna Tiihonen, Deloitte & Touche Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Seminaari on osa Työoikeuden asiantuntijaohjelmaa. Seminaari toimii itsenäisenä kokonaisuutena eikä edellytä asiantuntijaohjelman muihin jaksoihin osallistumista.

Ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen ja jakautuminen

 • yrityskaupan toteuttamisen perusmuodot
 • miten yrityskaupan toteuttamisen muoto vaikuttaa henkilöstön asemaan

Asianajaja Petteri Uoti

9.45

Tauko

10.00

Liikkeen tai sen osan luovutuksen tunnusmerkit

 • liikkeen luovutuksen kriteerit
 • oikeudellinen yhteys
 • toiminnallinen kokonaisuus
 • keskeytymättömyys
 • kokonaisarviointi ja eri kriteerien painottuminen erilaisissa tapauksissa
 • ulkoistaminen
 • alihankkijan/palveluntarjoajan vaihtaminen
 • luovutus valtiosta toiseen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.45

Lounas

12.45

Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset

 • miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan?
 • siirtymisen automaattisuus
 • ketkä siirtyvät, liikkeen osan luovutus?
 • millaisin ehdoin?
 • mitä tapahtuu, kun tilanne arvioidaan väärin?
 • luovuttajan / luovutuksensaajan tiedonsaantiin liittyvät ongelmat

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

14.15

Kahvi

14.30

Kaupan kohteen tarkastukseen liittyvät henkilöstökysymykset (Due Diligence)

 • henkilöstökysymysten käsittely myyjän ja ostajan kannalta
 • yrityskaupan rakenteen vaikutus henkilöstökysymyksiin
 • keskeiset henkilöstökysymykset Due Diligence -tarkastuksessa
 •  henkilöstökysymykset osana Due Diligence -kokonaisuutta

Lakipalveluiden johtaja Susanna Tiihonen, Deloitte & Touche Oy

15.30

Henkilöstöön liittyvät kauppakirjan ehdot

 • yrityskaupan rakenteen vaikutus henkilöstöä koskeviin ehtoihin
 • kauppakirjaan liittyvät tavoitteet myyjän ja ostajan kannalta
 • oikeuksien ja vastuiden käsittelystä sopiminen
 • myyjän ja ostajan henkilöstöä koskevat vakuutukset

Lakipalveluiden johtaja Susanna Tiihonen

16.30

Ensimmäinen päivä päättyy

2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Aamukahvi

9.00

Johdon asema yritysjärjestelyissä

Lakipalveluiden johtaja Susanna Tiihonen, Deloitte & Touche Oy

10.00

Yhteistoimintakysymykset

 • mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?
 • liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminen YT-asioina
 • osakekauppa YT-asiana

Asianajaja Petteri Uoti

10.45

Tauko

11.00

Yrityskauppaan liittyvät työvoiman vähentämisen ominaispiirteet

 • työnantajan tyypilliset vähennysperusteet yrityskauppatilanteissa
 • työntekijän oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen yhteydessä
 • luovuttaja- vai luovutuksensaajayritys irtisanojana?
 • yhteistoimintamenettely yrityskauppoihin liittyvissä henkilöstövähennystilanteissa
 • eropaketit

Asianajaja Petteri Uoti

12.00

Lounas

13.00

Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti

14.00

Kahvi

14.15

Yrityskauppaan liittyvät työsuhteen ehtojen yhtenäistämisen ominaispiirteet

 • oikeuksien ja velvollisuuksien säilyminen
 • vastaanottajayrityksen oikeus muuttaa työsuhteiden ehtoja ja muutoksista sopiminen
 • vastaanottajan vastuu työehtojen olennaisesta muutoksesta
 • yhteistoimintaneuvottelujen merkitys työsuhteiden ehtojen yhtenäistämisessä

Asianajaja Petteri Uoti

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

1 240 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

930 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu