Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset?

Erilaiset yritysjärjestelyt ja toimintojen ulkoistaminen vaativat erityistä työoikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä ratkaisuja. Työoikeus määrittää raamit sekä yrityskaupan kohteen tarkastukselle että työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymiselle.

Yrityskaupat ja työoikeus -seminaarissa 15.-16.3. käsitellään kysymyksiä, jotka jatkuvasti nousevat esille erilaisia yritysjärjestelyjä ennen ja niiden jälkeen:

 • Mitkä ovat liikkeen tai sen osan luovutuksen perustunnusmerkit?
 • Ketkä työntekijöistä siirtyvät liiketoiminnan mukana?
 • Kuinka huolellinen henkilöstöriskejä ja -vastuita kartoittava HR DD tehdään?
 • Miten oikeudet, vastuut ja etuudet siirtyvät liiketoiminnan luovutuksissa?
 • Miten yrityskaupan toteuttamisen muoto vaikuttaa henkilöstön asemaan?
 • Mitkä ovat keskeiset henkilöstöön liittyvät kauppakirjan ehdot?
 • Seuraamukset ja osapuolten välinen vastuunjako erilaisissa ongelmatilanteissa?
 • Miten yhteistoimintakysymykset on huomioitava?
 • Mitkä ovat työnantajan tyypilliset vähennysperusteet yrityskauppatilanteissa?
 • Miten toteutetaan tasapuolisen kohtelun vaatimus yritysjärjestelyissä?
 • Millaisia muutoksia luovutuksensaaja voi tehdä työsuhteen ehtoihin?

Tervetuloa hyödyntämään asiantuntijoiden kokemus!

Jaa kokemuksia ja verkostoidu: #TAO1516

Ohjelma

Seminaaripäivien puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti Dittmar & Indreniukselta.

Tiistai 15.3.2016

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Osakekauppa, liiketoimintakauppa, sulautuminen ja jakautuminen

– yrityskaupan toteuttamisen perusmuodot
– miten yrityskaupan toteuttamisen muoto vaikuttaa henkilöstön asemaan

Asianajaja Petteri Uoti,  Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

9.45

Tauko

10.00

Liikkeen tai sen osan luovutuksen tunnusmerkit

– liikkeen luovutuksen kriteerit
– oikeudellinen yhteys
– toiminnallinen kokonaisuus
– keskeytymättömyys
– kokonaisarviointi ja eri kriteerien painottuminen erilaisissa tapauksissa
– ulkoistaminen
– alihankkijan/palveluntarjoajan vaihtaminen
– luovutus valtiosta toiseen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.45

Lounas

12.45

Liikkeen luovutuksen oikeusvaikutukset

– miten liikkeen luovutus vaikuttaa henkilöstön asemaan?
– siirtymisen automaattisuus
– ketkä siirtyvät, liikkeen osan luovutus?
– millaisin ehdoin?
– mitä tapahtuu, kun tilanne arvioidaan väärin?
– luovuttajan / luovutuksensaajan tiedonsaantiin liittyvät ongelmat

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.15

Kahvi

14.30

Kaupan kohteen tarkastukseen liittyvät henkilöstökysymykset (Due Diligence)

– henkilöstökysymysten käsittely myyjän ja ostajan kannalta
– yrityskaupan rakenteen vaikutus henkilöstökysymyksiin
– keskeiset henkilöstökysymykset Due Diligence -tarkastuksessa
– henkilöstökysymykset osana Due Diligence -kokonaisuutta

Lakimies Susanna Tiihonen

15.30

Henkilöstöön liittyvät kauppakirjan ehdot

– yrityskaupan rakenteen vaikutus henkilöstöä koskeviin ehtoihin
– kauppakirjaan liittyvät tavoitteet myyjän ja ostajan kannalta
– oikeuksien ja vastuiden käsittelystä sopiminen
– myyjän ja ostajan henkilöstöä koskevat vakuutukset

Lakimies Susanna Tiihonen

16.30

Ensimmäinen päivä päättyy

Keskiviikko 16.3.2016

8.30

Aamukahvi

9.00

Johdon asema yritysjärjestelyissä

Lakimies Susanna Tiihonen

10.00

Yhteistoimintakysymykset

– mitkä asiat yrityskaupassa ovat YT-asioita?
– liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminen YT-asioina
– osakekauppa YT-asiana

Asianajaja Petteri Uoti

10.45

Tauko

11.00

Yrityskauppaan liittyvät työvoiman vähentämisen ominaispiirteet

– työnantajan tyypilliset vähennysperusteet yrityskauppatilanteissa
– työntekijän oikeus irtisanoutua liikkeen luovutuksen yhteydessä
– luovuttaja- vai luovutuksensaajayritys irtisanojana?
– yhteistoimintamenettely yrityskauppoihin liittyvissä henkilöstövähennystilanteissa
– eropaketit

Asianajaja Petteri Uoti

12.00

Lounas

13.00

Yrityskauppaan liittyvät työvoiman vähentämisen ominaispiirteet, luento jatkuu

14.00

Kahvi

14.15

Yrityskauppaan liittyvät työsuhteen ehtojen yhtenäistämisen ominaispiirteet

– oikeuksien ja velvollisuuksien säilyminen
– vastaanottajayrityksen oikeus muuttaa työsuhteiden ehtoja ja muutoksista sopiminen
– vastaanottajan vastuu työehtojen olennaisesta muutoksesta
– yhteistoimintaneuvottelujen merkitys työsuhteiden ehtojen yhtenäistämisessä

Asianajaja Petteri Uoti

16.00

Seminaari päättyy

Tapahtuman hinta

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

1240 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

930 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)talentum.com