Seminaarissa saat päivän aikana kattavan tietopaketin yhteisomistuksen sopimussuhteista, hallinnanjakosopimuksista oikeuskäytännön valossa sekä hallinnanjakosopimuksiin liittyvistä kiinteistökirjauksista.

Seminaarin pääteemoina:

 • Yhteisomistajien väliset suhteet: omistusosuuden suuruus, yhteisomistajan määräämisvalta ym.
 • Yhteisomistuksen ongelmat ja uskotun miehen järjestelmä: uskottu mies esineen hallintoa ja esineen myymistä varten
 • Toimivaltakysymykset
 • Rakentamisen sääntely ja yhteisomistus KHO:n käytännön valossa
 • Yhteisomistus ja lainhuudatus
 • Yhteisomistus ja kiinnitys
 • Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen

Seminaarin luennoitsijoina:

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto (pj.)
Oikeussihteeri Esa Hakkola, Korkein hallinto-oikeus
OTK, VT, johtava asiantuntija Kari Niemi, Maanmittauslaitos

Osallistu keskusteluun somessa #Yhteisomistuspäivä @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

Puheenjohtajana toimii professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Yhteisomistussuhteen ydinsisältö ja yhteisomistajien mahdollisuudet sopimuksiin

 • Yhteisomistajien väliset suhteet: omistusosuuden suuruus, yhteisomistajan määräämisvalta ym.
 • Yhteisomistuksen ongelmat ja uskotun miehen järjestelmä: uskottu mies esineen hallintoa ja esineen myymistä varten
 • Toimivaltakysymykset
 • Kansainvälinen yhteisomistus

Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

10.15

Tauko

10.30

Edellinen esitys jatkuu

11.45

Lounas

12.45

Hallinnanjakosopimuksesta kiinteistön käytön suunnitteluvälineenä

 • Hallinnanjakosopimuksen käyttöala
 • Hallinnanjakosopimuksen sisältö
 • Hallinnanjakosopimuksen oikeusvaikutukset

Oikeussihteeri Esa Hakkola, Korkein hallinto-oikeus

13.30

Kahvitauko

13.45

Rakentamisen sääntely ja yhteisomistus KHO:n käytännön valossa

 • Yhteisomistuksen merkitys rakentamisen kannalta
 • Rakennuspaikan hallinta ja yhteisomistus
 • Hallinnanjakosopimuksen merkitys rakentamisessa
 • Kaavoitukseen ja rakennusoikeuteen liittyviä kysymyksiä

Oikeussihteeri Esa Hakkola

14.45

Yhteisomistuskysymykset sekä hallinnanjakosopimus kiinteistökirjaamisen näkökulmasta

 • Yhteisomistus ja lainhuudatus
  • mm. yhteisomistus, jakamaton kuolinpesä ja lainhuudatus
  • yhteisesti ostetun kiinteistön lainhuudatus ja saantokirjan mukaisten osuuksien muuttaminen
  • yhteisesti myönnetty lainhuuto ja osuuden edelleen luovutus
 • Yhteisomistus ja kiinnitys
  • mm. kiinteistön määräosa kiinnityksen ja panttauksen kohteena
  • määräosakiinnitys ja hallinnanjakosopimus
 • Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen
  • hallinnanjakosopimuksen kirjaamisen edellytyksiin liittyviä tulkintakysymyksiä
  • hallinnanjakosopimuksen muutoksen kirjaaminen

OTK, VT, johtava asiantuntija Kari Niemi, Maanmittauslaitos

16.15

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi

+358 50 303 0808
johanna.hirvi(a)almamedia.fi