Virkasuhdepäivässä käsitellään muun muassa virkamiehen käyttäytymiseen virassa ja vapaa-ajalla liittyviä lojaliteetti- ja luottamuskysymyksiä sekä työajan, alisuoriutumisen, työkyvyn ja terveyden johtamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä työpaikoilla.

Ohjelmassa muun muassa:

 • virkasuhteen sisältö ja merkitys
 • tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus
 • trendit ja muutokset työssä ja työympäristössä
 • työnjohtovalta vs. virantoimitusvelvollisuus
 • työajan seuranta ja sen haasteet – monitilatyö, etätyö/mobiilityö, matkustaminen jne.
 • mielipiteet ja sananvapaus virkatehtävissä ja vapaa-ajalla
 • joutuisuus vrt. hallintolain vaatimukset
 • työkyvyn ja terveyden johtaminen – miten häiriöt havaitaan ja miten niihin puututaan?

Seminaarin luennoitsijoina muun muassa:

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja, työneuvosto
Asianajaja Anu Waaralinna, Roschier Asianajotoimisto Oy
Työterveyslääkäri Jarkko Vanninen, Mehiläinen
Julkisen sektorin neuvottelupäällikkö, VT Kirsi Venäläinen, Suomen Lakimiesliitto ry

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Seminaarin hinta on 495 € + alv 24 % kun ilmoittaudut tilaisuuteen 8.12. mennessä. Yksityisen sektorin normaalihinta on 730 € ja julkisen sektorin ja Lakimiesliiton jäsenen hinta on 547,50 € (hintoihin lisätään alv 24 €).

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja, työneuvosto

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdanto päivän teemoihin

9.10

Esimiestyön arki

 • johtamista vai juridiikkaa?
 • valta ja vastuu
 • virkasuhteen sisältö ja merkitys
 • tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus
 • trendit ja muutokset työssä ja työympäristössä
  • haasteet sääntelylle ja käytännöille

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja

9.40

Työnantajan määräysvallan sisältö

 • mitkä ovat virantoimitusvelvollisuuden rajat?
 • virkamiehen käyttäytymisvelvoitteet
 • työnjohto-oikeuden väärinkäyttö
 • sallittu ja kielletty käyttäytyminen ja toiminta

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja

10.15

Tauko

10.30

Lojaliteetti ja luottamus; käyttäytyminen virassa ja vapaa-ajalla

 • virkavastuusta ja virkarikoksista
 • mielipiteet ja sananvapaus virkatehtävissä ja vapaa-ajalla
 • sallittuja ja kiellettyjä lahjoja ja vieraanvaraisuutta
 • kilpaileva toiminta

Julkisen sektorin neuvottelupäällikkö, VT Kirsi Venäläinen, Suomen Lakimiesliitto ry

11.30

Lounas

12.30

Mitä esimiehen on tiedettävä työajan sääntelystä?

 • työajan seuranta ja sen haasteet
  • monitila, etätyö/mobiilityö, matkustaminen jne.
 • valvomaton / esimiehetön työ?
 • työaika työturvallisuustekijänä

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja

13.30

Kahvitauko

13.45

Alisuoriutuminen - liikaa vai liian vähän?

 • joutuisuus vrt. hallintolain vaatimukset
 • miten käytännössä puututaan?

Asianajaja Anu Waaralinna, Roschier Asianajotoimisto Oy

15.00

Työkyvyn ja terveyden johtaminen julkisella sektorilla

 • miten häiriöt havaitaan ja miten niihin puututaan?
 • työn vai vapaa-ajan aiheuttamaa? Mikä on työnantajan vastuulla?
 • työterveyshuollon rooli
 • terveen ja hyvinvoivan työyhteisön ABC

Työterveyslääkäri Jarkko Vanninen, Mehiläinen

16.15

Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa