Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?
Mitä virheilmoitukselta edellytetään?
Kenen hyväksi vakuudet ovat milloinkin voimassa – yhtiön vai ostajan?
Millaista korjausaikataulua rakennuttajalta voidaan edellyttää?  Mitä jos rakennuttaja ei korjaa tai rakennuttaja viivyttelee?

Seminaarissa saat käytännön tietoa uuden asunnon kauppaan liittyvistä virheperusteista, virheen seuraamuksista ja osapuolten vastuista virhetilanteissa.

Seminaarin asiantuntijoina:

Osakas, VT Kia Köhler, Lakiasiantoimisto Palo & Co Oy
Senior Counsel Tapio Nevala, Properta Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, Skanska Oy
Asiamies, VT Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry
Osakas, VT Yrjö Tolvanen, Lakiasiantoimisto Palo & Co Oy

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii Senior Counsel Tapio Nevala, Properta Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.05

Mikä on virhe uuden asunnon kaupassa?

 • yleinen virhesäännös
 • virheet asunnosta annetuissa tiedoissa
 • taloudellinen virhe
 • oikeudellinen virhe

Osakas, VT Kia Köhler, Lakiasiantoimisto Palo & Co Oy

9.45

Asunnon tarkastukset sekä virheilmoitukset

 • asunnon tarkastus ennen kauppaa
 • vuositarkastus
 • mitä virheilmoitukselta edellytetään?

Osakas, VT Yrjö Tolvanen, Lakiasiantoimisto Palo & Co Oy

10.45

Tauko

11.00

Asunnon vuositarkastuksen jälkeen havaitut virheet ja vanhentuminen

 • virhevastuun edellytykset vuositarkastuksen jälkeen
 • virhevastuun ajallinen ulottuvuus
 • asuntokauppalain suhde lakiin saatavien vanhentumisesta

Senior Counsel Tapio Nevala, Properta Asianajotoimisto Oy

 

Kommenttipuheenvuoro
Asiamies, VT Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry

12.20

Lounas

13.15

Virheen seuraamukset uuden asunnon kaupassa

 • korjausvelvollisuus ja -oikeus
 • hinnanalennus
 • vahingonkorvaus
 • kaupan purku

Senior Counsel Tapio Nevala, Properta Asianajotoimisto Oy

 

Kommenttipuheenvuoro
Asiamies, VT Juha Terho, Talonrakennusteollisuus ry

14.30

Kahvitauko

14.45

Vakuudet uuden asunnon kaupassa

 • rakennusaikainen vakuus
 • rakennusajan jälkeinen vakuus
 • vakuuksien käyttäminen, vapauttaminen ja vapauttamisen vastustaminen

Lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen, Skanska Oy

16.00

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 7.9. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa