Verotarkastus ja veroriidat ovat yrityksen kannalta monin tavoin kriittisiä tilanteita ja vaativat perusteellista puolustautumista. Mitä verovelvollisen tulisi tietää oikeuksistaan? Miten veroriita ajetaan ja ratkaistaan? Entä miten veronsaajan oikeudet poikkeavat verovelvollisen oikeuksista?

Seminaaripäivässä saat kattavan katsauksen veroriitoihin niin verovelvollisen, veronsaajan kuin veroriitoja hoitavien asiamiesten näkökulmastakin. Käytännön kokemuksiaan ja näkemyksiään avaavat vuosia vero-oikeudellisten kysymysten parissa työskennelleet parhaat asiantuntijat.

 

Seminaarissa pureudutaan veroriitoihin useista eri näkökulmista, ohjelmassa muun muassa:

 • Veroriidan oikeudelliset erityispiirteet
 • Ennen veroriitaa – onko veroriita estettävissä?
 • Miten veroriita ajetaan ja ratkaistaan?
 • Käytännön kokemuksia: onko veroriidassa mahdollista saavuttaa oikea ratkaisu?

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy.

Luennoitsijoina:

Asianajaja Mika Ohtonen, Roschier Asianajotoimisto Oy

Verojohtaja Reijo Salo, Fortum Oyj
Finanssineuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

 • Finanssikriisin jälkeen – mistä on lähdetty ja mihin ollaan tultu?
 • Neuvonantajan raportointivelvollisuus – rajat ylittävien järjestelyiden ilmoittaminen ja asianajajan salassapitovelvollisuus
 • Kansainvälinen tietojenvaihto – missä mennään?

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

9.30

Veroriidat ja verovelvollisen oikeudet

 • Veroriidat ja niiden ratkaiseminen – toteutuuko oikeus?
 • Mitä verovelvollisen tulisi tietää oikeuksistaan?
 • Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – miten veroasioissa?

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

10.00

Keskustelua ja tauko

10.15

Ennen veroriitaa - onko veroriita estettävissä?

 • Säännönmukainen verotus ja verotarkastus – miten kommunikointi toteutuu, esimerkkinä siirtohinnoittelu
 • Tulisiko pyydetty tieto antaa, onko siihen velvollisuus, miten kansainvälisessä konsernissa?
 • Ennakollinen keskustelu – miksi ja miten?
 • Riidan ennakointi – mitä strategisia kysymyksiä tulisi kartoittaa?
 • Ennakkoratkaisu ja APA – milloin, toimiiko?

Asianajaja Mika Ohtonen, Roschier Asianajotoimisto Oy

11.00

Viranomaisen kommenttipuheenvuoro

 • Aineellisen totuuden tavoite – miten varmistetaan viranomaisen taholla?

Finanssineuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

11.30

Lounas

12.30

Miten veroriita ajetaan ja ratkaistaan?

 • Kansallinen muutoksenhaku – onko toimiva, esimerkkinä siirtohintariita
 • Kansainväliset muutoksenhakufoorumit
 • Miten veronkiertämisväite näyttäytyy veroriidan osana – mitkä menettelylliset vaikutukset
 • Saako rikoksella saatua materiaalia käyttää näyttönä veroriidassa?
 • Tulisiko kansallisesti olla käytettävissä erityinen sovittelumenettely ja jos, millainen?

Asianajaja Mika Ohtonen, Roschier Asianajotoimisto Oy

13.30

Veronsaaja veroriidan osapuolena

 • Onko veroprosessissa käsillä aito kaksiasianosaissuhde?
 • Miten veronsaajan oikeudet poikkeavat verovelvollisen oikeuksista?
 • Tulisiko suullisen käsittelyn olla pääsääntö – kokemuksia suullisesta käsittelystä

Finanssineuvos Jari Salokoski, Valtiovarainministeriö

14.00

Iltapäiväkahvi

14.15

Amazon, Apple, Starbucks, Panama-paperit

 • EU:n valtiontukisääntely ja veroetu valtiontukena – mistä kyse, miten ennakoida, miten reagoida?
 • Panama-paperit Verohallinnon tietopyynnön kohteena – mistä oikein on kyse: oikeuksien ytimessä

Asianajaja Jouni Weckström, Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy

14.45

Käytännön kokemuksia: onko veroriidassa mahdollista saavuttaa oikea ratkaisu?

 • Miten oikean ratkaisun tavoitetta voitaisiin edistää, miten se voidaan saavuttaa, vai voidaanko?
 • Case study – toteutuiko oikeus, menettelylliset sudenkuopat

Verojohtaja Reijo Salo, Fortum Oyj

15.30

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

 Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 8.12. asti                       745 € / 583 €
Normaalihinta           845 € / 633 €

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa