Osakeyhtiöt ovat yksilöllisiä. Jossakin yhtiössä varojen käyttö on ilman epäilyksiä laillista, kun taas toisessa yhtiössä samanlainen menettely on ilmiselvästi lain vastaista. Toimijoiden vastuun kannalta eri tilanteiden tunnistaminen on olennaista.

Seminaarissa käsitellään muun muassa:

 • osakeyhtiölain pääomajärjestelmä: mikä on varojen käyttöä ja mikä varojen jakoa
 • osakeyhtiölain päääomansuojamekanismit
 • eri toimielinten väliset suhteet ja päätöksiä ohjaavat periaatteet osakeyhtiölain systematiikassa
 • valta ja vastuu – kenen etua asioissa pitäisi vahtia
 • kuka asiasta lopulta voi tai saa päättää vai saako sellaista päätöstä tehdä kukaan
 • läheistahoihin kohdistuvien järjestelyjen erityispiirteet
 • mitä on konserni-intressi – miten se voi vaikuttaa päätöksenteossa
 • osakeyhtiölain periaatteiden linkittyminen konkurssioikeudelliseen takaisinsaantiin tai rikosoikeudelliseen velallisen epärehellisyyteen ja velkojansuosintaan tai vero- ja kirjanpitorikoksiin.

Seminaarissa osakeyhtiön päätöksenteon lainmukaisuutta tarkastellaan esimerkkien sekä yhtiö- ja oikeuskäytännön kautta muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • velan ja vierasvelkavakuuden antaminen
 • yhtiön liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen tai hankkiminen
 • yhtiön antama rahoitusapu sen osakkeiden kaupassa
 • varojen siirtäminen konserniavustuksena

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

Seminaarin aamupäivän teemat:

 • osakeyhtiölain pääomajärjestelmä: mikä on varojen käyttöä ja  mikä varojen jakoa
 • eri toimielinten väliset suhteet ja päätöksiä ohjaavat periaatteet osakeyhtiölain systematiikassa
 • kuka asiasta lopulta voi tai saa päättää vai saako sellaista päätöstä tehdä kukaan
 • läheistahoihin kohdistuvien järjestelyjen erityispiirteet
 • osakeyhtiölain periaatteiden linkittyminen konkurssioikeudelliseen takaisinsaantiin tai rikosoikeudelliseen velallisen epärehellisyyteen ja velkojansuosintaan tai vero- ja kirjanpitorikoksiin.
12.00

Lounas

13.00

Osakeyhtiön päätöksenteon lainmukaisuuden tarkastelu esimerkkien kautta muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • velan ja vierasvelkavakuuden antaminen
 • yhtiön liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen tai hankkiminen
 • yhtiön antama rahoitusapu sen osakkeiden kaupassa
 • varojen siirtäminen konserniavustuksena.
16.00

Seminaari päättyy

Kahvitauot kello 10.30-10.45 ja 14.30-14.45

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa