Monipuolinen kokonaisuus vahingonkorvausoikeuden ajankohtaisia teemoja kiinnostavin ja informatiivisin esimerkein.

Seminaarin aiheina muun muassa:

 •  esinevahingon ja puhtaan varallisuusvahingon välinen rajanveto
  ja korvattavuuden edellytykset
 • tuomarin näkökulma syy-yhteyteen ja sen näyttämiseen
  erityyppisissä vahingoissa
 • perusoikeusloukkausten rahallinen hyvittäminen ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisuissa
 •  vahingonkorvauksen viivästyskorkokysymyksiä viimeaikaisen
  oikeuskäytännön valossa
 •  tietosuojavahinkovastuista sopiminen ja vastuunrajoitusehdot
  uuden tietosuoja-asetuksen valossa

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto.

Asiantuntijoina muun muassa:

Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto
Asianajaja Jussi Laasonen, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy
Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
OTT, dosentti Jussi Pajuoja, Itä-Suomen yliopisto

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

9.10

Esinevahingon ja puhtaan varallisuusvahingon välinen rajanveto ja korvattavuuden edellytykset

Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

9.55

Tuomarin näkökulma syy-¬yhteyteen ja sen näyttämiseen erityyppisissä vahingoissa

Hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

10.40

Keskustelua ja tauko

11.00

Perusoikeusloukkausten rahallinen hyvittäminen ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten ratkaisuissa

OTT, dosentti Jussi Pajuoja, Itä-Suomen yliopisto

12.00

Lounas

13.00

 Vahingonkorvauksen viivästyskorkokysymyksiä viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa 

Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto

14.00

Iltapäiväkahvi

14.20

Sopimusvastuuteema: otsikko tarkentuu myöhemmin

Asianajaja Jussi Laasonen, Asianajotoimisto Ruoholahti

15.00

 Tietosuojavahinkojen vastuu- ja korvauskysymyksiä uuden tietosuoja-asetuksen valossa

Asianajaja Jukka Lång, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

16.00

Loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

 Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 9.3. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa