Sammio
Lakimiesliiton Koulutus

Uusperheen varallisuussuhteet ja jäämistöt

Alma-talo, Alvar Aallon katu 3 c, 00100 Helsinki

20.9.2018

Noin viidesosa solmittavista avioliitoista on sellaisia, joissa sanotaan “tahdon” toiseen tai useampaan kertaan. Asianajajaliiton kyselyn mukaan perheoikeuteen erikoistuneiden juristien töistä jo vähintään neljännes koskee uusperheiden asioita. Uusperheiden lisääntyminen on muun muassa tehnyt perinnönjaoista entistä monimutkaisempia. Kaikki uusperheet eivät kuitenkaan synny avioliiton kautta. Yleistyviä pulmia ovatkin avolesken jäämistöoikeudellinen suoja sekä omaisuuden jako avoliiton päättyessä.

Koulutuspäivässä professorit Tuulikki Mikkola ja Ahti Saarenpää valottavat seikkaperäisesti sekä teorian että käytännön oikeustapausten valossa niitä oikeudellisia riskejä, joita uudenlaiset perhekuviot voivat varallisuus- ja jäämistöoikeudellisesti aiheuttaa. Tuulikki Mikkola on asianajajaliiton valvontalautakunnan jäsen ja Ahti Saarenpää on entinen pitkäaikainen valvontalautakunnan jäsen.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Aviovarallisuussuhteet uusperheissä
 • Aviovarallisuusjärjestelmän purkamiseen vaikuttavat sopimukset
 • Avo- ja aviopuolisoiden erilainen asema: avopuolison oikeus hyvitykseen ja hyvitystä koskevat sopimukset
 • Lakimääräinen perimysoikeus uusperheissä
 • Ex-puolisoiden asema kuolinpesässä
 • Jäämistösuunnittelun keinot
 • Muuttamatta jääneet testamentit
 • Kansainvälistä uusperhettä tai uusperheen ulkomaista omaisuutta koskeva erityissääntely.

Ohjelma

Seminaarin asiantuntijoina ovat professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto ja professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9,00

Erilaiset uusperheet ja niiden erilaiset oikeusvaikutukset

 • Johdannoksi kolme esimerkkiä;
  • muodollisen ja epävirallisen parisuheen samanaikaisuuden oikeusvaikutukset
  • lesken avoliitto jakamattomassa pesässä
  • kansallisen ja kansainvälisen parisuhteen rinnakkaisuus

9.15

Avio- ja avovarallisuussuhteet uusperheissä I

 • varallisuussuhteita koskevat pääsäännöt ja perhemallit
 • omistussuhteet ja käyttökorvaukset avio- ja avoliitoissa
 • avio- ja avovarallisuuteen vaikuttavat sopimukset
 • erosopimusten pätevyyttä koskevia erityiskysymyksiä
 • avosuhteen aikainen panos ja hyvitys
 • esimerkkitapauksia
10.15

Tauko

10.30

Avio- ja avovarallisuussuhteet uusperheissä II

 • avio- ja avovarallisuuteen vaikuttavat sopimukset
 • erosopimusten pätevyyttä koskevia erityiskysymyksiä
 • parisuhteiden aikaiset panokset ja hyvitykset
 • esimerkkitapauksia
11.30

Lounas

12.30

Uusperheiden jäämistöt

 • ex-puolisoiden asema
 • jäämistösuunnittelu ja siihen liittyvät olettamat
 • vakuutussopimusten vaikeudet
 • lakiosat eri parisuhteiden jälkeen
 • keskittämisperiaate ja osakkaiden riidat
 • edunvalvonnan rajoitteet
 • tietosuoja perillissuhteissa
14.15

Iltapäiväkahvi

14.30

Kansainvälinen uusperhe ja ulkomailla sijaitseva omaisuus

 • kansainvälisen liittymän riskit ja mahdollisuudet varallisuussuhteiden, sopimusvapauden ja jäämistösuunnittelun näkökulmasta
 • ulkomailla sijaitseva omaisuus ja sovellettava lainsäädäntö
 • esimerkkitapauksia

16.15

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 3.8. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

STREAMJ (julkinen sektori)
STREAMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi.

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu tästä