Uusi kirjanpitolaki ja uusi tilintarkastuslaki voimassa 1.1.2016 lähtien – mikä on muuttunut?

Tule kuulemaan kahden suuren lakiuudistuksen vaikutuksista samaan aikaan. Seminaarissa käsitellään sekä uuden kirjanpitolain että uuden tilintarkastuslain säännöksiä, joita on noudatettava 1.1.2016 jälkeen alkavalla tilikaudella.

Kirjanpitolautakunnan ja Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän puheenjohtaja Timo Kaisanlahti selvittää, millaista tietosisältöä edellytetään uuden kirjanpitolain mukaiselta tilinpäätökseltä sekä millaisia helpotuksia se tuo toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen laadintaan. Kirjanpitolainsäädännön uudistus koskee valtaosaa suomalaisista yrityksistä.

Myös tilintarkastuslaki on uudistettu täysin. Maj-Lis Steiner ja Pasi Horsmanheimo tiivistävät uuden lain sisällön 10 keskeiseen muutokseen asiakkaan kannalta. Lisäksi kuulet lakiuudistuksen toisessa vaiheessa (kesäkuussa 2016) voimaan tulevista muutoksista,  jotka ovat tilintarkastusasiakkaan kannalta merkittäviä.

Seminaarin hintaan sisältyy Jarmo Leppiniemen ja Timo Kaisanlahden toukokuussa ilmestyvä Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös -teos (110 €).

Jaa kokemuksia: #kirjanpitolaki #tilintarkastuslaki

Ohjelma

Luennoitsijoina Timo Kaisanlahti, Maj-Lis Steiner ja Pasi Horsmanheimo.

8.30

Ilmoittautuminen ja aineiston jako, brunssitarjoilua koko tilaisuuden ajan

9.00

Uusi kirjanpitolaki

 • Miten uusia säännöksiä sovelletaan yhtäältä pien- ja mikroyrityksessä ja toisaalta niitä suuremmissa kirjanpitovelvollisissa?
 • Miksi oikean ja riittävän kuvan vaatimus mikroyrityksessä on suppeampi kuin muissa kirjanpitovelvollisissa – muuttaako olennaisuusperiaate oikean ja riittävän kuvan tulkintaa?
 • Satunnaisten erien käsite poistuu, mutta mitä muita muutoksia on tullut tuloslaskelma- ja tasekaavoihin?
 • Millä tavalla tulee soveltaa uuden säännöstön karsittuja liitetieto- ja toimintakertomusvaatimuksia ja miksi osakeyhtiö on eri asemassa kuin muut yhteisömuodot?
 • Millä edellytyksillä on mahdollista merkitä rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus taseeseen – mitkä taas ovat edellytykset pääomalainan merkitsemiseksi oman pääoman eräksi?
 • Miksi aktivoiduilla kehittämismenoilla, aineettomilla oikeuksilla, liikearvolla ja muilla pitkävaikutteisilla menoilla ei enää ole enimmäispoistoaikaa?
 • Milloin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus poistuu pienosakeyhtiöitä?
 • Millä tavalla kirjanpidon menetelmä- ja säilytyssäännösten modernisointi vaikuttaa yritysjohdon vastuuseen?

Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän puheenjohtaja Timo Kaisanlahti

10.45

Keskustelua ja tauko, brunssitarjoilu jatkuu

11.00

10 keskeistä muutosta tilintarkastuksessa asiakkaan kannalta

 1. Tilintarkastuksen kohde
 2. Pienten yritysten tilintarkastukseen helpotuksia
 3. Tilintarkastajan valintaan muutoksia: a) tarjousmenettely ja tarjouskilpailu), b) tilintarkastajan toimikausien rajoitukset, c) päävastuullisen tilintarkastajan rotaatio
 4. Muutoksia tilintarkastajan raportointiin: a) tilintarkastuskertomuksen muutokset, b) tilintarkastajan lisäraportti tarkastusvaliokunnalle
 5. Tilintarkastusasiakkaan mahdollisuus saada neuvontapalveluja tilintarkastajalta: pääsääntö ja rajoitukset
 6. Muut riippumattomuutta koskevat rajoitukset tilintarkastusyhteisölle
 7. Viranomaissääntelyn ja valvonnan muutokset sekä uudet sanktiot
 8. Tilintarkastajien uudet ammattinimikkeet ja tilintarkastajan kelpoisuus eri tehtäviin
 9. Rahanpesun torjunta ja muut tilintarkastajan tehtävät ilmoittaa säännösten vastaisesta toiminnasta
 10. Arvioita muutosten käytännön vaikutuksista: Tilintarkastuksen kustannukset, yrityksen hallinnollinen taakka. Heijastuvatko listayhtiöiden uudet velvoitteet ja käytännöt pienyritysyrityssektorille?

KHT Maj-Lis Steiner ja johtava asiantuntija Pasi Horsmanheimo

12.15

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

495 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Salla Korhonen

+358 40 342 4738
salla.korhonen@almamedia.fi