Mitä tulisi tietää uudistuvasta lastensuojelusta?

Uudistuva lastensuojelu & sote-uudistus- seminaari tarjoaa ajankohtaisen tietopaketin käsillä olevasta lastensuojelun murroksesta ja uudistuksesta. Päivän aikana käydään läpi julkisen vallan velvollisuutta suojella lasta ensisijaisesti lapsen edun ja todellisen tuen tarpeen osoittamalla tavalla oikea-aikaisesti ja riittävän tehokkaasti. Päivässä painotetaan lapsen tilanteen aktiivista seurantaa, jotta lapsen oikeus saada kehityksensä ja terveytensä kannalta riittävät palvelut toteutuvat ilman viivettä.

Seminaarissa ymmärrät asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessa laaditun palvelutarpeen arvioinnin merkityksen tilanteessa, jossa lapsen suojelu on nykyistä enemmän porrastettua.

Saat ajankohtaisen katsauksen säännöksistä, jota pitää ottaa huomioon lasten suojelua toteutettaessa tämän hetkisen voimassa olevan lainsäädännön nojalla myös LAPE / SOTE -todellisuudessa. Pääset myös pohtimaan ja keskustelemaan yhteisesti voimassa olevan lainsäädännön suhteesta tuleviin muutoksiin kuten sote-uudistukseen sekä uudistuvan lasten suojelun eduista ja haitoista.

Seminaarin kohderyhmä:

Lakimiehille, lastensuojelun ammattilaisille sekä muille sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskenteleville.

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

LSSTRMJ (julkinen sektori)
LSSTRMY (yksityinen sektori)

Seminaarin ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Julkisen vallan yhteinen vastuu lasten suojelusta

 • perustuslain 19 §
 • Lapsen oikeuksien sopimuksen 3.2, 7, 18 ja 27 artiklat

9.30

Lasten suojelu ja perhekeskukset

 • ohjaus ja neuvonta
 • lapsen sosiaalihuollon asian vireille tulo
  • hakemus
  • yhteydenotto
  • tieto muutoin
 • kiireellisen avun ja tuen tarpeen arviointi
10.15

Kahvitauko

10.30

Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut lapselle ja perheelle

 • Lapsen terveyden ja kehityksen turvaaminen SHL 13 §
 • Lapsen edun ensisijaisuus LOS 3.1 artikla, SHL 5 § ja LSL 4 §
 • pienimmän tehokkaan tai lievimmän riittävän puuttumisen periaate
 • tuen tarve, tukitoimenpiteet ja muutostavoitteet

11.15

Lapsen sosiaalihuollon asiakkuuden alkaminen

 • palvelutarpeen arviointi ja tuen tarvetta vastaavat riittävän tehokkaat tukitoimenpiteet
 • selvityksen ja arvioinnin monialaisuus
 • palvelutarpeen arvioinnin yhteenveto
 • rajanveto sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuuden välillä
 • lapsen etu ensisijaisena ratkaisukriteerinä
12.00

Lounas

13.00

Sosiaalihuollon / lastensuojelun asiakkuuden järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta

 • valituskelpojen hallintopäätös asiakkaan oikeusturvan takeena
 • omatyöntekijä / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
 • asiakassuunnitelma ja tukitoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta
 • lapsen oikeus saada kehityksensä ja terveytensä kannalta riittävät palvelut viipymättä
 • lapsen kehitys ja terveys suojelun kohteena
 • lapsen kehitykselliset tarpeet tuen vaikuttavuuden ja muutostavoitteiden toteutumisen mittarina
 • tuen tarpeen uudelleen arviointi / vaihtoehtoisen hoidon järjestäminen
14.15

Kahvitauko

14.30

Lasten suojelu, kaksi lakia ja useita siirtymiä

 • LAPE – matalan kynnyksen, erityistason ja vaativan erityistason palvelut
 • SOTE – kuntien sote-keskukset ja maakuntien palvelut
 • erityisosaamisen keskittämisen hyödyt ja haitat
 • asiakaslähtöisyys ja lähityö
 • viranomaistyönä toteutettavan lasten suojelun yhteistyö kuntiin jäävien ja yksityisten palvelutuottajien kanssa
 • valinnanvapaus ja lasten suojelu
  • perustason palvelut
  • lastensuojelu
 • toteutuuko lapsen oikeus erityiseen suojeluun
15.30

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsenet
547,50 €
Yksityinen sektori
730 €

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

LSSTRMJ (julkinen sektori)
LSSTRMY (yksityinen sektori)

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu

Lisätietoa

Pinja Pesonen 
Koulutuspäällikkö 
0106652137
pinja.pesonen@almamedia.fi