Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopimuskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.

Urakoitsijan virhevastuu, lisä- ja muutostyöt sekä alistamissopimukset -seminaari 3.5. on kolmejaksoisen Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 1998 -seminaarisarjan toinen jakso. Seminaari toimii myös itsenäisenä jaksona eikä edellytä koko sarjaan osallistumista.

Seminaarissa käydään läpi erityisesti urakoitsijan laatuvastuuta sekä taloudellisesti usein erittäin merkityksellisiä sekä ristiriita-alttiita lisä- ja muutostöitä. Omana aihealueenaan käsitellään YSE 1998 -ehtoihin kiinteästi liittyvää sivu-urakan alistamissopimusta sekä siihen liittyviä erityispiirteitä.

Seminaarissa pääteemoja muun muassa:

  • urakoitsijan vastuu virheellisestä työsuorituksesta
  • lisä- ja muutostyöt
  • omistusoikeus ja vahingonvaara
  • alistettu sivu-urakka.

Seminaarijakson asiantuntijoina ovat:

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry
Osakas, asianajaja, OTL Ville Laine, Properta Asianajotoimisto Oy
Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy
Asianajaja Kai Salonen, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Urakoitsijan virhevastuu - Käytännön näkökohtia YSE-ehtojen soveltamisesta työmaalla aloituskokouksesta taloudelliseen loppuselvitykseen

Asianajaja Kai Salonen, Asianajotoimisto Merilampi Oy

10.30

Tauko

10.45

Rakennusurakoitsijan vastuu takuuaikana ja takuuajan jälkeen

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry

11.30

Lounas

12.15

Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa

Osakas, asianajaja, OTL Ville Laine, Properta Asianajotoimisto Oy

13.45

Kahvitauko

14.00

Eri toteutusmuotojen erityispiirteet virhevastuita sekä lisä- ja muutostöitä arvioitaessa

Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy

15.00

Sivu-urakan alistaminen

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry

16.00

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa