Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopimuskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.

Urakan sisältö ja urakka-aika -seminaari 4.4. käynnistää kolmejaksoisen Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 1998 -seminaarisarjan. Seminaari toimii myös itsenäisenä jaksona eikä edellytä koko sarjaan osallistumista.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

  • urakoitsijan suoritusvelvollisuus
  • urakka-asiakirjojen tulkintasäännöt
  • urakoitsijan ja tilaajan viivästysvastuut
  • urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät
  • osapuolten vahingonkorvausvastuu.

Seminaarijakson asiantuntijoina:

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry (pj)
Professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto
Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii vastaava lakimies Karri Kivioja Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.05

YSE 1998 -ehtojen lähtökohdat ja soveltuvuus eri toteutusmuotoihin

Vastaava lakimies Karri Kivioja

9.45

Urakka-asiakirjojen tulkintasäännöt

Vastaava lakimies Karri Kivioja

10.45

Tauko

11.00

Urakoitsijan viivästysvastuu sekä erityisesti vahingonkorvauksen ja viivästyssakon välinen suhde rakennusurakassa

Professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto

12.00

Lounas

13.00

Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät, menettelytavat ja näyttökysymykset

Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö, Asianajotoimisto Merilampi Oy

14.15

Kahvitauko

14.30

Osapuolten vahingonkorvausvastuu rakennusurakassa

Asiamies, OTK Karri Kivioja
Osakas, asianajaja, DI Emma Niemistö

15.30

Jakson päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

845 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa