Mitä pitää huomioida oikeudenkäyntiin ja työsuojelutarkastukseen valmistautuessa?

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta sekä työhön, työolosuhteisiin ja työympäristöön liittyvistä seikoista. Jos tapaturma kuitenkin sattuu, vastuunjako ja maksettavat korvaukset työturvallisuustapauksissa ratkeavat usein vasta oikeudenkäynnin kautta. Miten työnantaja voi valmistautua oikeusprosessiin? Mitkä ovat olennaisia näyttökysymyksiä, joihin kannattaa panostaa? Toisaalta on hyvä tietää myös työsuojelutarkastuksen edellä, mitä ennaltaehkäiseviä toimia työpaikkavalvonnassa painotetaan.

Seminaarissa käsitellään työsuojelun järjestämistä sekä käydään läpi työnantajan työturvallisuusvastuuta vähentäviä perusteita, työsuojelun valvontaa ja tutkintaa sekä esitellään onnistuneita ratkaisuja työturvallisuuden parantamiseksi ja työtapaturmien ehkäisemiseksi. Ns. perinteisten työturvallisuustapausten lisäksi seminaarissa paneudutaan oikeudenkäyntiin valmistautumiseen erityisesti kiusaamis- ja häirintätapauksiin liittyen.

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #työturvallisuus

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo

 

8.30

Ilmoittautuminen, aamukahvi ja aineiston jako

9.00

Työnantajan vastuu työturvallisuusasioissa

 • Työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistö
 • Vastuun kohdentuminen, korvausvastuu ja rikosoikeudellinen vastuu
 • Vastuun kanavointi – yrityksen johto, työnjohto ja yritys
 • Työsuojeluorganisaation rooli
 • Ennakoiva toiminta ja vastuut, toimivaltajako eri osapuolten välillä
 • Toimenpiteet tapaturman sattuessa ja valmistautuminen rikosprosessiin
 • Rikosperusteinen korvausvastuu
 • Oikeuskäytäntöä työturvallisuusasioista
 • Perinteiset työturvallisuusjutut työturvallisuusrikoksena/ kiusaamis/häirintätapaukset työturvallisuusrikoksena

Asianajaja Seppo Havia, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

10.15

Tauko

10.30

Työnantajan työturvallisuusvastuuta vähentävät perusteet ja väitteet?

 • optimaalisten turvallisuusratkaisujen vaatimus  / teknis-taloudelliset mahdollisuudet (”as is reasonably possible”)
 • tapaturman aiheuttanut laite oli CE-merkinnällä ja vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella varustettu
 • työpaikalla oli ennen tapaturmaa tehty työsuojelutarkastus huomautuksia antamatta
 • tapaturman syntyyn vaikutti työntekijän oma huolimattomuus
 • muut vastuuhenkilön subjektiivista syyllisyyttä (tuottamusta) vähentävät perusteet

Työtuomioistuimen presidentti Jorma Saloheimo

11.45

Lounas

12.45

Työsuojelun valvonnasta ja tutkinnasta

 • työtapaturmien tutkinnasta
 • häirinnän ja epäasiallisen kohtelun valvonnasta
 • työrikosasian etenemisestä rikosprosessiin ja ilmoituskynnyksestä
 • työsuojeluviranomaisen roolista työrikosprosessissa

Lakimies Anna Tiainen, Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

13.45

Tauko

14.00

Työturvallisuutta koskevat oikeudenkäynnit

 • Mitä toimia työnantajan on hyvä huomioida prosessiin valmistautuessa?
 • Mikä on työnantajan näyttövelvollisuus ja riittävän työturvallisuusdokumentaation merkitys rikosprosessissa
 • Jutun ajamisen erityispiirteet
 • Vaatimukset ja niiden mitoitus
 • Yhteisösakon tuomitsemisen edellytykset- oikeushenkilön laiminlyönnin ja rikoksen välisen syy-yhteyden osoittaminen.

Kommentoimassa presidentti Jorma Saloheimo

Asianajaja Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen, asianajaja Seppo Havia, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy ja asianajaja Toni Sortti Asianajotoimisto Roihu Oy

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50€

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 3424608
maria.ampiala(a)talentum.fi