Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman 2018-2019  viimeinen osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän  keskusliitto EK

 

Ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Työsopimuksen kestoaika

Työsopimuksen päättämistavat

 • työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen sekä ”purkautuneena pitäminen”
 • koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä

10.00

Tauko

10.15

Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen

 • menettelytavat
 • irtisanomisperusteet
 • Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen
 • irtisanomisperusteet
 • purkamisperusteet
 • purkautuneena pitäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

11.45

Lounas

12.45

Edellinen esitysaihe jatkuu

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

13.30

Tauko

13.45

Lomauttaminen

 • lomauttamisen perusteet ja menettelytavat
 • lomauttamisen oikeusvaikutukset
 • lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Asiantuntijan nimi vahvistetaan myöhemmin

14.30

YT-menettely työnantajan lomautettaessa tai irtisanoessa tuotannollisin tai taloudellisin perustein

 • valmistautuminen YT-menettelyyn; mitä työnantajan pitää tehdä ja tietää
 • neuvottelukutsu, ennakkotiedot ja neuvotteluiden aloittaminen
 • neuvotteluiden käyminen ja toimenpiteet neuvotteluvelvoitteen täyttämisen jälkeen
 • tarkoituksenmukaiset toimintavaihtoehdot
 • tyypillisimmät työnantajan virheet, mitä niistä seuraa ja miten ne vältetään

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Tauko

15.45

Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti

16.45

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

8.30

Aamukahvi

9.00

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

 • Yleiset perusteet
 • Erityiset perusteet; yrityssaneeraus

Asianajaja, VT Esa Schön, Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy

10.00

Tauko

10.15

Edellinen esitysaihe jatkuu

Asiantuntijan nimi vahvistetaan myöhemmin

11.00

Kollektiivivähennysten erityiskysymyksiä

 • ”yleinen” irtisanomisjärjestys
 • työehtosopimusten mukainen irtisanomisjärjestys
 • syrjintä kollektiivi-irtisanomisissa
 • erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • työnantajan takaisinottovelvollisuus

Asianajaja Petteri Uoti

12.00

Lounas

13.00

Korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

14.00

Tauko

14.15

Työsuhteen päättämistä koskevat sopimukset

 • työsuhteen lakkaaminen sopimalla
 • irtisanominen ja sopimuksen tekeminen
 • sopimusten tyypilliset ehdot
 • sopimus ja työlainsäädännön
 • pakottavuus sopimus ja TSL 12:3 §:n mukainen työttömyyskorvausten huomioon ottaminen

Asianajaja Petteri Uoti

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 8.2. asti 1 295 €/ 996 €
Normaali hinta 1 395 €/ 1 046 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu