Hallitsetko työvoiman vähentämistilanteiden juridiikan ja käytännön?
Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Luennoitsijoina on joukko Suomen kokeneimpia oikeudellisia ja käytännön asiantuntijoita:

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
Johtava lakimies, OTL, VT Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Seminaari on osa Työoikeuden asiantuntijaohjelmaa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä osallistumista koko asiantuntijaohjelmaan.

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

TAOSTRMJ (julkinen sektori)
TAOSTRMY (yksityinen sektori)

Ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Työsopimuksen kestoaika

Työsopimuksen päättämistavat

 • työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen sekä ”purkautuneena pitäminen”
 • koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä

10.00

Tauko

10.15

Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen

 • menettelytavat
 • irtisanomisperusteet
 • Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen
 • irtisanomisperusteet
 • purkamisperusteet
 • purkautuneena pitäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

11.45

Lounas

12.45

Edellinen esitysaihe jatkuu

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

13.30

Tauko

13.45

Lomauttaminen

 • lomauttamisen perusteet ja menettelytavat
 • lomauttamisen oikeusvaikutukset
 • lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Johtava lakimies, OTL, VT Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry

14,30

YT-menettely työnantajan lomautettaessa tai irtisanoessa tuotannollisin tai taloudellisin perustein

 • valmistautuminen YT-menettelyyn; mitä työnantajan pitää tehdä ja tietää
 • neuvottelukutsu, ennakkotiedot ja neuvotteluiden aloittaminen
 • neuvotteluiden käyminen ja toimenpiteet neuvotteluvelvoitteen täyttämisen jälkeen
 • tarkoituksenmukaiset toimintavaihtoehdot
 • tyypillisimmät työnantajan virheet, mitä niistä seuraa ja miten ne vältetään

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Tauko

15.45

Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti

16.45

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

8.30

Aamukahvi

9.00

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

 • Yleiset perusteet
 • Erityiset perusteet; yrityssaneeraus

Johtava lakimies, OTL, VT Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry

10.00

Tauko

10.15

Edellinen esitysaihe jatkuu

Johtava lakimies, OTL, VT Esa Schön

11.00

Kollektiivivähennysten erityiskysymyksiä

 • ”yleinen” irtisanomisjärjestys
 • työehtosopimusten mukainen irtisanomisjärjestys
 • syrjintä kollektiivi-irtisanomisissa
 • erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • työnantajan takaisinottovelvollisuus

Asianajaja Petteri Uoti

12.00

Lounas

13.00

Korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

14.00

Tauko

14.15

Työsuhteen päättämistä koskevat sopimukset

 • työsuhteen lakkaaminen sopimalla
 • irtisanominen ja sopimuksen tekeminen
 • sopimusten tyypilliset ehdot
 • sopimus ja työlainsäädännön
 • pakottavuus sopimus ja TSL 12:3 §:n mukainen työttömyyskorvausten huomioon ottaminen

Asianajaja Petteri Uoti

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

TAOSTRMJ (julkinen sektori)
TAOSTRMY (yksityinen sektori)

Yksityinen sektori

Hinta:

Koko seminaari

1 240 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Koko seminaari

930 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu