Hallitsetko työvoiman vähentämistilanteiden juridiikan ja käytännön?
Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Luennoitsijoina on joukko Suomen kokeneimpia oikeudellisia ja käytännön asiantuntijoita:

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
Asianajaja, VT Esa Schön, Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Seminaari on osa Työoikeuden asiantuntijaohjelmaa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä osallistumista koko asiantuntijaohjelmaan.

 

Ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Työsopimuksen kestoaika

Työsopimuksen päättämistavat

 • työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen sekä ”purkautuneena pitäminen”
 • koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä

10.00

Tauko

10.15

Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen

 • menettelytavat
 • irtisanomisperusteet
 • Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen
 • irtisanomisperusteet
 • purkamisperusteet
 • purkautuneena pitäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

11.45

Lounas

12.45

Edellinen esitysaihe jatkuu

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

13.30

Tauko

13.45

Lomauttaminen

 • lomauttamisen perusteet ja menettelytavat
 • lomauttamisen oikeusvaikutukset
 • lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Asianajaja, VT Esa Schön, Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy

14,30

YT-menettely työnantajan lomautettaessa tai irtisanoessa tuotannollisin tai taloudellisin perustein

 • valmistautuminen YT-menettelyyn; mitä työnantajan pitää tehdä ja tietää
 • neuvottelukutsu, ennakkotiedot ja neuvotteluiden aloittaminen
 • neuvotteluiden käyminen ja toimenpiteet neuvotteluvelvoitteen täyttämisen jälkeen
 • tarkoituksenmukaiset toimintavaihtoehdot
 • tyypillisimmät työnantajan virheet, mitä niistä seuraa ja miten ne vältetään

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Tauko

15.45

Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti

16.45

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius Oy

8.30

Aamukahvi

9.00

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

 • Yleiset perusteet
 • Erityiset perusteet; yrityssaneeraus

Asianajaja, VT Esa Schön, Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy

10.00

Tauko

10.15

Edellinen esitysaihe jatkuu

Asianajaja, VT Esa Schön, Asianajotoimisto Viilo, Vainio & Schön Oy

11.00

Kollektiivivähennysten erityiskysymyksiä

 • ”yleinen” irtisanomisjärjestys
 • työehtosopimusten mukainen irtisanomisjärjestys
 • syrjintä kollektiivi-irtisanomisissa
 • erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • työnantajan takaisinottovelvollisuus

Asianajaja Petteri Uoti

12.00

Lounas

13.00

Korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

14.00

Tauko

14.15

Työsuhteen päättämistä koskevat sopimukset

 • työsuhteen lakkaaminen sopimalla
 • irtisanominen ja sopimuksen tekeminen
 • sopimusten tyypilliset ehdot
 • sopimus ja työlainsäädännön
 • pakottavuus sopimus ja TSL 12:3 §:n mukainen työttömyyskorvausten huomioon ottaminen

Asianajaja Petteri Uoti

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Hinta:

Koko seminaari

1 240 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Koko seminaari

930 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu