Hallitsetko työvoiman vähentämistilanteiden juridiikan ja käytännön?

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen -seminaarissa 19.-20.4.2016 käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja niiden soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen. Luennoitsijoina on joukko Suomen kokeneimpia oikeudellisia ja käytännön asiantuntijoita.

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

 • työsopimuksen kestoaika
 • koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen
 • työsopimuksen päättämistavat
 • kollektiiviperusteinen irtisanominen, menettelytavat (YT-menettely) ja perusteet
 • erityiset irtisanomisperusteet
 • ”yleinen” irtisanomisjärjestys
 • erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • työnantajan takaisinottovelvollisuus
 • lomauttaminen
 • individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen, menettelytavat ja irtisanomisperusteet
 • purkamisperusteet
 • purkautuneena pitäminen
 • korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä
 • työsuhteen päättämiseen liittyvät sopimukset.

Seminaari on Työoikeuden asiantuntijaohjelman 6. jakso, johon voi osallistua myös itsenäisenä jaksona.

Tervetuloa hyödyntämään asiantuntijoiden kokemus!

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #TAO1516

Ohjelma

19.4. Ensimmäisen päivän puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Työsopimuksen kestoaika

Työsopimuksen päättämistavat

 • työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen sekä ”purkautuneena pitäminen”
 • koeaika ja koeaikaisen työsopimuksen päättäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

10.00

Tauko

10.15

Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen

 • menettelytavat
 • irtisanomisperusteet
 • Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen
 • irtisanomisperusteet
 • purkamisperusteet
 • purkautuneena pitäminen

Lakiasiainjohtaja  Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

11.45

Lounas

12.45

Individuaaliperusteinen irtisanominen ja purkaminen -esitys jatkuu

13.30

Tauko

13.45

Lomauttaminen

 • lomauttamisen perusteet ja menettelytavat
 • lomauttamisen oikeusvaikutukset
 • lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Johtava lakimies, OTL, VT Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry

14.30

YT-menettely työnantajan lomautettaessa tai irtisanoessa tuotannollisin tai taloudellisin perustein

 • valmistautuminen YT-menettelyyn; mitä työnantajan pitää tehdä ja tietää
 • neuvottelukutsu, ennakkotiedot ja neuvotteluiden aloittaminen
 • neuvotteluiden käyminen ja toimenpiteet neuvotteluvelvoitteen täyttämisen jälkeen
 • tarkoituksenmukaiset toimintavaihtoehdot
 • tyypillisimmät työnantajan virheet, mitä niistä seuraa ja miten ne vältetään

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Tauko

15.45

YT-menettely jatkuu -esitys jatkuu

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

16.45

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

20.4. Toisen seminaaripäivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Aamukahvi

9.00

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

 • Yleiset perusteet
 • Erityiset perusteet; yrityssaneeraus

Johtava lakimies, OTL, VT Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry

10.00

Tauko

10.15

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet -esitys jatkuu

11.00

Kollektiivivähennysten erityiskysymyksiä

 • yleinen” irtisanomisjärjestys
 • työehtosopimusten mukainen irtisanomisjärjestys
 • syrjintä kollektiivi-irtisanomisissa
 • erityissuojan piiriin kuuluvat työntekijät
 • työnantajan takaisinottovelvollisuus

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

12.00

Lounas

13.00

Korvausvelvollisuus työsopimuksen laittomasta päättämisestä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

14.00

Kahvi

14.15

Työsuhteen päättämistä koskevat sopimukset

 • työsuhteen lakkaaminen sopimalla
 • irtisanominen ja sopimuksen tekeminen
 • sopimusten tyypilliset ehdot
 • sopimus ja työlainsäädännön pakottavuus
 • sopimus ja TSL 12:3 §:n mukainen työttömyyskorvausten huomioon ottaminen

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

16.00

Seminaari päättyy

Tapahtuman hinta

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

1 240 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

930 €

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero (24%).

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)talentum.com