Työsuhteen pää- ja sivuvelvoitteet -seminaari 5.6. on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman kolmas jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Seminaarijaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Työn tekeminen huolellisesti ohjeita noudattaen ja palkan maksaminen
 • Työntekijän ja työnantajan lojaliteettivelvoite
 • Kilpailevan toiminnan kiellon sisältö ja laajuus
 • Työsuhteen aikainen liike- ja ammattisalaisuuksien salassapitokielto
 • Työn teon keskeytyksen (lomautus ja muut poissaolot) ja osa-aikatyön tekemisen vaikutus velvoitteisiin.

Seminaarin asiantuntijoina:

 • OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, pj
 • Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
 • Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, Tehy ry
 • Toimitusjohtaja, OTK Merru Tuliara, Henkilöpalveluyritysten liitto HPL

Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma 2018 on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin. Koulutusohjelma antaa valmiuksia käytännön työhön ja auttaa ratkaisemaan työelämässä esille tulevia ongelmia. Se tarjoaa syvällisempää tietoa niille, jotka haluavat erikoistua työoikeuteen.

Kenelle?

Ohjelma soveltuu erityisesti henkilöstöalan asiantuntijoille, johdolle, esimiehille ja luottamusmiehille.

Syvennä osaamistasi kirjallisilla töillä

Koulutuskokonaisuuden aikana on mahdollista syventää osaamistaan myös vapaaehtoisilla kirjallisilla töillä (enintään 2/osallistuja/koko koulutusohjelma). Aiheet on valittu pitäen silmällä ajankohtaisia työelämän asioita. Mukana on myös perinteisempiä kysymyksiä, joita kuitenkin tarkastellaan osittain aiempaa poikkeavasta näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan erikoistumisohjelman seminaarijaksolle tai osallistumaan koko seminaarisarjaan!

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

9.15

Määräajan vai toistaiseksi?

 • Perusteltu syy
 • Työntekijän oma pyyntö
 • Pitkään työttömänä ollut
 • Usea määräaikainen peräkkäin
 • Vahvistus- ja korvauskanne

Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, Tehy ry

10.00

Työnantajan ja työntekijän lojaliteettivelvoite käytännössä

 • Sopimusoikeus työoikeudessa
 • Työnantajan yleis- ja lojaliteettivelvoitteen sisältö, merkitys ja vaikutus
 • Työn tekeminen huolellisesti ja joutuisasti
 • Asiallisen käytöksen rajat työssä ja vapaa-ajalla
 • Velvoitteiden rikkomisen seuraukset

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

11.00

Tauko

11.15

Työsuhteen aikainen kilpaileva toiminta

 • Kilpailevaa ja työnantajaa vahingoittavaa toimintaa; teoria ja käytäntö
 • Määräaikainen, osa-aikainen vs. vakituinen, kokoaikainen
 • Valmistelu
 • Kiellon rikkomisen seuraukset ja reagointiaika

Johtaja Else-Mai Kirvesniemi

12.15

Lounas

13.00

Vuokratyön ehdot

 • Mitä eroa on vuokratyöllä ja alihankinnalla
 • Vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot (vuokrayritys – työntekijä)
 • Työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokratyössä
 • Vuokratyöntekijän asema käyttäjäyrityksessä

Toimitusjohtaja, OTK Merru Tuliara, Henkilöpalveluyritysten liitto HPL

13.45

Kahvitauko

14.00

Palkka tehdystä työstä ja työnteon estyessä

 • Laki, työehtosopimus ja työsopimus perusteena
 • Palkan korotusten perusteet
 • Työnteon estyminen työnantajan syystä
 • Ylivoimainen este

Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

14.45

Lisätyö osa-aikaiselle

 • Sopiva työ
 • Halukkuus vastaanottamiseen, suostumus ja kieltäytyminen
 • Etusija ja eri työntekijöiden oikeuden yhteentörmäykset
 • Tarjoamismenettely
 • Vahingonkorvaus

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

16.00

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu