Työsuhteen pää- ja sivuvelvoitteet -seminaari 5.6. on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman kolmas jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Seminaarijaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Työn tekeminen huolellisesti ohjeita noudattaen ja palkan maksaminen
 • Työntekijän ja työnantajan lojaliteettivelvoite
 • Kilpailevan toiminnan kiellon sisältö ja laajuus
 • Työsuhteen aikainen liike- ja ammattisalaisuuksien salassapitokielto
 • Työn teon keskeytyksen (lomautus ja muut poissaolot) ja osa-aikatyön tekemisen vaikutus velvoitteisiin.

Seminaarin asiantuntijoina:

 • OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, pj
 • Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
 • Toimitusjohtaja, OTK Merru Tuliara, Henkilöpalveluyritysten liitto HPL

Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma 2018 on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin. Koulutusohjelma antaa valmiuksia käytännön työhön ja auttaa ratkaisemaan työelämässä esille tulevia ongelmia. Se tarjoaa syvällisempää tietoa niille, jotka haluavat erikoistua työoikeuteen.

Kenelle?

Ohjelma soveltuu erityisesti henkilöstöalan asiantuntijoille, johdolle, esimiehille ja luottamusmiehille.

Syvennä osaamistasi kirjallisilla töillä

Koulutuskokonaisuuden aikana on mahdollista syventää osaamistaan myös vapaaehtoisilla kirjallisilla töillä (enintään 2/osallistuja/koko koulutusohjelma). Aiheet on valittu pitäen silmällä ajankohtaisia työelämän asioita. Mukana on myös perinteisempiä kysymyksiä, joita kuitenkin tarkastellaan osittain aiempaa poikkeavasta näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan erikoistumisohjelman seminaarijaksolle tai osallistumaan koko seminaarisarjaan!

 

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja.

 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

9.10

Työn tekeminen huolellisesti ja joutuisasti

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

10.00

Tauko

10.15

Työnantajan ja työntekijän lojaliteettivelvoite käytännössä

 • Sopimusoikeus työoikeudessa
 • Työnantajan yleis- ja lojaliteettivelvoitteen sisältö, merkitys ja vaikutus
 • Asiallisen käytöksen rajat työssä ja vapaa-ajalla
 • Velvoitteiden rikkomisen seuraukset

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

11.15

Työsuhteen aikainen kilpaileva toiminta

 • Kilpailevaa ja työnantajaa vahingoittavaa toimintaa; teoria ja käytäntö
 • Määräaikainen, osa-aikainen vs. vakituinen, kokoaikainen
 • Valmistelu
 • Kiellon rikkomisen seuraukset ja reagointiaika

Johtaja Else-Mai Kirvesniemi

12.00

Lounas

13.00

Vuokratyön ehdot

 • Mitä eroa on vuokratyöllä ja alihankinnalla
 • Vuokratyöntekijän työsuhteen ehdot (vuokrayritys – työntekijä)
 • Työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokratyössä
 • Vuokratyöntekijän asema käyttäjäyrityksessä

Toimitusjohtaja, OTK Merru Tuliara, Henkilöpalveluyritysten liitto HPL

14.00

Kahvitauko

14.15

Palkka tehdystä työstä ja työnteon estyessä

 • Laki, työehtosopimus ja työsopimus perusteena
 • Palkan korotusten perusteet
 • Työnteon estyminen työnantajan syystä
 • Ylivoimainen este

Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

15.00

Työnantajan erilaiset dokumentointivelvoitteet työlakien perusteella

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

16.00

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu