Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoja

Mitä työsuhteen ehdolla tarkoitetaan? Onko sillä väliä? Saako työnantaja muuttaa niitä yksipuolisesti? Entä mistä pitää sopia? Ja miten? Voiko työnantaja muuttaa kahdeksantuntisen päivittäisen työajan kuusituntiseksi? Mitä palkalle käy? Mikä merkitys työsuhteen muuttamismenettelyssä on työntekijän passiivisuudella? Entä jos työntekijä vastustaa muutosta?

Työsuhteen ehtojen muuttaminen -seminaarissa asiantuntijamme käyvät läpi muuttamismenettelyjen koko kirjon ja antavat sekä oikeudellisia että käytännönläheisiä ohjeita ongelmatilanteisiin.

Seminaarin luennoitsijoina:
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy (pj.), lakiasiainjohtaja, VT Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto ja johtava lakimies Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry.

Työsuhteen kestäessä saattaa ilmetä tarve muuttaa työntekijän työnkuvaa, työaikaa tai työn tekemisen muita ehtoja. Työsuhteen ehtoja muutettaessa lähtökohtana on aina voimassa oleva työsopimus. Myös vakiintuneet käytännöt saattavat sitoa sopimuksen osapuolia. Nämä perussäännöt jättävät kuitenkin suuren osan kysymyksistä vaille vastausta.

Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa joko sopimuksella, työnjohto-oikeuden perusteella tai irtisanomismenettelyä käyttäen. Olennaiset muutokset koskien työn sisältöä ja töiden järjestelyä sekä siirrot toisiin tehtäviin saattavat lisäksi vaatia yhteistoimintamenettelyä. Jokainen muuttamismenettely vaatii vankkaa oikeudellista osaamista ja tilannetajua. Erityisesti työsuhteen ehtojen muuttamismenettelyjen osaaminen realisoituu erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa.

Oikeudellisesti pätevä menettely voidaan vielä pilata hoitamalla asia käytännössä tökerösti.

Jaa kokemuksia ja verkostoidu: #työnantajanoikeus

Ohjelma

Seminaarin luennoitsijoina toimivat asianajaja Petteri Uoti Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy (pj.), lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja johtava lakimies Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry.

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Mistä työsuhteen ehdot tulevat

• yleiset lähtökohdat – mitä tarkoitetaan työsuhteen ehdoilla
• työsuhteen ehdon olennaisuuden merkitys
• vakiintuneen käytännön muodostuminen työsuhteen ehdoksi?

10.30

Tauko

10.45

Työsuhteen ehtojen muuttamisen perusperiaatteet

Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työnantajan direktio-oikeus
• direktio-oikeuden laajuus
• muutoksen tilapäisyys ja muutoksen olennaisuus
• muuttamismenettely
• tyypillisimmät muutostilanteet mm. työtehtävät, työntekopaikka ja työaika

Työsuhteen ehtojen muuttaminen sopimalla, paikallinen sopiminen ja YT
• työsopimuksen ehdon muuttaminen sopimuksella
• neuvottelumenettelyn piiriin kuuluvat asiat – yhteistoimintaneuvottelu ja paikallinen sopiminen
• tyypillisimmät työnantajan virheet

Irtisanomisperuste työsuhteen ehtojen muuttamisen perusteena
• mitä tarkoittaa työsuhteen ehtojen muuttaminen työsopimuslain mukaisella irtisanomisperusteella?
• irtisanomiskynnyksen täyttyminen
• mikä merkitys on työntekijän hyväksymisellä ja työntekijän passiivisuudella?
• työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
• palkan tai palkkausperusteen muuttaminen

12.00

Lounas

13.00

Työsuhteen ehtojen muuttamisen perusperiaatteet - esitys jatkuu

14.00

Kahvi

14.15

Yritysten muutostilanteet ja työsuhteiden ehtojen muuttaminen

• yritysjärjestelyt, ulkoistaminen ja työoikeudellinen liikkeen luovutus
• yritysjärjestelyn vaikutukset työsuhteen ehtoihin
• vastaanottajan / ostajan intressi yhdenmukaistaa työsuhteiden ehtoja
• vastaanottajayrityksen mahdollisuus muuttaa työsuhteiden ehtoja ja muutoksista sopiminen
• vastaanottajan vastuu työehtojen olennaisista muutoksista
• yhteistoimintaneuvottelujen merkitys työsuhteiden ehtojen yhtenäistämisessä
• miten työsuhteiden ehtojen yhtenäistäminen hoidetaan käytännössä?

16.00

Seminaari päättyy

Tapahtuman hinta

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

730 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko tapahtuma

547,50 €

Hintaan lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala
+358 40 342 4608
maria.ampiala@talentum.com