Työsopimus ja siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet – miten lakeja sovelletaan? YT-laki ja yhteistoiminta yrityksissä – mitkä asiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin ja miten lakia sovelletaan yritystoiminnan muutostilanteissa?

Työoikeuden merkitys on kasvanut niin yritysten jokapäiväisessä elämässä kuin esimerkiksi suurten yrityskauppojen toteuttamisessakin. Henkilöstökysymykset ja niihin liittyvät pelisäännöt ovat nousseet yritysten toiminnan keskeiseksi osa-alueeksi. Samaan aikaan muuttuvat säännökset ja niiden kehittyvät tulkinnat asettavat haasteen jokaiselle työsuhdejuristille ja henkilöstöasioiden ammattilaiselle.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä hallitusneuvos Tarja Kröger, asianajaja Petteri Uoti ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä käsittelevät työntekijän aseman määräytymistä yleensä ja viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella, työehtosopimusjärjestelmää ja sen merkitystä sekä työsuhteen ehtojen määräytymistä ja niiden muuttamista. Seminaarin toisena päivänä professori Ulla Liukkunen ja yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala käsittelevät yhteistoiminnan alaa ja sen osapuolia, työpaikan henkilöstösuunnitelmia sekä yt-menettelyä työsuhteen ehtojen muuttamisen, yritystoiminnan muutosten sekä työehtosopimusten näkökulmasta.

Seminaarin pääteemoina ovat:

 • työntekijäaseman määritys
 • työsuhteen ehtojen määräytyminen
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • määräaikaiset + vuokratyö, erityiskysymykset, työsuhteen ehtojen määräytyminen, vastuun jaot
 • työehtosopimus + työrauhavelvoite
 • yhteistoiminnan ala ja osapuolet
 • säännönmukainen yhteistoiminta ja erityistilanteet
 • työpaikan henkilöstösuunnitelmat
 • työsuhteen ehtojen muuttaminen ja yt-menettely
 • yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta
 • yhteistoiminnasta sopiminen ja työehtosopimukset.

Seminaari käynnistää seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman. Voit päättää osallistumisestasi koko sarjaan myös tämän seminaarin käytyäsi. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Puheenjohtajan avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.10

Työsopimuksen tekeminen

 • Työntekijänaseman määritys
 • Rekrytointiin liittyvät kysymykset
 • Koeaikaehto ja sen merkitys
 • Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytykset
 • Osa-aikatyö
 • Vuokratyö (rakenne: kolmikanta, erityiskysymykset, työsuhteen ehtojen määräytyminen, vastuunjaot)

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.30

Tauko

10.45

Työehtosopimusjärjestelmä ja sen merkitys

 • Miten työehtosopimus syntyy, ketkä sopivat, ketä sitoo ja mistä voidaan sopia?
 • Henkilöstön edustajat (valitseminen, oikeudet/velvollisuudet/työsuhdeturva)
 • Paikallinen sopiminen
 • Työrauhavelvollisuus (sisältö sekä laittoman työtaistelun seuraamukset) Asiantuntija Mika Kärkkäinen,

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11.30

Lounas

12.30

Edellisen teeman käsittely jatkuu

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

13.15

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

 • työsopimus
 • vakiintunut käytäntö
 • yhteistoimintalaissa tarkoitetut sopimukset (työsäännöt)
 • työehtosopimus
 • pakottavat ja semidispositiiviset lainsäännökset

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indenius Asianajotoimisto Oy

14.15

Kahvitauko

14.30

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

 • Työsopimuksen viitatut lähteet
 • Työnantajan työnjohtovalta – sopimusehdon muuttaminen?
 • Työnantajaa kelpuuttava normi (lain säännös, työehtosopimuksen määräys, työsopimuksen ehto) ehdon yksipuolisesta muuttamisesta
 • Pacta sunt servanda ja sen oikeuskäytäntöön perustuvat ’muunnelmat’

Asianajaja Petteri Uoti

16.30

Ensimmäisen seminaaripäivä päättyy

2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii professori Ulla Liukkunen, Helsingin yliopisto

Päivän asiantuntijoina professori Ulla Liukkunen ja yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö

8.30

Infotilaisuus Työoikeuden asiantuntijaohjelmasta ja aamukahvitarjoilu

9.00

Henkilöstön osallistumisjärjestelmät

 • osallistumisjärjestelmät ja niiden merkitys
 • henkilöstörahastot
 • hallintoedustus
10.30

Tauko

10.45

Kansallinen ja rajat ylittävä konserniyhteistoiminta

11.45

Lounas

12.45

Yhteistoiminnan perusteet ja säännönmukainen yhteistoiminta

 • yhteistoiminnan ala ja osapuolet, suhde muihin osallistumisjärjestelmiin
 • työehtosopimusten asema
 • EU-lainsäädännön vaikutus
 • työnantajan tiedottamisvelvollisuudet
 • yt-menettelyssä käsiteltävät asiat

 

13.45

Kahvitauko

1400

Työpaikan henkilöstösuunnitelmat ja yhteistoimintamenettely

14.30

Yritystoiminnan muutoksia ja työvoiman käytön vähentämistä koskeva yhteistoimintamenettely

 • yritystoiminnan muutosten henkilöstövaikutuksia koskeva yt-menettely, menettelyn suhde liikkeen luovutusta ja muita yritysjärjestelyitä sekä työvoiman vähentämistä koskevaan yt-menettelyyn
 • työvoiman käytön vähentämistä koskeva yt-menettely
 • valvonta, sanktiot
15.45

Seminaarijakson päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 20.9. asti 1 295 €/ 996 €
Normaali hinta 1 395 €/ 1 046 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa

Johanna Hirvi

+358 50 303 0808
johanna.hirvi@almamedia.fi