Rikosoikeudelliseen vastuuseen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet työpaikoilla. Työrikospäivässä käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä liittyen henkiseen ja fyysiseen työturvallisuuteen, työsyrjintään ja yrityssalaisuuksiin. Lisäksi käsitellään työpaikan erityistilanteita, kuten muun muassa minkälaisia rikosoikeudellisia vastuita yhteistoimintaneuvotteluihin voi liittyä, sekä työrikoksista aiheutuvia erilaisia seuraamuksia ja vastuun kohdentumiseen liittyviä kysymyksiä.

Seminaarin asiantuntijoina:

Käräjätuomari Marjatta Berg, Helsingin käräjäoikeus
Asianajaja Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Jukka Paloheimo, Roschier Asianajotoimisto Oy
Ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy.

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

TYRSTRMJ (julkinen sektori)
TYRSTRMY (yksityinen sektori)

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdanto päivän teemoihin

9.15

Fyysinen työturvallisuus – työnantajan muistilista

 • Delegointi, kuinka pitää toimia, vastuun kanavointi – yrityksen johto, työnjohto ja yritys
 • Työsuojeluorganisaation rooli
 • Ennakoiva toiminta ja vastuut
 • Toimenpiteet tapaturman sattuessa ja valmistautuminen rikosprosessiin
 • Dokumentointi ja näyttövelvollisuus

Asianajaja Jukka Paloheimo, Roschier Asianajotoimisto Oy

10.30

Tauko

10.45

Työsyrjintä

 • Rekrytointitilanteessa
 • Työsuhteen aikana
 • Työsuhteen päättyessä

Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

11.45

Lounas

12.45

Kuinka häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvät riidat on selvitettävä työpaikoilla? Mikä on rikollista toimintaa, mikä ei? Kuinka rikosprosessi etenee?

 • Epäasiallinen kohtelu ja häirintä – rikos vai ei?
 • Työnantajan käytännön selvitystoimet – kuinka väite selvitetään ja ratkaistaan (ml. dokumentointi)?
 • Työnantajan toimenpiteet prosessin eri vaiheissa (AVI:n tarkastus, esitutkinta, syyttäjä, oikeudenkäynti, AVI:n rooli prosessissa)

Asianajaja, varatuomari Mari Mohsen, Roschier Asianajotoimisto Oy

13.45

Työsuojeluviranomaisen valvontarooli ja menettelytavat häirinnän valvonnassa

 • Miten ja missä tilanteissa työsuojeluviranomainen valvoo häirintää?
 • TTurvL:n 28 §:n ja 25 §:n toimintavelvoitteiden sisältö – mihin tarkastaja kiinnittää huomiota arvioidessaan työnantajan toimintavelvoitteita?
 • Miten häirintään liittyvät yhteydenotot etenevät työsuojeluviranomaisessa?

Ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

14.30

Kahvitauko

14.45

Seuraamukset

 • Rikosvastuun kohdentuminen yhtiön organisaatiossa
 • Yhteisösakko
 • Siviilioikeudelliset/yksityisoikeudelliset vaatimukset/seuraamukset
 • Kohdistuminen vastaajaan/työnantajaan
 • Vaikutus julkisiin hankintoihin
 • Syyteoikeuden vanhentuminen
 • Rikoshyödyn tuomitseminen valtiolle

Käräjätuomari Marjatta Berg, Helsingin käräjäoikeus
Asianajaja Jukka Paloheimo, Roschier Asianajotoimisto Oy

15.45

Työrikosvastuun erilaisia ilmentymiä

 • Työaikasuojelu
 • YTL:n rikosoikeudelliset seuraamukset
 • Yrityssalaisuudet

Asianajaja Petteri Uoti

16.15

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 19.2. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

TYRSTRMJ (julkinen sektori)
TYRSTRMY (yksityinen sektori)

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa