Konkreettisia vinkkejä oikeudenkäyntiin ja työriitojen hoitamiseen!

Työoikeusriitapäivässä asetutaan vastakkain ja argumentoidaan puolesta ja vastaan. Aiheita käsitellään työntekijä- ja työnantajapuolen sekä tuomioistuinlaitoksen edustajan näkökulmasta. Seminaarissa käydään läpi muun muassa esimerkkitapauksen pohjalle rakennetut kanne ja vastaus työriidassa.

Ohjelmassa on muun muassa:

 • työtuomioistuimen ajankohtaiskatsaus – aiheina muun muassa lausuntomenettely ja hyvityssakko
 • kanteen ja vastauksen rakentaminen työriidassa
 • korkeimman oikeuden työoikeudelliset ennakkopäätökset – ongelmia vai apua laintulkintaan?
 • korvaukset ja hyvitykset työsuhteen päättämisriidoissa
 • työsuhteen päättämiskorvauksen ja työttömyysetuuksien yhteensovittaminen.

Seminaarin asiantuntijoina:

Työtuomioistuinneuvos Ari Wirén, Työtuomioistuin (pj.)
Asianajaja Markus Lohi, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy
OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Lakimies Nellimari Ruuth, Työttömyysvakuutusrahasto
Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus
Esittelijä Emmi Taramaa, Työtuomioistuin
Asianajaja Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Ohjelma

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii työtuomioistuinneuvos Ari Wirén, Työtuomioistuin.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.10

Ajankohtaista työtuomioistuimesta

 • Työtuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä
  • lausunto Satakunnan käräjäoikeudelle TT 2017:113
  • ennakkoratkaisupyynnöt Euroopan Unionin tuomioistuimelle
  • muita ratkaisuja

Työtuomioistuinneuvos Ari Wirén, Työtuomioistuin

 

 • Työtuomioistuimen lausuntomenettely
  • työtuomioistuimen toimivalta ja lausuntojen tarkoitus
  • lausuntomenettely käytännössä ja lausunnon sisältö

Esittelijä Emmi Taramaa, Työtuomioistuin

 

 • Hyvityssakko ja kanneoikeus
  • hyvityssakko ja vanhentumislaki
  • hyvityssakko ja virkaehtosopimusten kanneoikeutta koskevat määräykset
  • hyvityssakko ja passiivisuus

Työtuomioistuinneuvos Ari Wirén, Työtuomioistuin

10.00

Tauko

10.15

Kanteen ja vastauksen rakentaminen työriidassa – koeaikapurkuriita

Esityksessä käydään läpi esimerkkitapauksen pohjalle rakennetut kanne ja vastaus sekä käsitellään asiaa tuomioistuimen näkökulmasta. Oikeustapauksen faktat lähetetään etukäteen osallistujille.

 

Työntekijäpuoli: Millaisen kanteen olisin rakentanut näille faktoille?

Asianajaja Markus Lohi, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

Työnantajapuoli: Tällaisen vastauksen olisin tehnyt työntekijän edellä mainittuun kanteeseen

Asianajaja Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Tuomioistuimen edustaja: Tältä asia kanteen ja vastauksen perusteella vaikuttaisi

Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus

12.00

Lounas

13.00

Korkeimman oikeuden työoikeudelliset ennakkopäätökset - ongelmia vai apua laintulkintaan?

 • Keskusteleva puheenvuoro viimeaikaisista työoikeudellisista ennakkopäätöksistä
 • Mitä uutta lain tulkintaan?
 • Mitä apua asioiden ajamisessa?

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

14.00

Kahvitauko

14.15

Korvaukset ja hyvitykset työsuhteen päättämisriidoissa

 • Mitä korvauksia ja hyvityksiä voidaan vaatia?
 • Mahdollinen päällekkäisyys ja sen huomioon ottaminen määrissä
 • Päättämiskorvauksen ja takaisinottovelvoitteen rikkomisesta vaadittavan korvauksen ensisijaisuus ja toissijaisuus
 • Korvauksista ja hyvityksistä sopiminen ja tuomioistuimen rooli sovinnoissa

Asianajaja Markus Lohi, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus

15.15

Päättämiskorvauksen ja työttömyysetuuksien yhteensovittaminen

Lakimies Nellimari Ruuth, Työttömyysvakuutusrahasto

15.45

Ammattilaisten vinkit onnistuneeseen prosessiin

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

16.00

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa