Työoikeuden tuorein ja merkittävin oikeuskäytäntö

Brunssiseminaarissa työoikeuden asiantuntijat asianajaja Anu Waaralinna sekä hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko tarkastelevat työoikeuden tämän hetken ajankohtaisinta oikeuskäytäntöä. Asiantuntijat käsittelevät valikoituja tapauksia yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti sekä arvioivat syntyneen oikeuskäytännön vaikutusta laintulkintaan.

Esiin nostettavat tapaukset koskevat mm. työsopimuksen irtisanomista individuaaliperusteella tai kollektiiviperusteella sekä työsopimuksen purkamista. Tapauksissa on lisäksi kysymys mm. kanneajasta ja korvauksen suuruudesta. Brunssilla käsiteltäviä oikeustapauksia päivitetään brunssiin asti, jotta mukaan saadaan viimeaikaisin oikeuskäytäntö myös keväältä.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan uusimmasta oikeuskäytännöstä ja sen merkityksestä laintulkinnalle!

Ohjelma

Seminaarin asiantuntijoina toimivat asianajaja Anu Waaralinna, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko, Helsingin hovioikeus

8.30

Ilmoittautuminen ja brunssitarjoilua

9.00

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

 • Työsuhteen ehtojen yksipuolinen muuttaminen (Itä-Suomen hovioikeus S 15/286, lainvoimainen) ja oikea prosessi vedota irtisanomisperusteeseen ehtoja yksipuolisesti muutettaessa (KKO 2016:80)
 • Individuaaliperusteinen työsuhteen päättäminen (KKO:2016:62, ns. melonitapaus)
 • Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijän oman moitittavan käytöksen vaikutus (TT:2016:96)
 • Työnantajan lojaliteettivelvollisuus ja vahingonkorvausvelvollisuus sen rikkomisesta (KKO 2016:13)
 • Yhteistoimintalain menettelysäännökset, erityisesti ”riittävät tiedot” ja ”koulutus- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksien selvittäminen” (Itä-Suomen hovioikeus 26.5.2016 nro 334, lainvoimainen)
 • Edellytykset työntekijän sähköpostin käsittelylle (Turun hovioikeus R 15/745, lainvoimainen)
 • TSL 7:2.4:n arviointi eli muun työn tarjoaminen irtisanomisen vaihtoehtona, kun kyse heikentyneestä työkyvystä (TT:2016:65).
10.45

Brunssitarjoilutauko

11.00

Oikeustapausten käsittely jatkuu

 • KKO 2016:70
 • KKO 2016:19
 • KKO 2016:15
 • TT 2016:124
 • TT 2016:120.

12.30

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

495 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa