Kouluttaudu työoikeuden asiantuntijaksi!

Alma Talent/Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Työoikeuden asiantuntijaohjelman kahdennentoista kerran. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

Suorita ohjelma työn ohella

Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Lähiopetusseminaareihin osallistuvien tietojen lähtötaso varmistetaan ennakkolukemistojen avulla. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät, joista osallistuja saa palautteen. Tiedon syventävä käsittely jatkuu osallistujan valmistautuessa koulutusohjelman kirjalliseen lopputenttiin.

Ennakkolukemistot, välitehtävät ja lopputentti

Koulutusohjelmaan liittyvien ennakkolukemistojen valinnasta, välitehtävien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä loppukuulustelun vastaanottamisesta huolehtii Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, joka myös vahvistaa suorituksen koko koulutusohjelmasta.

Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaarijaksoissa, kaikkien välitehtävien hyväksyttyä palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusta asiantuntijaohjelman loppukuulustelussa.

Osaksi ammatillista lisensiaatin tutkintoa

Kun koulutusohjelma on kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu, se voidaan liittää osaksi ammatillista lisensiaatintutkintoa 20 opintopisteen laajuisena. Lisätietoja ammatillisesta lisensiaatin tutkinnosta http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/jatkoopiskelu/ammtut.htm

Todistukset

Koulutusohjelman suorittaneet saavat erillisen tutkintotodistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

Ennakkokysymykset

Osallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen osoitteeseen lakikoulutus@almamedia.fi.

Asiantuntijaohjelmaan sisältyy kolme kirjaa:

  • Kari-Pekka Tiitinen ja Tarja Kröger: Työsopimusoikeus (2012, arvo 112 €)
  • Markus Äimälä ja Mika Kärkkäinen: Yhteistoimintalaki (2015, arvo 79,70 €)
  • Tarja Kröger ja Pekka Orasmaa: Vuosilomalaki (2015, arvo 105 €)

Lisäksi saat koulutusohjelman keston ajaksi käyttöösi Fokus Esimiehen Työoikeus -teoksen sekä pääsyn Suomen Laki -hakupalveluun.

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta:

Ilmoittaudu koulutusohjelmaan viimeistään 31.8. hintaan 4 950 € + alv 24 %.
Koko koulutusohjelman hinta yksityiselle sektorille on 5 950 € + alv 24 %, Lakimiesliiton jäsenille ja julkiselle sektorille 5 250 € + alv 24 %.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Koko koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat kokeneet ja arvostetut työoikeuden asiantuntijat:

Hallitusneuvos, OTL, VT Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädännön valmistelusta vastaavan tiimin vetäjä.
Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, dosentti, varatuomari Ulla Liukkunen Helsingin yliopistosta.
Asianajaja Petteri Uoti on Dittmar & Indreniuksen työsuhdejuridiikasta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta vastaava osakas.
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun.

Seminaarin hinta

Hinta 31.8. mennessä ilmoittautuville 4 950 € + alv 24 %.

Normaalihinta 5 950 € + alv 24 %.
Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsenet 4 250 € + alv 24 %.

Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia. Yksittäisten seminaarien hinnat löytyvät seminaarikohtaisilta sivuilta.

Ennakkoilmoittautujan etuhinta voimassa 31.8. saakka

Koko koulutusohjelma

4 950 €

Yksityinen sektori

Koko koulutusohjelma

5 950 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Koko koulutusohjelma

5 250 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä