Koko ohjelman hinta on 5 000 € + alv 24 %.

Kouluttaudu työoikeuden asiantuntijaksi!

Talentum / Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa suositun Työoikeuden asiantuntijaohjelman yhdeksättä kertaa. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten liiketoiminnan luovutuksia ja työturvallisuutta.

Ohjelma on suunniteltu erityisesti asianajo- ja lakiasiaintoimistojen juristeille, työmarkkinajärjestöjen asiamiehille ja lakimiehille, yritysjuristeille, kokeneille henkilöstöalan asiantuntijoille sekä jatko-opiskelijoille. Koulutusohjelman kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suorittaneella on oikeus liittää se osaksi ammatillista lisensiaatintutkintoa.
Asiantuntijaohjelman  seminaarijaksot:

1. Työsuhteen ehtojen määräytyminen 8.10.2015
2. Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, yksityisyyden suoja työsuhteessa ja häirinnän kielto 10.11.2015
3. Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukiellot työsuhteissa 10.12.2015
4. Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat 3.–4.2.2016
5. Yrityskaupat ja työoikeus 15.–16.3.2016
6. Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen 19.–20.4.2016

Koulutusohjelma toteutetaan parhaiden asiantuntijoiden voimin.

Koulutusohjelman suunnittelusta vastaavat:
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
Professori emeritus, Kari-Pekka Tiitinen, Helsingin yliopisto
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Luennoimmassa ovat mm.:
Hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Professori Niklas Bruun, Helsingin yliopisto
Asianajaja Tom Vapaavuori, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Johtava lakimies, OTL Esa Schön, Tradenomiliitto TRAL ry
Asianajaja Jukka Lång,  Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Senior Legal Counsel Susanna Tiihonen, Nokia
Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Suorita ohjelma työn ohella
Koulutusohjelma on suunniteltu syventämään osaamista. Lähiopetusseminaareihin osallistuvien tietojen lähtötaso varmistetaan ennakkolukemistojen avulla. Tiedon omaksumista edistävät seminaarien välissä suoritettavat välitehtävät, joista osallistuja saa palautteen. Tiedon syventävä käsittely jatkuu osallistujan valmistautuessa koulutusohjelman kirjalliseen lopputenttiin.

Koulutusohjelmaan liittyvien ennakkolukemistojen valinnasta, välitehtävien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä loppukuulustelun vastaanottamisesta huolehtii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunta, joka myös vahvistaa suorituksen koko koulutusohjelmasta.

Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaarijaksoissa, kaikkien välitehtävien hyväksyttyä palauttamista sekä hyväksyttyä suoritusta asiantuntijaohjelman loppukuulustelussa.

Ennakkokysymykset
Osanottajat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen Talentum / Lakimiesliiton Koulutuksen osoitteeseen lakikoulutus@talentum.fi.

Todistukset
Koulutusohjelman suorittaneet saavat erillisen tutkintotodistuksen, josta käy ilmi koulutuksen laajuus. Yksittäisiin seminaareihin osallistuvat saavat halutessaan seminaarista todistuksen.

Asiantuntijaohjelmaan sisältyy kolme kirjaa.
Kari-Pekka Tiitinen ja Tarja Kröger: Työsopimusoikeus (2012, arvo 112 euroa)
Markus Äimälä ja Mika Kärkkäinen: Yhteistoimintalaki (2015, arvo 79,70 euroa)
Tarja Kröger ja Pekka Orasmaa:Vuosilomalaki (2015, arvo 105 euroa)

Lisäksi saat koulutusohjelman keston ajaksi käyttöösi  Talentum Fokus Esimiehen työoikeus -teoksen.

Alennukset
Lakimiesliiton jäsenalennus ja julkisen sektorin alennus yksittäisistä seminaareista 25 %.
Työoikeuden asiantuntijaohjelman osallistujat saavat 30 % alennuksen asiantuntijaohjelman kurssikirjallisuudesta.

Laskutus
Koko asiantuntijaohjelmaan osallistuvien osanottomaksu laskutetaan kaksi viikkoa ennen ohjelman alkamista. Seminaarikohtainen osanottomaksu laskutetaan viikkoa ennen tilaisuutta. Seminaarin hintaan lisätään arvonlisävero 24 %

Muutokset ja peruutukset

Koulutusohjelma:
Myöhemmin kuin 1.9.2015 tulleista peruutuksista veloitamme 10 % ja myöhemmin kuin 17.9.2015 tulleista peruutuksista 50 % koko koulutusohjelman hinnasta. Mikäli osallistuja keskeyttää osallistumisensa koulutusohjelmaan tai jättää paikkansa yksittäisissä seminaareissa käyttämättä, osallistumismaksua ei palauteta.

Osallistuminen yksittäisiin seminaareihin:
Myöhemmin kuin 10 päivää ennen kutakin seminaaria tulleista peruutuksista veloitamme 50 % seminaarin hinnasta. Mikäli osanottaja ilmoittamatta jättää varaamansa paikan käyttämättä, veloitamme koko seminaarin hinnan. Mahdollisesta osanottajan vaihtumisesta pyydämme ilmoittamaan ennen seminaaria

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

1,240 €

Yrityskaupat ja työoikeus

1,240 €

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

1,240 €

Julkinen sektori

Seminaari

Hinta:

Työaika, vuosiloma ja muut työsuhdevapaat

930 €

Yrityskaupat ja työoikeus

930 €

Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen

930 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)talentum.com