Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopimuskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.

Työmaan toiminta ja sopimussuhteen päättyminen -seminaari 16.5. on kolmejaksoisen Rakennusurakan yleiset sopimusehdot – YSE 1998 -seminaarisarjan viimeinen jakso. Seminaari toimii myös itsenäisenä jaksona eikä edellytä koko sarjaan osallistumista.

Seminaarin ytimen muodostavat ensinnäkin  työmaan organisoinnin ja menettelytapojen hyvät ja sopimuksenmukaiset käytännöt, joilla on erittäin suuri merkitys ristiriitatilanteiden ehkäisemisen ja dokumentoinnin kannalta. Tämän lisäksi paneudutaan erityisesti urakkaan liittyviin erilaisiin häiriötilanteisiin ja riidanratkaisuun, kun ristiriitatilanne on jo syntynyt.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

  • osapuolten organisaatiot ja työmaan toimitukset
  • sopimuksen purkaminen ja siirtäminen
  • konkurssi tai maksukyvyttömyys rakennusurakan aikana
  • erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen.

Seminaarijakson asiantuntijoina ovat muun muassa:

Vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry (pj)
Asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy
Professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto
Toimitusjohtaja, TkT Matti Kruus, Indepro Oy
Käräjätuomari Markku Saarikoski, Helsingin käräjäoikeus.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii vastaava lakimies Karri Kivioja, Rakennusteollisuus RT/Talonrakennusteollisuus ry

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Osapuolten organisaatiot ja työmaan toiminta

Toimitusjohtaja, TkT Matti Kruus, Indepro Oy

 

9.45

Työmaan toimituksiin liittyvää oikeuskäytäntöä

Vastaava lakimies Karri Kivioja

10.45

Tauko

11.00

Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen

Asiantuntijan nimi vahvistetaan myöhemmin

12.00

Lounas

13.00

Konkurssi tai maksukyvyttömyys rakennusurakan aikana

Asianajaja Claudio Busi, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

14.00

Kahvitauko

14.15

Rakennusalan asiantuntijatodistelu käräjäoikeudessa

Käräjätuomari Markku Saarikoski, Helsingin käräjäoikeus

15.00

Välimiesmenettelyn erityispiirteitä rakennusasioissa

  • Välityslausekkeet ja päätös riidanratkaisutavasta
  • Tekninen asiantuntija välimiehenä
  • Moniasianosaisprosessin mahdollisuus
  • Todistelun määrä, laatu ja painoarvo
  • Muodollisten menettelytapojen noudattamista koskevat kysymykset

Professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto

15.45

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa