Työkyvyn häiriöt työpaikalla – käytännön ratkaisuja

Tilaisuudessa käsitellään käytännön näkökulmasta työelämässä esille tulevia työntekijän sairauteen ja työkykyyn liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Koulutuksessa tarkastellaan muun ohessa terveydentilan häiriöiden ja sairauden aiheuttamia vaikutuksia työkykyyn sekä miten niitä selvitetään ja miten ne vaikuttavat työsuhteessa. Päivän aikana kuullaan myös Stora Enson esimerkki, miten työterveysjohtamisella voidaan vaikuttaa henkilöstön työkykyyn. Lisäksi tarkastellaan, miten lääkärit arvioivat työntekijän terveydentilaa ja voiko työnantaja aina luottaa lääkärin arvioon.

Päivän aiheina ovat muun muassa seuraavat teemat ja kysymykset:

 • Sairauspoissaolot, työkyvyn ylläpito ja heikkeneminen – työpaikkojen käytännön ongelmat ja hyvät ratkaisut
 • Sairaus vai elämänhallintaan liittyvä ongelma – mikä itse asiassa on sairaus ja milloin on oikeus sairausajan palkkaan?
 • Erilaiset sairaudet ja eripituiset työkyvyttömyysjaksot: arvioiko lääkäri aina oikein?
 • Varhainen puuttuminen, puheeksi ottaminen ja työkykyneuvottelut – mitä, milloin ja millä tavalla? Miten työterveyshuolto auttaa ja tukee työnantajaa ja työntekijää?
 • Työkyvyn muutokset ja irtisanomista edeltävät toimet – muu työ, mukautukset ja uudelleen sijoittaminen?
 • Voiko sairaus suojata työsuhteen päättymiseltä?
 • Case: Terveysjohtaminen Stora Ensossa

Seminaarin asiantuntijoina:

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, (Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto)Director (Pension Ins. & Health Management) Leena Väänänen, Stora Enso Oyj
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman, Suomen Terveystalo Oy

Verkostoidu ja osallistu keskusteluun somessa #työkyvynhäiriöt @Lakikoulutus

Ohjelma

Puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen ja Lapin yliopisto)

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

9.10

Sairaus vai elämänhallintaan liittyvä ongelma? – mikä peruste oikeuttaa sairausajan palkkaan?

Erilaiset sairaudet ja eripituiset työkyvyttömyysjaksot

 • voiko työnantaja kyseenalaistaan lääkärin arvion?
 • mikä on ”normaali” työkyvyttömyysjakso eri sairauksista?

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman, Terveystalo Kamppi

10.45

Tauko

11.00

Terveysjohtaminen/Case Stora Enso – työpaikkojen käytännön ongelmat ja hyvät ratkaisut

Director, Pension Ins. & Health Management Leena Väänänen, Stora Enso Oyj

 

12.00

Lounas

13.00

Varhainen puuttuminen, puheeksi ottaminen ja työkykyneuvottelut

 • mitä, milloin ja millä tavoin?
 • työnantajan oikeus määrätä <> työntekijän oikeus kieltäytyä
 • työnantajan, työterveyshuollon ja Kelan välinen tiedonvaihto

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman

14.15

Kahvitauko

14.30

Työkyvyn muutokset ja irtisanomista edeltävät työnantajan toimet

 • muun työ, uudelleen sijoittaminen
 • koulutus
 • kohtuulliset mukautukset
 • työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman

15.30

Sairauden suoja ja työsopimuksen päättäminen

 • uskaltaako koeaikana sairaana olevan työsopimuksen purkaa?
 • voiko sairaus estää irtisanomisen tai purun?
 • yksi sairaus + pitkä poissaoloa
 • useampi sairaus + paljon poissaoloja

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

16.15

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa