Tilaisuudessa käsitellään käytännön näkökulmasta  työelämässä esille tulevia työntekijän sairauteen ja työkykyyn liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.  Koulutuksessa tarkastellaan muun ohessa terveydentilan häiriöiden ja sairauden aiheuttamia vaikutuksia työkykyyn sekä miten niitä selvitetään ja miten ne vaikuttavat työsuhteessa. Lisäksi  tarkastellaan, miten lääkärit arvioivat työntekijän terveydentilaa ja voiko työnantaja aina luottaa lääkärin arvioon.

Koulutuksen teemoina ovat muun muassa:

 • Sairauspoissaolot, työkyvyn ylläpito ja heikkeneminen – työpaikkojen käytännön ongelmat ja hyvät ratkaisut
 • Sairaus vai elämänhallintaan liittyvä ongelma – mikä itse asiassa on sairaus ja milloin on oikeus sairausajan palkkaan?
 • Erilaiset sairaudet ja eripituiset työkyvyttömyysjaksot: arvioiko lääkäri aina oikein?
 • Varhainen puuttuminen, puheeksi ottaminen ja työkykyneuvottelut – mitä, milloin ja millä tavalla? Miten työterveyshuolto auttaa ja tukee?
 • Työkyvyn muutokset ja irtisanomista edeltävät toimet – muu työ, uudelleen sijoittaminen?
 • Voiko sairaus suojata työsuhteen päättymiseltä?

Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat:

Henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Heliste, Empower Group
OTT, työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja, Lapin yliopisto
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman, Terveystalo Kamppi

Osallistu keskusteluun somessa: #työkyvynhäiriöt

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja, Lapin yliopisto

8:30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

9:10

Sairaus vai elämänhallintaan liittyvä ongelma - mikä peruste oikeuttaa sairausajan palkkaan?

Erilaiset sairaudet ja eripituiset työkyvyttömyysjaksot

 • voiko työnantaja kyseenalaistaan lääkärin arvion?
 • mikä on ”normaali” työkyvyttömyysjakso eri sairauksista
10:30

Tauko

10:45

Sairauspoissaolot, työkyvyn ylläpito ja heikkeneminen - työpaikkojen käytännön ongelmat ja hyvät ratkaisut

12:00

Lounas

13:00

Varhainen puuttuminen, puheeksi ottaminen ja työkykyneuvottelut

 • mitä, milloin ja millä tavoin?
 • työnantajan oikeus määrätä <> työntekijän oikeus kieltäytyä
 • työnantajan, työterveyshuollon ja Kelan välinen tiedonvaihto
14:15

Kahvitauko

14:30

Työkyvyn muutokset ja irtisanomista edeltävät työnantajan toimet

 • muu työ, uudelleen sijoittaminen
 • koulutus
 • kohtuulliset mukautukset
 • työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet

15:30

Sairauden suoja ja työsopimuksen päättäminen

 • uskaltaako koeaikana sairaana olevan työsopimuksen purkaa?
 • voiko sairaus estää irtisanomisen tai purun?
 • yksi sairaus + pitkä poissaolo
 • useampi sairaus + paljon poissaoloja
16:15

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi
koulutuspäällikkö

+358 50 303 0808
johanna.hirvi(a)talentum.fi