Työhönotto, työsopimuksen solmiminen ja työsuhteen ehdot -seminaari 10.-11.4. on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman ensimmäinen jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Seminaarijaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

1. päivä:

 • Miten työpaikasta on ilmoitettava, mitä ilmoituksessa saa vaatia, syrjivän ilmoittelun kielto, virheelliset ilmoittelun seuraamukset
 • Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt (myös yhteistoimintalain velvoitteet)
 • Omaa vai ulkopuolista työvoimaa? Estääkö lainsäädäntö työnantajaa valitsemaan parhaimman hakijan?
 • Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvät velvoitteet
 • Työhaastattelu: kielletyt ja sallitut kysymykset, tietojen hankkiminen ulkopuoliselta taholta
 • Työnhakijan taustojen selvittäminen ja testaus (rikostausta, luottotiedot, huumetestaus ja sen edellytykset)
 • Työhöntulotarkastus, sen merkitys ja vaikutus työsuhteessa.

2. päivä:

 • Mitä työsopimuksessa on sovittava, mistä kannattaa/ei kannata sopia?
 • Kirjallisen työsopimuksen edut ja työsopimuslain mukainen velvollisuus ehdoista ilmoittamiseen
 • Työnantajan ja työntekijän keskinäinen sopimisvalta (mistä kaikesta voi sopia toisin)
 • Pätemätön, mitätön ja kohtuuton ehto?
 • Koeaikaehto, kilpailukieltosopimus ja salassapitosopimus sekä ”työssäpysymissopimus”
 • Työsuhteen ehtojen määräytyminen (laki, työehtosopimus, työsopimus, työnantajan työnjohtovalta jne.)
 • Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus eri eduissa ja menettelyissä
 • 5 knoppia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Seminaarin asiantuntijoina:

Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, Tehy Ry
Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, puheenjohtaja
Asianajaja Maria Penttilä, Asianajotoimisto Roihu Oy

Tervetuloa mukaan erikoistumisohjelman ykkösjaksolle tai osallistumaan koko seminaarisarjaan! Lisätietoja koko seminaarisarjasta löydät oheisen linkin takaa Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Ensimmäinen seminaaripäivä 10.4.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.45

Seminaarisarjaan osallistuville tarkoitettu orientoiva osuus: Ohjelman sisältö ja tarkoitus: perinteistä työlainsäädäntöä käytännön tarpeisiin nykyajan maustein

9.15

Seminaarin avaus ja johdanto päivän teemoihin

9.30

Työpaikkailmoittelu ja työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt

 • Mitä ilmoituksessa saa vaatia?
 • Mitä lakeja noudatetaan?
 • Asiallinen ja syrjimätön ilmoittelu
  • Hyvät ja huonot esimerkit
 • Sisäinen vai ulkoinen haku?
 • Virheellisen ilmoittelun seuraamukset
 • Yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet
  • Mitä käsitellään, kenen kanssa ja miten?
 • Työnantajan yksipuoliset päätökset ja muut tavat sopia käytännöistä

Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, Tehy ry

10.30

Tauko

10.45

Edellisen aihen käsittely jatkuu

Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi

11.30

Onko parhaan hakijan valinta mahdollista?

 • Mahdollistaako vai estääkö lainsäädäntö?
 • Tasapuolisuus, syrjimättömyys
 • Oman henkilöstön etusija vai ulkopuolista työvoimaa?
 • Ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvät velvoitteet

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

12.30

Lounas

13.30

Työhaastattelu, työnhakijan taustojen selvittäminen ja testaus - käytännön kysymyksiä

 • Kielletyt ja sallitut haastattelukysymykset
 • Etukäteinen tietojen hankkiminen (internet-haut)
 • Juttelua vai tietojen keräämistä?
 • Tietojen hankkiminen ulkopuoliselta taholta
 • Huume- ja soveltuvuustestit
 • Rikostausta ja luotettavuus

Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

14.45

Kahvitauko

15.00

Työhöntulotarkastus

 • Tarkastuksen merkitys ja vaikutus työsuhteessa
 • Mitä, missä ja milloin?

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

15.45

Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

15.45

Seminaarisarjaan osallistuville tarkoitettu oma osio (päättyy klo 16.15)

Toinen seminaaripäivä 11.4.

8.30

Aamukahvi

9.00

Työsopimuksen solmiminen

 • Sopijapuolet
 • TSL 2:4:n merkitys
 • Mistä on pakko sopia? Mistä kannattaa sopiva?
 • Ehtojen vaikutus
 • Pahimmat virheet / hyvät esimerkit

Asianajaja Maisa Nikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

10.30

Tauko

10.45

Määräajan vai toistaiseksi?

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

11.30

Lounas

12.30

Koeaikaehto, kilpailukieltosopimus ja salassapitosopimus sekä ”työssäpysymissopimus”

 • koeajan pituus, purku ja pidentäminen
 • erityisen painava syy kilpailukiellolla
 • milloin voidaan sopia työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta salassapidosta?
 • voiko työntekijältä vaatia tiettyä sitoutumisaikaa?

Asianajaja Maria Penttilä, Asianajotoimisto Roihu Oy

13.30

Kahvitauko

13.45

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

 • Työnantajan ja työntekijän keskinäinen sopimisvalta
  • tahdonvaltaiset lainsäännökset
  • sopimukseen perustuvat järjestelyt (liukuva työaika, varallaolo jne.)
  • pätemätön, mitätön ja kohtuuton ehto
 • Mitä järjestelmästä on työpaikalla tiedettävä?
 • Sopimuksen veroinen käytäntö
 • Työnantajan työnjohtovalta ja tulkintaetuoikeus

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

14.30

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus eri eduissa ja menettelyissä

 • Tasapuolinen kohtelu
 • Yhdenvertaisuus
 • Sukupuolineutraalisuus
 • 5 knoppia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
 • Työpaikkailmoittelusta työsuhteen ehtoihin

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

15.45

Seminaarin päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Hinta:

Koko seminaari

1 090 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Hinta:

Koko seminaari

817,50 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Ilmoittaudu

Lisätietoa