Seminaarissa käydään läpi uudet tietosuojavaatimukset konkreettisten esimerkkien kautta ja jaetaan parhaat käytännön vinkit henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman 2018-2019 toinen  osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Seminaarin asiantuntijoina:

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy, pj
Väitöskirjatutkija Mia Eklund, Helsingin yliopisto
Asiantuntija Pasi Lehtinen, Teknologiateollisuus
Ylitarkastaja Mia Murtomäki, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Compliance Director Tarja Tudor, Metsä Group

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus yksityisyyden suojaan työelämässä

 • Tietosuojan perusteet HR-ammattilaisen näkökulmasta:
  mistä HR vastaa, mikä kuuluu jonkun muun vastuulle?
 • EU:n tietosuoja-asetus ja työelämän tietosuojan sääntely
 • Työelämän muutos ja tietosuojan merkityksen nousu

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

10.00

Tietosuojaperiaatteet työelämässä ja työntekijöiden oikeudet

 • Uusi kansallinen työelämän tietosuojalaki
 • Sääntelyn lähtökohdat, yleiset periaatteet ja yksilöiden oikeudet
 • Viranomaisvalvonta ja tietosuojavaltuutetun uusi sanktiotoimivalta

Ylitarkastaja Mia Murtomäki, Tietosuojavaltuutetun toimisto

11.00

Keskustelua ja tauko

11.15

Työntekijöiden henkilötietojen hallinnan järjestäminen

 • HR-datan hallinnoinnin kartoittaminen
 • Lain vaatima dokumentaatio ja sen toteuttaminen
 • Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit

Asiantuntija Pasi Lehtinen, Teknologiateollisuus

12.00

Lounas

13.00

Keskeisimmät työnantajan tietosuojariskit ja niiden välttäminen

 • Tietosuoja työhönotossa
 • Tietojen tallentaminen
 • Työntekijöiden informointi ja tietosuojaan liittyvät YT-velvoitteet
 • Yksilön tarkastusoikeus omiin tietoihinsa
 • Työsuhteen tietosuojaehtoihin vaikuttaminen – vinkkejä käytäntöön
 • Työnantajan teknisen valvonnan lähtökohdat

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Työntekijän sähköposti ja internetin käyttö työpaikalla

 • Sähköistä viestintää ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat pelisäännöt lain, viranomaislinjausten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön valossa
 • Sallittu valvonta ja sen rajat

Väitöskirjatutkija Mia Eklund, Helsingin yliopisto

15.30

HR-tietojärjestelmähankinnan tietosuojakysymykset

 • Lainsäädännöstä seuraavien velvoitteiden toteuttaminen käytännössä
 • Tietojen säilytysaikojen ja poistokäytäntöjen määritteleminen
 • Sopiminen palveluntarjoajan kanssa

Compliance Director Tarja Tudor, Metsä Group

16.15

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaaripäivän päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 8.10. asti 745 €/ 583 €
Normaali hinta 845 €/ 633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu tästä