Työaikalakia uudistetaan ja ohjelma päivitetään vastaamaan uuden lain sisältöä, mikäli lakimuutokset ovat tiedossa seminaaripäivänä.

Miten työaikalain säännöksiä käytännössä sovelletaan tänä päivänä ?
Seminaarissa käsitellään ensimmäisenä päivänä työaikalain soveltamisalaa ja sen rajoituksia sekä työaikaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja tulkintakysymyksiä lain, oikeuskäytännön sekä käytännön esimerkkien avulla. Seminaarin toisena päivänä käsitellään vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

Seminaari on osa Työoikeuden asiantuntijaohjelmaa. Seminaari toimii itsenäisenä jaksona eikä edellytä koko asiantuntijaohjelmaan osallistumista.

Seminaarin ohjelma

1. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Johdatus seminaarin teemoihin: työaika- ja vuosilomasääntely Suomessa ja EU:ssa

Hallitusneuvos Tarja Kröger

9.15

Työaikasääntelyn perusperiaatteet ja työaikalain soveltamisala

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.15

Tauko

10.30

Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen

 • työajaksi luettava aika
 • varallaolo
 • säännöllisen työajan järjestelyt
 • liukuva työaika
 • jaksotyö
 • yötyö ja sunnuntaityö
 • lisätyön ja ylityön määritelmä
 • työntekijän oikeus kieltäytyä lisätyöstä
 • ylityön edellytykset (työnantajan aloite ja työntekijän suostumus)
 • ylityön enimmäismäärät

Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

12.15

Lounas

13.15

Vähimmäislepoajat

 • päivittäinen lepoaika
 • vuorokausilepo
 • viikoittainen vapaa-aika

Asiantuntija, VT Mika Kärkkäinen

14.00

Kahvi

14.15

Poikkeaminen työaikalain pakottavista säännöksistä

 • työaikalain pakottavuus (mahdollisuus poiketa työsopimuksella ja työehtosopimuksella)
 • työaikalain semidispositiiviset säännökset (TAL 9 ja 40 §)
 • kelpoisuuden piiriin kuuluvat asiat
 • sopimiseen kelpoiset osapuolet
 • sopimisoikeuden siirtäminen työpaikoille
 • työehtosopimusmääräysten ajallinen soveltaminen
 • työehtosopimuksen ’normaalisitovuuteen’ perustuva soveltaminen
 • järjestäytymättömän työnantajan oikeus soveltaa yleissitovan
 • työehtosopimuksen työaikamääräyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger

15.10

Työaikojen ja lepoaikojen kirjaamisvelvollisuudet

Hallitusneuvos Tarja Kröger

15.30

Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

 • vapaiden saamisen edellytykset
 • vapaiden ajalta maksettavat tuet
 • vaikutus työsuhde-etuuksiin
 • työsuhdeturva

Hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

16.15

Seminaaripäivän päätös

2. seminaaripäivän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö

8.30

Aamukahvitarjoilu

9.00

Vuosilomalaki

 • soveltamisalakysymykset
 • vuosiloman ansainta

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.30

Tauko

10.45

Vuosilomalaki-esitys jatkuu

 • vuosilomapalkka ja -lomakorvaus
 • vuosiloman antaminen
 • erityiskysymyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger

12.30

Lounas

13.30

Poissaolo työkyvyttömyyden vuoksi

 • poissaolo-oikeus työstä
 • sairausajan palkan määräytyminen

Lakiasiainjohtaja, VT Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.30

Kahvi

14.45

Perhevapaat

 • perhevapaiden edellytykset
 • perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoitusten muuttaminen
 • työsuhde-etuudet perhevapaiden aikana
 • vuosilomakustannusten korvaaminen

Lakiasiainjohtaja, VT Markus Äimälä

16.00

Toisen seminaaripäivän päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

1 240 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

930 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa