Seminaarissa käsitellään työaikasääntelyn kysymyksiä sekä voimassa olevan lain säännösten että eduskunnan käsittelyssä olevan työaikalakiuudistuksen näkökulmasta. Käsittelyssä ovat muun muassa säännöllisen työajan määräytymiseen, lisä- ja ylityöhön, työaikajoustoihin ja lepoaikoihin liittyvät kysymykset. Lisäksi käydään läpi vuosilomalain olennaisia kysymyksiä sekä vuorottelu-, opinto- ja perhevapaiden saamisen edellytyksiä ja vaikutuksia työsuhde-etuuksiin.

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö, seminaarin puheenjohtaja
Hallitusneuvos Jan Hjelt, Työ- ja elinkeinoministeriö
Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, Työ- ja elinkeinoministeriö
Hallitusneuvos Susanna Siitonen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman viides osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

Työaikasääntelyä koskevien esitysten asiantuntijoina ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä hallitusneuvos Tarja Kröger, hallitusneuvos Jan Hjelt ja vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner.

Ensimmäinen seminaaripäivä keskiviikko 30.1.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Työaikalain uudistamisen taustat

 • uudistamisen lähtökohdat – tarpeet uudistukselle
 • kansainväliset reunaehdot uudistamiselle
 • lain pakottavuus – toisin sopimismahdollisuudet

9.10

Lain soveltamisala

 • lain soveltamisalan piiriin kuuluvat
 • soveltamisalapoikkeukset (direktiivin näkökulma)
 • laajan soveltamisalan vastinparina laajemmat jouston mahdollisuudet
 • KKO soslapsikylä 2018:10

9.40

Työajaksi luettava aika ja varallaolo

 • opt out ja matka-aika
10.15

Tauko

10.30

Lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • yleissääntö
 • jaksotyö
 • vuorotyö
 • yötyö

11.15

Sopimukseen perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

 • työnantajan ja työntekijän välinen sopimus
 • työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika normaalisitovuus- ja yleissitovuuskentässä
 • joustotyö
 • liukuva työaika
 • työaikapankki
12.00

Lounas

13.00

Lisä- ja ylityö, enimmäistyöaika

13.45

Lepoajat

14.15

Työaika-asiakirjat ja erinäiset säännökset

14.45

Kahvi

15.00

Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

 • vapaan saamiset edellytykset
 • vapaiden ajalta maksettavat tuet
 • vaikutus työsuhde-etuuksiin
 • työsuhdeturva

Hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

16.15

Seminaaripäivän päätös

Toinen seminaaripäivä torstai 31.1.

8.30

Aamukahvitarjoilu

9.00

Vuosilomalaki

 • soveltamiskysymykset
 • vuosiloman ansainta

Hallitusneuvos Tarja Kröger

10.30

Tauko

10.45

Vuosilomalaki-esitys jatkuu

 • vuosilomapalkka ja -lomakorvaus
 • vuosiloman antaminen
 • erityiskysymyksiä

Hallitusneuvos Tarja Kröger

12.30

Lounas

13.30

Poissaolo työkyvyttömyyden vuoksi

 • poissaolo-oikeus työstä
 • sairausajan palkan määräytyminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

14.30

Kahvi

14.45

Perhevapaat

 • perhevapaiden edellytykset
 • perhevapaista ilmoittaminen ja ilmoitusten muuttaminen
 • työsuhde-etuudet perhevapaiden aikana
 • vuosilomakustannusten korvaaminen

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

16.00

Toisen seminaaripäivän päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 30.11. asti 1 295 €/  996 €
Normaali hinta 1 395 €/ 1 046 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu

Lisätietoa