• Tunnetko todistelusäännökset?
 • Osaatko hyödyntää todistelussa käytettäviä metodeita ja taktiikoita optimaalisella tavalla?
 • Miten varmistat onnistuneen asiantuntijatodistelun?
 • Mitkä ovat tehokkaan loppulausunnon rakennuspalikat?
 • Miten näyttöratkaisu syntyy?

Todistelupäivä etenee oikeudenkäyntiä edeltävästä todistelun kartoittamisesta aina näyttöratkaisun syntymiseen painottaen käytännön näkökulmia. Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan todisteluun liittyvistä keskeisistä kysymyksistä kokeneiden asiantuntijoiden johdolla.

Käräjätuomari Petra Spring:
 ”Todistelusääntöjen hallitseminen vie prosessuaalista totuutta mahdollisimman lähelle oikeaa totuutta. Suurin osa pääkäsittelystä kuluu todisteiden vastaanottamiseen. Kun asiamiehet hallitsevat todisteluun liittyvät asiat, se mahdollistaa prosessin sujuvuuden ja tehokkuuden. Tärkeässä asemassa on esimerkiksi todistelun huolellinen teemoittelu sekä pääkuulustelun ja vastakuulustelun eron hallitseminen.”

Asianajaja Kristiina Liljedahl:
”Asiamiehen oikeudenkäyntitaidot punnitaan pääkäsittelyssä, jossa avustajan tehtävänä on todistelun avulla osoittaa päämiehen kanta oikeaksi. Erinomainen oikeudenkäyntiasiamies tuntee paitsi juttunsa myös todistelun mahdollisuudet ja uhat ja osaa varautua niihin. Näitä asioita ei voi oppia kirjoista.”

Seminaarin asiantuntijoina:

Käräjätuomari Petra Spring, Helsingin käräjäoikeus, pj
Psykologian tohtori Katarina Finnilä, Åbo Akademi
Kehityspäällikkö Pasi Kumpula, Oikeusministeriö
Asianajaja Kristiina Liljedahl, Asianajotoimisto Borenius Oy
Ma. esittelijäneuvos Timo Saranpää, Korkein oikeus
Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun somessa #Todistelupäivä @Lakikoulutus

Ohjelma

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii käräjätuomari Petra Spring, Helsingin käräjäoikeus

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Mitä on todistelu ja miksi todisteluun liittyvien asioiden hallinta on tärkeää?

Käräjätuomari Petra Spring

9.20

Todistelun kartoitus osana oikeudenkäyntiin valmistautumista

Todistelun ilmoittaminen kanteessa ja vastauksessa
Todistelun valmistelu oikeudenkäynnissä

 • todistustaakan jakautuminen
 • todistelun kohdentaminen
 • todistelun määrä ja laatu

Kehityspäällikkö Pasi Kumpula, Oikeusministeriö
Asianajaja Kristiina Liljedahl, Asianajotoimisto Borenius Oy

15 min tauko sopivassa välissä

11.15

Todistelun esittäminen pääkäsittelyssä

 • todistelun pohjustaminen asiaesittelyssä
 • asiakirjatodistelun esittäminen
 • katselmuksen toimittaminen
 • henkilötodistelu
  • kuulemisen eri vaiheet ja säännöt
  • mitä ja miten kannattaa kysyä, hyvät käytännöt
  • todistamis- ja hyödyntämiskiellot

Käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus
Asianajaja Kristiina Liljedahl

12.15

Lounas

13.15

Asiantuntijoiden kuuleminen ja asiantuntijatiedon arvioiminen

Hyvä asiantuntija ja asiantuntijalausunto

 • asiantuntijuus ja asiantuntijatodistelun arviointi
 • todistajan kertomuksen arviointiin liittyviä kipukohtia oikeuspsykologisen tiedon valossa

Asiantuntijanäytön vastaanottaminen tuomioistuimessa

 • kirjallisten lausuntojen ensisijaisuus
 • onnistunut asiantuntijatodistelun vastaanottaminen
 • ristiriitaisten asiantuntijalausuntojen arviointi

Psykologian tohtori Katarina Finnilä, Åbo Akademi
Käräjätuomari Petra Spring

15 min kahvitauko sopivassa välissä

15.15

Näyttöratkaisun syntyminen – tehokkaan loppulausunnon rakennuspalikat

Ma. esittelijäneuvos Timo Saranpää, Korkein oikeus

16.00

Tilaisuuden päättäminen

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 31.8. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa