Tietosuojavastaavan tehtävät vaativat monipuolista osaamista.

Organisaation on vastattava hyvän tiedonhallintatavan ja muuttuvan lainsäädännön vaatimuksiin. Tietosuoja-asetus, jota on sovellettava 25.5.2018 alkaen, päivittää ja uudistaa periaatteita, joilla taataan oikeus henkilötietojen suojaan. Tietosuojatakeet (Privacy by Desing ja Privacy by Default) on otettava huomioon laajasti organisaation toiminnassa ja kehittämisessä.

Tietosuojavastaavalla on tärkeä rooli neuvonantajana ja mahdollistajana!

Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa korkeatasoisia kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja Tietosuojavastaavan koulutusohjelmassa eniten askarruttaneista ja esiin nousseista kysymyksistä, joihin paneudutaan syvemmällä tasolla. Seminaari on rakennettu itsenäiseksi kokonaisuudeksi, joka sopii kaikille tietosuoja-asioiden parissa työskenteleville.

Tule verkostoitumaan, kuulemaan huippuasiantuntijoita sekä syventämään osaamisesi vastaamaan uusia vaatimuksia!

Kotimaisina ja kansainvälisinä huippuasiantuntijoina:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto
President, Centre for Information Policy Leadership, CIPP/E Bojana Bellamy, Hunton & Williams
Asianajaja Pia Ek, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Lakimies Kaisa Keski-Vähälä, Fujitsu Finland Oy
Privacy Specialist, CIPP/E, Päivi Konttila-Lokio Telia Company
Oikeustieteen lisensiaatti, henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistamiseksi asetetun työryhmän puheenjohtaja Pekka Nurmi
Senior Security Researcher at Nokia Bell Labs, Research Fellow at University of Brighton Ian Oliver
Hacker with a cybersecurity focus, Head of Nordea IT Security Incident Response Team, CISSP, Benjamin Särkkä, Nordea

Seminaarissa keskustellaan mm. seuraavista kysymyksistä:

 • Tietosuojavaatimukset osana liiketoimintastrategiaa – miten vakuuttaa johto asian tärkeydestä?
 • Miten vyöryttää tietosuojavelvoitteet sopimuksiin ja sopia tehokkaasti osapuolten vastuista?
 • Mikä tulee olemaan viranomaisen rooli jatkossa?
 • Privacy engineering – miten leipoa tietosuoja osaksi ohjelman perusvaatimuksia?
 • Miten viestiä tietosuojasta onnistuneesti niin organisaation sisällä kuin yhteistyökumppaneille?
 • Tiedonkäsittelyn ulkoiset uhkatilanteet – miten säilyttää toimintakyky tietoturvaloukkauksen sattuessa?
 • Kansainväliset tiedonsiirrot – mitä mekanismia kannattaisi hyödyntää?

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksia #tietosuojavastaava

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Ensimmäinen seminaaripäivä 14.2.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

Ajankohtaista ja tulevaa

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto

10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano ja erityisesti kansallisen liikkumavaran käyttö

Oikeustieteen lisensiaatti, henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistamiseksi asetetun työryhmän puheenjohtaja Pekka Nurmi

12.00

Lounas

13.00

Tietosuojavaatimukset osana liiketoimintastrategiaa – miten vakuuttaa johto asian tärkeydestä?

President, Centre for Information Policy Leadership, CIPP/E Bojana Bellamy, Hunton & Williams

14.15

Keskustelua ja tauko

14.30

Privacy Engineering

Senior Security Researcher at Nokia Bell Labs, Research Fellow at University of Brighton Ian Oliver

15.45

Keskustelua ja puheenjohtajan yhteenveto

16.00

Seminaarin päätös

Toinen seminaaripäivä 15.2

8.30

Aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

Reality check, your threat model is wrong

 • Tiedonkäsittelyn ulkoiset uhkatilanteet – miten säilyttää toimintakyky tietoturvaloukkauksen sattuessa?             

Hacker with a cybersecurity focus, Head of Nordea IT Security Incident Response Team, CISSP, Benjamin Särkkä, Nordea

10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

Sopimusneuvottelusimulaatio: Miten vyöryttää tietosuojavelvoitteet sopimuksiin ja sopia tehokkaasti osapuolten vastuista?

Asianajaja Pia Ek, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Lakimies Kaisa Keski-Vähälä, Fujitsu Finland Oy

12.00

Lounas

13.00

Kansainväliset tiedonsiirrot – mitä mekanismia kannattaisi hyödyntää?

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

14.15

Keskustelua ja tauko

14.30

Miten viestiä tietosuojasta onnistuneesti niin organisaation sisällä kuin yhteistyökumppaneille?

 • Miksi tietosuojasta viestiminen eri sidosryhmille on tarpeellista?
 • Kenelle tietosuojasta tulee viestiä organisaatiossa, entä organisaation ulkopuolella rekisteröityjen lisäksi?
 • Miten tietosuojasta tulisi viestiä, jotta vastaanottaja ymmärtää viestin oikein?
 • Käytännön esimerkkejä eri sidosryhmille viestimisestä

Privacy Specialist, CIPP/E, Päivi Konttila-Lokio Telia Company

15.45

Keskustelua ja puheenjohtajan loppuyhteenveto

16.00

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

1240 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

930 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa