Tietosuojavastaavan koulutusohjelman seminaareihin osallistuvat saavat osallistumisestaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien krediittejä.

 

Tietosuoja ja tietoturva -seminaari on Lakimiesliiton Koulutuksen järjestämän viisiosaisen Tietosuojavastaavan koulutusohjelman toinen seminaari. Koulutusohjelma on suunniteltu kaikille tietosuojavastaavan tehtäväkentästä ja uudistuvasta tietosuojan sääntelystä kiinnostuneille koulutustaustasta ja tehtävästä riippumatta. Koulutusohjelman yksittäiset seminaarit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koulutusohjelman toisessa seminaarissa käsitellään tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vastuukysymyksiä sekä erilaisiin riskeihin varautumista.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

  • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
  • Tietoturvan työkalupakki – käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle
  • Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva
  • Tietosuoja- ja tietoturvariskien hallinta sopimuksin
  • Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Luennoitsijoina:
Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki
Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto
Senior Counsel & Privacy Officer Hannes Saarinen, F-secure Corporation
Manager, Information Security Consulting Harri Vilander, Nixu Oyj

Koulutusohjelman ensimmäinen seminaari
Uudistuva tietosuojasääntely – toimijoiden roolit ja vastuut 21.11.

Koulutusohjelman kolmas seminaari
Tietojen käsittely – lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojaus 13.-14.3.

Kolutusohjelman neljäs seminaari
Tietojen luovutus ja kaupallinen hyödyntäminen 15.5.

Koulutusohjelman viides seminaari
Tietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja raportointi 28.8.

 

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Koko seminaari

Hinta:

730 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Koko seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa