IAPP
Tietosuojavastaavan koulutusohjelman seminaareihin osallistuvat saavat
osallistumisestaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien krediittejä.

 

 

Organisaation on vastattava hyvän tiedonhallintatavan ja muuttuvan lainsäädännön vaatimuksiin. Uusi tietosuoja-asetus, jota on sovellettava 25.5.2018 alkaen, tulee vaikuttamaan suomalaisten yritysten, järjestöjen ja julkisyhteisön edustajien toimintaan ja muuttamaan totuttuja tietoturvakäytäntöjä, jopa sakon uhalla.

Tietosuoja ja tietoturva -seminaari on Lakimiesliiton Koulutuksen järjestämän viisiosaisen Tietosuojavastaavan koulutusohjelman toinen seminaari. Koulutusohjelman yksittäiset seminaarit toimivat myös itsenäisinä tietojen päivityspaketteina.

Koulutusohjelman toisessa seminaarissa käsitellään tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vastuukysymyksiä sekä erilaisiin riskeihin varautumista.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Ulkoiset uhat henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta – viranomaisen näkemys kyberuhista
 • Tietoturvan työkalupakki – käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle
 • Tietoturva- ja tietosuojatyön organisointi
 • Tietosuoja- ja tietoturvariskien hallinta sopimuksin
 • Tietosuoja yrityksen sopimuksissa; strategia ja yksityiskohdat

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Luennoitsijoina:
Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki
Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Manager (IPR & Privacy) Hannes Saarinen, F-secure Corporation
Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto
Manager, Information Security Consulting, Harri Vilander Nixu Oyj

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #tietosuojavastaava @Lakikoulutus

Koko ohjelma 3100 e + alv 24 %, Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkisen sektorin hinta 2500 e + alv 24 %. Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15

Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

10.00

Keskustelua ja tauko

10.15

Tietoturvan työkalupakki - käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle

Manager, Information Security Consulting, Harri Vilander Nixu Oyj

11.45

Lounas

12.45

Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • tietojen luottamuksellisuus, eheys, saatavuus
 • todennus, vastuutettavuus, laillisuus
 • tietosuojauhat
 • yrityksen velvollisuudet, riskien hallinta

Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy 

15.45

Yrityslakimiehen kommenttipuheenvuoro: tietosuoja yrityksen sopimuksissa

 • Roolituksen vaikutus sopimiseen
 • Tarjouspyynnöt ja sopimuspohjien taisto
 • Sopimusten erityistilanteita

Senior Counsel & Privacy Officer Hannes Saarinen, F-Secure Corporation

16.15

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Koko seminaari

Hinta:

730 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Koko seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa