Tietosuojavastaavan koulutusohjelman seminaareihin osallistuvat saavat osallistumisestaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien krediittejä.

 

Tietosuoja ja tietoturva -seminaari on Lakimiesliiton Koulutuksen järjestämän neliosaisen Tietosuojavastaavan koulutusohjelman  ensimmäinen seminaari. Koulutusohjelma on suunniteltu kaikille tietosuojavastaavan tehtäväkentästä ja uudistuvasta tietosuojan sääntelystä kiinnostuneille koulutustaustasta ja tehtävästä riippumatta. Koulutusohjelman yksittäiset seminaarit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koulutusohjelman toisessa seminaarissa käsitellään tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vastuukysymyksiä sekä erilaisiin riskeihin varautumista.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
 • Tietoturvan työkalupakki – käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle
 • Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva
 • Tietosuoja- ja tietoturvariskien hallinta sopimuksin
 • Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Luennoitsijoina:

Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki
Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto
Privacy Officer Hannes Saarinen, F-Secure Oyj
Manager, Information Security Consulting Harri Vilander, Nixu Oyj

Tietosuojavastaavan koulutusohjelman muut seminaarit
Tietojen käsittely – lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojaus 13.-14.3.

Tietojen luovutus ja kaupallinen hyödyntäminen 15.5.

Tietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja raportointi 28.8.

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15

Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat 

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

10.00

Keskustelua ja tauko

10.15

Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet
 • osaavan tietosuojavastaavan merkitys organisaatiolle
 • tietojen elinkaaren hallinta
 • käytännön tietosuojariskejä ja niihin varautuminen

Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

11.45

Lounas

12.45

Tietoturvan työkalupakki - käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle

Manager, Information Security Consulting Harri Vilander, Nixu Oyj

14.15

Iltapäiväkahvi

14.30

Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojan käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.30

Yrityslakimiehen kommenttipuheenvuoto: Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

 • Roolituksen vaikutus omiin prosesseihisi
 • Tietoturvan upottaminen sopimuksiin käytännössä
 • Sopimisen erikoistilanteita

Privacy Officer Hannes Saarinen, F-Secure Oyj

16.00

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.15

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa