Miten sopia tietosuojasta muuttuvan sääntelyn vaatimalla tavalla?

Mitä muuttuvat valvontakäytännöt ja sanktioiden käyttö tulevat tarkoittamaan käytännössä? Milloin organisaation voidaan katsoa huolehtineen tietoturvasta riittävällä tasolla? Missä menevät sopimusvapauden rajat ja miten sopimuskäytännöt tulevat muuttumaan?

Päivän aikana saat monipuolisen katsauksen yrityksiä velvoittavasta tietosuojalainsäädännöstä, tulossa olevista muutoksista sekä tietoriskien hallitsemisesta sopimuksin aina sopimusneuvotteluista ehtojen täytäntöönpanovaiheeseen.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Uusi tietosuojasääntely ja viranomaisten muuttuvat toimivaltuudet
 • Tietosuojavastuut ja niiden hallinta sopimuksin
 • Käytännön työkalut tietosuojariskien hallintaan
 • Tietosuoja-asetuksen sopimusvelvoitteiden huomioiminen ja palveluntarjoajan näkökulma sopimusvastuisiin
 • Käytännön kokemuksia sopimusten tietosuojaehdoista

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy.

Luennoitsijoina:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto
Senior Legal Counsel Jarkko Airamaa, Tieto Oyj
Vice President, Sales Channels & Compliance Elisa Erkkilä, Metso Oyj
Asianajaja Iiris Kivikari, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Senior Legal Counsel Kai Kuohuva, Tieto Oyj
Legal Adviser Leena Kuusniemi, Leegal Oy
Liability and Financial Lines Practice Leader Panu Peltomäki, Marsh Oy

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

Uusi tietosuojasääntely ja viranomaisten muuttuvat toimivaltuudet

 • EU:n tietosuoja-asetus valvovan viranomaisen näkökulmasta
 • Tietosuojavaltuutetun muuttuvat valvontakäytännöt ja sanktioiden käyttö

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto

10.00

Tietosuojavastuut ja niiden hallinta sopimuksin

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella syntyvät vastuut
 • Hallinnollisten sanktioiden ja vahingonkorvausvastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

11.15

Keskustelua ja tauko

11.30

Käytännön työkalut tietosuojariskien hallintaan

 • Ulkoistamiseen ja palveluiden hankintaan kohdistuvat uudet vaatimukset asiakkaan ja palveluntarjoajan näkökulmasta
 • Osapuolten velvollisuuksien määrittämistavan vaikutus riskienhallintaan
 • Havaintoja sopimuskäytäntöjen muuttumisesta Suomessa ja maailmalla: tietojen siirrot, vastuunrajoitusehdot ja sopimuspuolet

Asianajaja Iiris Kivikari, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

12.15

Lounas

13.15

Tietosuoja-asetuksen sopimusvelvoitteiden huomioiminen ja palveluntarjoajan näkökulma sopimusvastuisiin

 • Tietosuoja-asetuksen tietojenkäsittelysopimuksiin kohdistamat velvoitteet
 • Tietosuojasopimusten rakenne
 • Case Tieto: projektoitu sopimusten uudistamishanke ja kokemuksia sen käytäntöön viemisestä
 • Kokemuksia yleisimmistä neuvottelukohteista Tietojenkäsittelysopimuksissa

Senior Legal Counsel Kai Kuohuva ja Senior Legal Counsel Jarkko Airamaa, Tieto Oyj

14.15

Kommenttipuheenvuoro: palveluita ostavan teollisuusyrityksen näkökulma

Vice President, Sales Channels & Compliance Elisa Erkkilä, Metso Oyj

14.45

Iltapäiväkahvi

15.00

Käytännön kokemuksia sopimusten tietosuojaehdoista

 • Järkevä riskin hallinta – Mihin on syytä osata kiinnittää huomiota?
 • Vastuunrajoitusehdot ja oikeussuojakeinot
 • Käytännön kokemuksia neuvottelemisesta kansainvälisten palveluntarjoajien kanssa

Legal Adviser Leena Kuusniemi, Leegal Oy

16.00

Tietosuoja- ja kyberriskien hallinta vakuutuksin

 • Miten ja millä edellytyksin tietosuojariskejä voi vakuuttaa – saako sakkoja korvatuksi?
 • Kybervakuutuksen hankkimisen prosessi: suunnittelu, kilpailutus ja hallinnointi
 • Markkinan maturiteetti ja odettavissa olevat kehitystrendit

Liability and Financial Lines Practice Leader Panu Peltomäki, Marsh Oy

16.45

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa