Mitä muuttuvat valvontakäytännöt ja sanktioiden käyttö tulevat tarkoittamaan käytännössä?
Milloin organisaation voidaan katsoa huolehtineen tietoturvasta riittävällä tasolla?
Missä menevät sopimusvapauden rajat ja miten sopimuskäytännöt tulevat muuttumaan?
Mikä on kybervakuutusten rooli ja mihin kannattaa kiinnittää huomioita tietosuojastrategiassa?
Miten vyöryttää tietosuojavelvoitteet sopimuksiin ja sopia tehokkaasti vastuunrajoituksista?

Seminaaripäivän aikana saat monipuolisen katsauksen yrityksiä velvoittavasta tietosuojalainsäädännöstä, tulossa olevista muutoksista sekä tietoriskien hallitsemisesta sopimuksin aina sopimusneuvotteluista ehtojen täytäntöönpanovaiheeseen. Lisäksi kuulet käytännön kokemuksia toimivista tietosuojaehdoista, neuvottelemisesta kansainvälisen palveluntarjoajan kanssa sekä vakuutusten hyödyntämisestä. Asioiden käsittelykulman laajuuden varmistaa luennoitsijoiden monipuolinen kokemus.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Uusi tietosuojasääntely ja viranomaisten muuttuvat toimivaltuudet
 • Yrityksen kyberriskit käytännössä
 • Tietosuojavastuut lain mukaan ja lähtökohdat sopimiselle – Uusien vastuiden hahmottaminen ja niiden hallinta sopimuksin
 • Tietojen siirtoja ja vastuunrajoituksia koskevat ehdot sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta
 • Kyberriskien korvattavuus ja vakuutusten hyödyntäminen käytännössä
 • Käytännön kokemuksia sopimusten tietosuojaehdoista
 • Tietosuojavelvoitteiden jalkauttaminen yrityksessä

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Luennoitsijoina muun muassa:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,Tietosuojavaltuutetun toimisto
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
Lakimies Iiris Keino, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Oy
Senior Consultant, CISSP Paavo Laakso, Aon Finland Oy
Director, Data Protection and Privacy Riikka Turunen Sanoma Oyj

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun somessa: #sopimukset&tietosuoja @Lakikoulutus

Seminaarin hintaan sisältyy syyskuussa ilmestyvä Tietosuojalainsäädäntö 2016 (arvo 95 €).

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen

9.15

Uusi tietosuojasääntely ja viranomaisten muuttuvat toimivaltuudet

 • EU:n tietosuoja-asetus valvovan viranomaisen näkökulmasta
 • Mitä uusi sääntely käytännössä edellyttää yritykseltä?
 • Tietosuojavaltuutetun muuttuvat valvontakäytännöt ja sanktioiden käyttö

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto

10.00

Yrityksen kyberriskit käytännössä

 • Minkälaisia tietoturva- ja tietosuojauhkia yritysten toimintaan kohdistuu?
 • Esimerkkejä kyberuhkien realisoitumisesta ja käytännön seurauksista
 • Kyberriskeihin varautuminen – mikä merkitys yrityksen omilla toimilla on?

Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj

10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

Tietosuojavastuut lain mukaan ja lähtökohdat sopimiselle – Uusien vastuiden hahmottaminen ja niiden hallinta sopimuksin

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Minkälaisia vastuita nykylain tai EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella voi syntyä?
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

12.00

Lounas

13.00

Tietojen siirtoja ja vastuunrajoituksia koskevat ehdot sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta

 • Tietosuojariskeihin varautuminen yrityksen sisäisin toimenpitein sekä sopimusteitse
 • Sisäisessä riskienhallinnassa käytettävät instrumentit
 • Ulkoistamiseen ja palveluiden hankintaan kohdistuvat uudet vaatimukset
 • Tietojen siirtoja ja vastuunrajoituksia koskevat ehdot asiakkaan ja palveluntoimittajan näkökulmasta
 • Havaintoja sopimuskäytäntöjen muuttumisesta Suomessa ja maailmalla

Asianajaja, CIPP/E Jukka Lång & lakimies Iiris Keino, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

13.45

Kyberriskien hallinta ja vakuuttaminen

 • Riskien kartoittaminen ja riskienhallintakeinojen valinta
 • Kybervakuutuksen suunnittelu, kilpailutus ja hallinnointi
 • Kyberriskien korvattavuus ja vakuutusten hyödyntäminen käytännössä

Senior Consultant, CISSP Paavo Laakso, Aon Finland Oy

14.15

Iltapäiväkahvi

14.30

Käytännön kokemuksia sopimusten tietosuojaehdoista

 • Järkevä riskin hallinta – Mihin on syytä osata kiinnittää huomiota?
 • Sopimuskumppani EU:n ulkopuolella ja/tai sopimus voimassa yli kaksi vuotta (EU regulaatio tulee voimaan 25.5.2018)
 • Vastuunrajoitusehdot ja oikeussuojakeinot
 • Käytännön kokemuksia neuvottelemisesta kansainvälisten palveluntarjoajien kanssa

Senior Legal Counsel Leena Kuusniemi, Rovio Entertainment Oy

15.15

Tietosuojavelvoitteiden jalkauttaminen yrityksessä

 • Strategiset valinnat tietosuojariskien hallinnassa – mihin huomio kannattaa kohdistaa
 • Yrityksen sisäisen tietosuoja-compliancen toteutus riskienhallinnan näkökulmasta
 • Sopimusten tietosuojaehtojen paneminen täytäntöön käytännössä

Director, Data Protection and Privacy Riikka Turunen Sanoma Oyj

16.00

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,5 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Ann-Marie Söderholm

+358 50 570 4957
Ann-Marie.Soderholm@almamedia.fi