Brunssiseminaarissa saat tiiviin tietosuojapaketin keskeisistä työnantajaa sitovista tietosuojavelvoitteista sekä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Minkälaisia yleisvelvoitteita kohdistuu rekisterinpitäjään?
Miten uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn?
Mitä vaatimuksia tietosuojasääntely asettaa työnantajalle?
Miten tietosuojavaatimukset ja viestinnän luottamuksellisuutta koskevat säännöt huomioidaan käytännössä työpaikalla?
Miten työntekijöiden tekemisiä voidaan seurata ja valvoa työpaikalla, tietojärjestelmissä? sosiaalisessa mediassa?
Miten työntekijää tulisi informoida rekrytoinnissa ja työsuhteen aikana hänelle kuuluvista oikeuksista?
Entä miten varaudut äkillisiin työsuhteen päättymistilanteisiin?

Brunssiseminaarin pääteemoina:

 • käsitteitä ja lainsäädäntöä liittyen työelämän tietosuojaan
 • rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet
 • tietosuoja työsuhteen aikana ja työsuhteen päättymistilanteissa
 • someviestintä vrt. lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan.

Luennoitsijoina:

 • Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Global Privacy Counsel, Legal & Compliance Oskari Rovamo, Nokia Oyj

#tietosuojatyöpaikalla @TalentumLaki

Seminaarin ohjelma

8:30

Ilmoittautuminen ja brunssitarjoilu

9.00

Työelämän tietosuoja

 • keskeisiä käsitteitä
 • sääntely, joka ohjaa työnantajan tietojen käsittely toimintaa
 • rekisterinpitäjän velvollisuudet ja rekisteröidyn oikeudet

Asianajaja Eija Warma, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Global Privacy Counsel, Legal & Compliance Oskari Rovamo, Nokia Oyj

10.30

Brunssitarjoilutauko

10.45

Tietosuoja työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä

 • työnantajan vastuut ja velvollisuudet
 • työntekijän oikeudet tietosuojasääntelyn näkökulmasta

Global Privacy Counsel, Legal & Compliance Oskari Rovamo

11.45

Sosiaalisen median viestintä

 • työntekijä sosiaalisessa mediassa
 • lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan

Asianajaja Eija Warma

12.45

Tilaisuus päättyy

Seminaarin hinta

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

350 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Johanna Hirvi
koulutuspäällikkö

+358 50 303 0808
johanna.hirvi@almamedia.fi