Tietosuojavastaavan koulutusohjelman seminaareihin osallistuvat saavat osallistumisestaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien krediittejä

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, riskit, vastuut ja tietojen suojaaminen -seminaari on Lakimiesliiton Koulutuksen järjestämän viisiosaisen Tietosuojavastaavan koulutusohjelman toinen seminaari. Koulutusohjelma on suunniteltu kaikille tietosuojavastaavan tehtäväkentästä ja uudistuvasta tietosuojan sääntelystä kiinnostuneille koulutustaustasta ja tehtävästä riippumatta. Koulutusohjelman yksittäiset seminaarit toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

 • Tietosuojasääntely pähkinänkuoressa
 • Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva
 • Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta
 • Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat
 • Tietoturvan työkalupakki –  käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle
 • Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?
 • Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

Seminaarin puheenjohtajana asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Luennoitsijoina muun muassa:

Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki
Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Oikeustieteen lisensiaatti, oikeusministeriön henkilötietojen suojaa käsitelleen työryhmän puheenjohtaja Pekka Nurmi
Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto
Data Protection Officer Mikko Viemerö, Finnair
Manager, Information Security Consulting Harri Vilander, Nixu Oyj

Koulutusohjelma ensimmäinen seminaari
Uudistunut tietosuojasääntely – sääntelyn taustat ja tarkoitukset sekä tietosuojavastaavan rooli 27.11.

Koulutusohjelman kolmas seminaari
Henkilötietojen luovutukset ja kaupallinen hyödyntäminen – palveluntarjoajien vastuut ja velvoitteet, käsittelyyn liittyvät sopimukset, markkinointi 12.-13.3.

Kolutusohjelman neljäs seminaari
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvontakeinot – yksilön oikeuksien käyttäminen, viranomaisvalvonta, seuraamukset 14.-15.5.

Koulutusohjelman viides seminaari
Henkilötietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja sisäinen raportointi 27.8.

Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etuhinta ja ilmoittaudu viimeistään 31.8.2018.:

Koko ohjelma 3 390 € + alv 24 % (normaalihinta 4 390 e + alv 24 %, Lakimiesliiton jäsenhinta ja julkinen sektorin hinta 3 690 e + alv 24 %)
Koulutusohjelman hinnasta ei myönnetä muita alennuksia.

Ohjelma

 Seminaarin puheenjohtajana toimii asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Ensimmäinen seminaaripäivä

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus seminaaripäivien aiheeseen

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15

Tietosuojasääntely pähkinänkuoressa

 • Mitkä asiat korostuvat uuden sääntelyn myötä?

Oikeustieteen lisensiaatti, oikeusministeriön henkilötietojen suojaa käsitelleen työryhmän puheenjohtaja Pekka Nurmi

10.30

Keskustelua ja tauko

10.45

Tietosuojavastaavan tehtävät – tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojavaatimusten toteuttaminen käytännössä

 • rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet
 • osaavan tietosuojavastaavan merkitys organisaatiolle
 • tietojen elinkaaren hallinta
 • käytännön tietosuojariskejä ja niihin varautuminen

Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

12.15

Lounas

13.15

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden tunnistaminen ja varmistaminen

14.45

Iltapäiväkahvi

15.00

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien identifiointi ja hallinta

 • Riskilähtöisyys tietosuojan hallinnassa
 • Edellytykset tehokkaalle tietosuojariskien hallinnalle
 • Käytännön riskienhallintatoimet ja työkalut

Data Protection Officer Mikko Viemerö, Finnair

16.30

Keskustelua päivän teemoista ja ensimmäisen seminaaripäivän päätös

17.00-18.00

Cocktails

Toinen seminaaripäivä

8.30

Aamukahvi

9.00

Kertaus edellisen päivän teemoista

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

9.15

Henkilötietoihin kohdistuvat kyberuhat 

 • käytännön esimerkkejä millaisia uhkia organisaatioiden tietoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuu

Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto

10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

Tietoturvan työkalupakki -  käytännön tietoturvaa tietosuojavastaavalle  

Manager, Information Security Consulting Harri Vilander, Nixu Oyj

12.00

Lounas

13.00

Kuinka tietosuoja- ja tietoturvariskejä voi hallita sopimuksin?

 • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelevän palveluntarjoajan roolit ja vastuut
 • Vastuiden kohdentuminen eri toimijoiden välillä
 • Sopimusten merkitys riskienhallinnassa ja sopimusvapauden rajat

Asianajaja Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Tietosuoja yrityksen sopimuksissa

 • Roolituksen vaikutus omiin prosesseihisi
 • Tietoturvan upottaminen sopimuksiin käytännössä
 • Sopimisen erikoistilanteita

Data Protection Officer Hannes Saarinen, F-Secure Oyj

16.15

Keskustelua päivän teemoista ja loppuyhteenveto

Asianajaja Eija Warma-Lehtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

16.30

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 23.11. asti 1 295 €/ 996 €
Normaali hinta 1 395 €/ 1 046 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa