Tieliikennelain kokonaisuudistus on määrä saattaa voimaan 1.6.2020. Uudella tieliikennelailla halutaan lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla, kun sääntelyä kevennetään.

Tule kuulemaan käytännönläheisiä asiantuntijapuheenvuoroja uuden lakikokonaisuuden keskeisimmistä sisältökysymyksistä ja vaikutuksista.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

  • Uusi tieliikennelaki
  • Poikkeussäännökset uudessa tieliikennelaissa
  • Uuden tieliikennelain vaikutukset liikenteenohjauslaitteisiin ja poimintoja liikennesääntömuutoksista
  • Tieliikenteen uudistus ja rikosoikeuden yleiset opit
  • Uusi tieliikennelaki liikenneturvallisuuden näkökulmasta

Seminaarin ohjelma

8.30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

8.55

Seminaarin avaus ja johdatus päivän teemoihin

9.00

Seminaarin avauspuheenvuoro

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

9.30

Uusi tieliikennelaki

OTT, liikenneneuvos Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö, uuden tieliikennelain päävalmistelija

10.30

Kahvitauko

10.45

Poikkeussäännökset uudessa tieliikennelaissa

Poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö, poliisiosasto

11.30

Uuden tieliikennelain vaikutukset liikenteenohjauslaitteisiin & poimintoja liikennesääntömuutoksista

DI, yli-insinööri Mikko Karhunen, liikenne- ja viestintäministeriö

12.15

Lounas

13.15

Tieliikenteen uudistus ja rikosoikeuden yleiset opit

  • Laillisuusperiaate
  • Huolellisuusvelvollisuus ja tuottamus
  • Rankaisemisen kynnys
  • Seuraamukset

OTT, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto

14.15

Kahvitauko

14.30

Uusi tieliikennelaki liikenneturvallisuuden näkökulmasta

Juha Valtonen, tutkimuspäällikkö, LIIKENNETURVA

15.30

Puheenjohtajan loppuyhteenveto ja seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 25.7. asti                       745 €/ 583 €
Normaalihinta           845 €/ 633 €

 

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat.

Ilmoittaudu

Lisätietoa