Kuinka yrityksen arvo voidaan määritellä?
Tiedätkö, mitä substanssiarvo pitää sisällään?
Mitä liikearvo tarkoittaa?
Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvon määräytymiseen?

Juristi joutuu työssään määrittämään yrityksen arvoa useissa eri tilanteissa. Yrityksen arvon määrittämistä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun yritys ostetaan tai myydään, tehtäessä sijoituksia yritykseen, osakkeiden lunastustapauksissa taikka lahjan, perinnön tai sukupolvenvaihdoksessa siirtyvän omaisuuden arvoa määritettäessä.

Taloustaitoa juristeille -seminaareissa käsitellään yritystaloutta käytännönläheisesti ja syvennetään taloustaidon osaamista huomioiden juristin työn moninaiset vaatimukset.

Seminaarisarjan 3. osassa käsitellään yrityksen arvon komponentteja: substanssiarvoa ja liikearvoa. Substanssiarvo perustuu yrityksen omaisuuden ja velkojen käyvän arvon määrittämiseen ja näiden väliseen nettoarvoon. Liikearvo määritetään tulevaisuuden kassavirtaodotuksista ja niiden tämän päivän arvon arvioinnista.

Seminaarissa lähestytään tavallisimpia arvonmäärityksen menetelmiä esimerkkiyrityksen toteutumien ja ennusteiden avulla. Samalla etsitään yrityksen arvon rajoja: miten voidaan perustella yrityksen arvon alaraja ja toisaalta mitä yrityksen arvo voisi parhaimmillaan olla?

Seminaarisarjan muut osat:

Taloustaitoa juristeille I – yritystalouden perusteet 26.1.
Opitaan lukemaan talouden informaatiosta olennaiset asiat ja tulkitsemaan niitä. Seminaarin aiheina ovat muun muassa yrityksen tilinpäätöksen lukeminen, tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman rakenne ja avainrivit sekä talouden pika-analyysi.

Taloustaitoa juristeille II – yrityksen taloudellisen tilan arviointi ja tilinpäätösanalyysi 28.2.
Annetaan työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen ja tulkintaan. Seminaarissa keskitytään tilinpäätösanalyysiin ja käsitellään muun muassa kannattavuuden, kassavirran ja rahoitusaseman merkitystä ja mittaamista sekä luottokelpoisuusarvion tekemistä ja tulkintaa.

Tule syventämään tietojasi asiantuntevan ja innostavan kouluttajan Ilari Salmen johdolla. Ilarilla on pitkä kokemus itsenäisenä kouluttajana, kirjoittajana ja konsulttina. Osanottajat ovat kiittäneet Ilarin innostavaa, elävää ja selkeää otetta yrityksen talouteen sekä koulutuksen käytännönläheisyyttä.

Ohjelma

Kouluttajana toimii VTM Ilari Salmi, K & S Present Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aineiston jako (brunssitarjoilua koko tilaisuuden ajan)

9.00

Mistä on kysymys?

 • Arvonmäärityksen tarve eri yhteyksissä
 • Arvonmäärityksen näkökulmia: substanssiarvo ja liikearvo

9.15

Arvonmääritykseen tarvittava taloudellinen informaatio

 • Tuloslaskelma, tase, kassavirtalaskelma ja ennusteet
 • Muu tiedontarve
 • Riskin arviointi

10.00

Arvonmäärityksen näkökulmia

 • Pörssiyhtiön ja PK-yrityksen arvonmääritys
 • Rahoitusmahdollisuuksien tuomat rajoitteet
10.45

Keskustelua ja tauko, brunssitarjoilu jatkuu

11.00

Arvonmääritysmenetelmiä

 • Substanssi
 • Yrityksen tuottoarvo
 • Arvostuskeroimet

12.00

Arvonmäärityksen muita kysymyksiä

 • Osapuolten motiivien vaikutus
 • Kontrollipreemio
 • Make-up

12.30

Yhteenveto ja keskustelua

 • Eri arvonmääritysmenetelmien tarkastelua
 • Miksi eri menetelmillä saadaan erilaisia liiketoiminnan arvoja?
 • Loppukeskustelu

Seminaarin hinta

Ilmoittaudu kaikkin kolmeen Taloustaitoa juristeille -brunssiseminaariin, saat ne yhteishintaan 1 000 € + alv 24 %

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

495 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa