Osaatko lukea yrityksen tilinpäätöstä niin, että saat kokonaiskuvan yrityksen taloudesta ja kykenet vetämään johtopäätökset sen taloudellisista toimintaedellytyksistä?

Juristi joutuu työssään arvioimaan yrityksiä eri näkökulmista, jolloin olisi hallittava tilinpäätösanalyysitaidot ainakin perustasolla. Kyky tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilasta on hyödyllistä ja välttämätöntä useissa erilaisissa yhteyksissä.

Taloustaitoa juristeille -seminaareissa käsitellään yritystaloutta käytännönläheisesti ja syvennetään taloustaidon osaamista huomioiden juristin työn moninaiset vaatimukset.

Seminaarisarjan 2. osassa keskitytään tilinpäätösanalyysiin, ja saat työkalut tilinpäätöksen lukemiseen eri tilanteissa:

 • kannattavuuden, rahoitusaseman ja kasvun mittarit ja niiden tulkinta
 • johtopäätösten teko yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä
 • tunnuslukujen suhteuttaminen toimialatilastoon
 • luottokelpoisuuden eli reittauksen tekeminen ja tulkinta.

Seminaarisarjan muut osat:

Taloustaitoa juristeille I – yritystalouden perusteet 26.1.
Opitaan lukemaan talouden informaatiosta olennaiset asiat ja tulkitsemaan niitä. Seminaarin aiheina ovat muun muassa yrityksen tilinpäätöksen lukeminen, tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman rakenne ja avainrivit sekä talouden pika-analyysi.


Taloustaitoa juristeille III – yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmät 30.3.
Käsitellään yrityksen arvonmäärityksen eri menetelmiä. Seminaarissa käydään läpi arvonmääritykseen tarvittavaa taloudellista informaatiota sekä tarkastellaan tavallisimpia arvonmäärityksen menetelmiä.

Ohjelma

Kouluttajana toimii VTM Ilari Salmi, K & S Present Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja aineiston jako (brunssitarjoilua koko tilaisuuden ajan)

9.00

Tuloslaskelman ja taseen oikaisu

 • Säännöllinen ja jatkuva liiketoiminta
 • Kertaluonteisten ja satunnaisten erien huomiointi ja eliminointi tuloslaskelmassa
 • Taseen oikaisu

9.30

Kannattavuuden merkitys ja mittaaminen

 • Liiketoiminnan kannattavuus: mittarit ja niiden tulkinta
 • Tulosprosentit ja pääoman tuottoaste

10.15

Kassavirtatarkastelua

 • Tulorahoituksen välttämättömyys
 • Liiketoiminnan kassavirran arviointi
 • Riittävyyden ja riittämättömyyden seurauksia

 

10.45

Keskustelua ja tauko, brunssitarjoilu jatkuu

11.00

Rahoitusasema: vakavaraisuus ja maksuvalmius

 • rahoitusaseman merkitys
 • oman pääoman turvallisuus ja velan vipuvaikutus
 • vakavaraisuus ja maksuvalmius

11.30

Kasvu ja sen välttämättömyys

 • Kasvun pakko ja rajoitteet
 • Kasvun tarkastelukulmia

11.45

Luottokelpoisuusluokitus

 • Luottokelpoisuusluokituksen (reittauksen) tekeminen
 • Tulosten tulkinta ja johtopäätökset
 • Vaaran merkit
12.30

Yhteenveto ja keskustelua

Seminaarin hinta

Ilmoittaudu kaikkin kolmeen Taloustaitoa juristeille -brunssiseminaariin, saat ne yhteishintaan 1 000 € + alv 24 %

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko seminaari

495 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko seminaari

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Ann-Marie Söderholm

+358 50 570 4957
Ann-Marie.Soderholm@almamedia.fi