Osaatko lukea ja tulkita oikein tasetta ja tilinpäätöstä?

Haluatko syventää ymmärrystäsi yrityskaupoista ja niissä esiintyvistä taloudellisista riskeistä? 

 • Mitä talouden tunnusluvut kertovat ja mitä ne eivät kerro?
 • Mitä kannattavuus tarkoittaa?
 • Entä vakavaraisuus ja velkavivutus?

Juristi joutuu työssään arvioimaan yrityksiä eri näkökulmista, jolloin olisi hallittava tilinpäätösanalyysitaidot ainakin perustasolla. Kirjanpitovientejä ei välttämättä tarvitse osata, mutta taloudellisen informaation lukeminen ja tulkinta ovat lähes välttämättömyyksiä.

Taloustaitoa juristeille -seminaareissa käsitellään yritystaloutta käytännönläheisesti ja syvennetään taloustaidon osaamista huomioiden juristin työn moninaiset vaatimukset.

Seminaarisarjan 1. osassa osanottajat oppivat lukemaan talouden informaatiosta olennaiset asiat ja tulkitsemaan niitä. Seminaarin aiheina ovat muun muassa yrityksen talouden rooli yrityksen menestyksessä, tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma, FAS- ja IFRS-normistot sekä talouden pika-analyysi.

Seminaarisarjan muut osat:

Taloustaitoa juristeille II – yrityksen taloudellisen tilan arviointi ja tilinpäätösanalyysi 28.2.
Annetaan työkaluja tilinpäätöksen lukemiseen ja tulkintaan. Seminaarissa keskitytään tilinpäätösanalyysiin ja käsitellään muun muassa kannattavuuden, kassavirran ja rahoitusaseman merkitystä ja mittaamista sekä luottokelpoisuusarvion tekemistä ja tulkintaa.

Taloustaitoa juristeille III – yrityksen arvo ja arvonmääritysmenetelmät 30.3.
Käsitellään yrityksen arvonmäärityksen eri menetelmiä. Seminaarissa käydään läpi arvonmääritykseen tarvittavaa taloudellista informaatiota sekä tarkastellaan tavallisimpia arvonmäärityksen menetelmiä.

Ohjelma

Kouluttajana toimii VTM Ilari Salmi, K & S Present Oy.

8.30

Ilmoittautuminen ja brunssitarjoilu

9.00

Strategia ja talouden rooli

 • Strategian, tavoitteiden ja talouden kokonaisuus

9.30

Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma

 • Kassavirran, tuloksen laskemisen ja taseen kokonaisuus, suoriteperuste
 • Tilinpäätöksen lukeminen ja avainkohdat
 • Konsernitilinpäätöksen erityispiirteitä
11.00

Keskustelua ja tauko, brunssitarjoilu jatkuu

11.15

FAS- ja IFRS-normistot

 • Normistojen tärkeimmät erot näkökulmissa ja esittämistavoissa
 • Liikearvojen käsittely

11.30

Talouden pika-analyysi

 • Piirretään esimerkkiyrityksen taloudesta kokonaiskuva ”näppituntumalla”
 • Otetaan kantaa starttiyrityksen taloudelliseen tilaan niin, että käytetään yhtä mittaria kunkin talouden pääkomponentin arvioinnissa
12.15

Yhteenveto ja keskustelua

Seminaarin hinta

Ilmoittaudu kaikkin kolmeen Taloustaitoa juristeille -brunssiseminaariin, saat ne yhteishintaan 1 000 € + alv 24 %

Yksityinen sektori

Kokonaisuus

Hinta:

Koko seminaari

495 €

Jukinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Kokonaisuus

Hinta:

Koko seminaari

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Ann-Marie Söderholm

+358 50 570 4957
Ann-Marie.Soderholm@almamedia.fi