• Mitä eroa on epätasapuolisella kohtelulla ja syrjinnällä?
 • Mitä eroa on yhdenvertaisuuslain vastaisella ja rikollisella työsyrjinnällä?
 • Saako työnantaja päättää, kenet hakijoista ottaa töihin?
 • Onko sallittua antaa yhdelle myyntimiehelle työsuhdeauto ja toiselle ei?
 • Voiko työntekijän irtisanoa, jos viereisen osaston esimies katsoo omien alaistensa laiminlyöntejä läpi sormien?
 • Mitä maksaa, jos työntekijä valitaan irtisanottavaksi iän perusteella?

Syrjintää työpaikalla sääntelee tasa-arvolaki, työsopimuslaki, yhdenvertaisuuslaki, perustuslaki ja rikoslaki. Seminaarissa käydään läpi tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen liittyviä keskeisiä haasteita sekä lainsäädännön että käytännön näkökulmasta.

Seminaari on seitsemänjaksoisen Työoikeuden asiantuntijaohjelman kolmas osa. Seminaari toimii myös itsenäisenä koulutuksena eikä edellytä koko ohjelmaan osallistumista.

Seminaarin asiantuntijoina:

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö
Asianajaja Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy
Ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Seminaarin ohjelma

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.10

Yhdenvertaisuus ja syrjintäkiellot työelämässä

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

10.30

Tauko

10.40

Työsyrjintäerimielisyyksistä

 • syrjintäjutun rakenne ja logiikka
 • syrjintäolettama
 • tuomioistuimen toimivallasta
 • sovinnosta syrjintäasiassa

Asianajaja Petteri Uoti

11.15

Syrjintä ja epätasapuolisuus rekrytoinnissa ja työsuhteen alussa

Asianajaja Mika Ojanen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

12.00

Lounas

13.00

Syrjintä ja epätasapuolisuus työsuhteen aikana ja sen päättyessä

 • syrjintä ja epätasapuolisuus työsuhteen aikana
 • syrjintä ja epätasapuolisuus työsuhteen päättyessä
 • syrjivän päättämisen sanktiointi

Asianajaja Petteri Uoti

14.30

Tauko

14.45

Työsuojelusta – häirintä, epäasiallinen kohtelu ja työssä kuormittuminen  

 • epäasialliseen kohteluun liittyvät työturvallisuuslain säännökset
 • psykososiaalinen kuormitus työpaikalla
 • työsuojeluviranomaisten valvontatoiminta ja puuttuminen epäkohtiin

Ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori / Julkinen sektori ja Lakimiesliiton jäsen

Etuhinta 23.10. asti 745 €/ 583 €
Normaali hinta 845 €/ 633 €

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounas.

Ilmoittaudu