Sopimustekniikka kuntoon!

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Sopimustekniikka I, 27.9.
• Sopimuksen sitovuus – epäselvyys sopimuksen syntymisestä ja neuvotteluvastuu
• Letter of Intent / Memorandum of Understanding / Heads of Terms / Aiesopimus / Esisopimus
• Vakioehtojen ja tilausvahvistusten käyttö
• Sopimuksen tulkinta ja olosuhdemuutoksiin varautuminen
• Tiedonantovelvollisuudet ja vastuu annetuista tiedoista
• Tehokas riidanratkaisu

Sopimustekniikka II: Liikesopimusten erityiskysymyksiä 14.11.
• Miten laaditaan toimiva liikesopimus – häiriöihin ja virheisiin varautuminen
• Kansainvälisten sopimusten valmistelu – yritysjuristin kokemuksia
• Liikesopimusten salassapito- ja kilpailukieltolausekkeet
• Vastuunrajoitukset ja sovitut sopimusrikkomuksen seuraamukset
• Sopimukseen perustuva vastuu ja vastuuvakuutus

Seminaarisarjan osat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

 

Seminaarin puheenjohtajana OTT Tuomas Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, professor of practice, Helsingin yliopisto.

Asiantuntijoina:

Asianajaja, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Asianajotoimisto Veljekset Huhtamäki Oy
General Counsel Reetta Härkki, Uponor
Asianajaja, OTT Marko Mononen, Eversheds Asianajotoimisto Oy
Apulaisrofessori Olli Norros, Helsingin yliopisto
VT, Of Counsel Pekka Takki, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Seminaarin ohjelma

Sopimustekniikka I - 27.9.

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.15

Sopimuksen sitovuus – epäselvyys sopimuksen syntymisestä ja neuvotteluvastuu

Apulaisprofessori Olli Norros, Helsingin yliopisto

 • Minkälainen menettely voi johtaa vastuuseen
 • Miten määritetään korvattava vahinko?
 • Esisopimus/ LIO/ Memorandum of Understanding / Heads of Terms /
10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

Sopimuksen johdanto, boilerplate–lausekkeet ja vakioehdot; laatiminen ja tulkinta

Asianajaja, OTT Marko Mononen, Eversheds Asianajotoimisto Oy

 • Vakioehtojen liityntä sopimukseen
 • Ankarat ja yllättävät vakioehdot
 • Battle of forms
 • Tilausvahvistuksen ongelmakohdat
11.30

Lounas

12.30

Sopimuksen tulkinta- ja muutosriskeihin varautuminen

OTT, dosentti, asianajaja Tuomas Lehtinen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 • Sopimuksen tulkinnan yleiset lähtökohdat
 • Sopimuksen tulkinta-aineisto ja sen rajoittaminen
 • Sopimuksen valmisteluaineiston merkitys
 • Entire agreement
 • Sopimuksen tarkoitusta tukevat lausekkeet
 • Olosuhteiden muutoksen vaikutus
 • Sopimuksen muuttaminen  ja uudelleen neuvotteluehdot

 

13.45

Tiedonantovelvollisuudet ja vastuu annetuista tiedoista

 • Tiedonantovelvollisuuksien lajit
 • Kuluttaja- ja liikesopimuksien erot
 • Markkinoinnissa annetut tiedot ja niiden vaikutus
 • Velvollisuus neuvoa sopimuskumppania
14.45

Iltapäiväkahvi

14.45

Tehokas riidanratkaisu

15.45

Seminaarin päätös

Sopimustekniikka II - Liikesopimusten erityiskysymyksiä 14.11.2018

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.15

Miten laaditaan toimiva liikesopimus

10.15

Keskustelua ja tauko

9.15

Kansainvälisten sopimusten valmistelu – yritysjuristin kokemuksia

Reetta Härkki, General Counsel, Uponor
 • Lainvalinta
 • Riitojen ratkaisumekanismi
 • Kielikysymys
 • Paikallisen lain vaikutus
 • Cross border agreements ja useamman useamman sopimuksen yhteensaattaminen – esimerkkejä
11.30

Lounas

12.30

Liikesopimusten salassapito- ja kilpailukieltolausekkeet

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Asianajotoimisto Veljekset Huhtamäki Oy

 • Yrityssalaisuuden määritelmä
 • Salassapidon laajuus
 • Esimerkkejä salassapitolausekkeista
 • Eri liikesopimusten kilpailukieltolausekkeista
 • Kilpailukiellon pätevyysedellytykset
 • Esimerkkejä kilpailukieltolausekkeista

13.15

 Vastuunrajoitukset ja sovitut sopimusrikkomuksen seuraamukset

VT, Of Counsel Pekka Takki, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

 • Vastuuasemaan vaikuttavat lähtökohdat
 • Tyypillisimmät vastuunrajoituslausekkeet
 • Välillisen vahingon käsite
 • Sopimus- ja viivästyssakkoehdot
14.15

Iltapäiväkahvi

15.00

Sopimukseen perustuva vastuu ja vastuuvakuutus

 • Sopimukseen perustuva vastuu, mitä vakuutus kattaa ja mitä voidaan vakuuttaa
 • Vastuun laajentamisen vaikutus vastuuvakuutuksen kattavuuteen
 • Tyypillisiä ongelmatilanteita
16.00

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Hinta            1 125 €

Nyt voit myös katsoa seminaarin kokonaisuudessaan suoratoistona eli striiminä omalta koneeltasi!

Striimaus-osallistuminen -70 € kaikista hinnoista

Syötä striimi-koodi ilmoittautumisen yhteydessä:

SOPSTRMJ (julkinen sektori)
SOPSTRMY (yksityinen sektori)

Striimi-ilmoittautuminen on henkilökohtainen. Jos haluat ilmoittaa useamman henkilön striimiosallistujaksi, pyydä tarjous asiakaspalvelustamme: events.oulu@almamedia.fi.

Hintaan lisätään alv 24 %. Hintaan sisältyvät sähköiset materiaalit, sekä paikan päälle tuleville kahvit ja lounaat. Striimausosallistuminen tapahtuu reaaliajassa.

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa