Sopimustekniikka kuntoon!

Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Sopimustekniikka I, 27.9.
• Sopimuksen sitovuus – epäselvyys sopimuksen syntymisestä ja neuvotteluvastuu
• Vakioehtojen ja tilausvahvistusten käyttö
• Sopimuksen tulkinta ja olosuhdemuutoksiin varautuminen
• Tiedonantovelvollisuudet ja vastuu annetuista tiedoista
• Tehokas riidanratkaisu

Seminaarin puheenjohtajana OTT Tuomas Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, professor of practice, Helsingin yliopisto.

Asiantuntijoina muun muassa:

Partner, Head of Contracts Kaisa Fahllund, Berggren Oy

Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Apulaisrofessori Olli Norros, Helsingin yliopisto

OTT Sakari Wuolijoki, Professor of practice, Aalto-yliopisto, riskienhallintajohtaja, Nordea Business Banking

Seminaarisarjan toinen osa Sopimustekniikka II: Liikesopimusten erityiskysymyksiä 14.11.

Ilmoittaudu molempiin Sopimustekniikka I-II – seminaareihin, saat ne yhteishintaan 1 125 € + alv.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana OTT Tuomas Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, professor of practice, Helsingin yliopisto

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

OTT Tuomas Lehtinen, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, professor of practice, Helsingin yliopisto

9.15

Sopimuksen sitovuus – epäselvyys sopimuksen syntymisestä ja neuvotteluvastuu

 • Minkälainen menettely voi johtaa vastuuseen
 • Miten määritetään korvattava vahinko?
 • Esisopimus/ LIO/ Memorandum of Understanding / Heads of Terms

Apulaisrofessori Olli Norros, Helsingin yliopisto

10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

Sopimuksen johdanto, boilerplate-lausekkeet ja vakioehdot

 • johdannon ja boilerplate -lausekkeiden laatiminen ja tulkinta
 • vakioehtojen liityntä sopimukseen
 • battle of forms -tilanteet

Partner, Head of Contracts Kaisa Fahllund, Berggren Oy

 

11.30

Lounas

12.30

 Sopimuksen tulkinta ja olosuhdemuutoksiin varautuminen

 • Sopimuksen tulkinnan yleiset lähtökohdat
 • Sopimuksen tulkinta-aineisto ja sen rajoittaminen
 • Sopimuksen valmisteluaineiston merkitys
 • Entire agreement
 • Sopimuksen tarkoitusta tukevat lausekkeet
 • Olosuhteiden muutoksen vaikutus
 • Sopimuksen muuttaminen  ja uudelleen neuvotteluehdot

Tuomas Lehtinen,

OTT, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, professor of practice, Helsingin yliopisto

13.45

Tiedonantovelvollisuudet ja vastuu annetuista tiedoista

 • Tiedonantovelvollisuuksien lajit
 • Kuluttaja- ja liikesopimuksien erot
 • Markkinoinnissa annetut tiedot ja niiden vaikutus
 • Velvollisuus neuvoa sopimuskumppania

OTT Sakari Wuolijoki,

Professor of practice, Aalto-yliopisto, riskienhallintajohtaja, Nordea Business Banking

14.45

Iltapäiväkahvi

15.00

Tehokas riidanratkaisu

 •  Sovintoneuvottelua ja sovintomenettelyä koskevat lausekkeet
 • Kolmas taho lopullisen kauppahinnan, lisäkauppahinnan tms. seikan
  määrittäjänä
 • Intressisidonnaiset välityslausekkeet
 • Riidanratkaisun keskittäminen sopimuskokonaisuudessa

Asianajaja Marko Hentunen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

15.45

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa