Erinomaista palautetta saaneen seminaarin uusintatoteutus

Brunssiseminaarissa käsitellään Common Law -oikeusjärjestelmälle tyypillisiä sopimusrakenteita ja sopimuskäsitteistöä sekä sitä, miten riskeiltä voidaan välttyä sopimusmuotoiluin. Esillä erityisesti yrityskauppaterminologia ja sopimuksen tulkintahaasteita toimittaessa Englannin vs. Suomen lain mukaan. Olemme laajentaneet seminaariaineistoa viime kerran palautteiden perusteella, aineistoon on lisätty mm. hyödyllinen termilistaus.

Seminaarissa käsiteltäviä asioita:

 • Tyypillinen sopimusrakenne ja käsitteistö – mitä eroa on esimerkiksi sanoilla representation ja warranty?
 • Miten sopimusvastuupositio eroaa – mm. suorat ja välilliset vahingot, sopimussakko ja indemnity?
 • Miten suojautua riskeiltä? Erityistä juridista merkitystä omaavien sanamuotojen huomioiminen ja disclaimereiden käyttö
 • Mitä vaikutuksia sopimuksessa käytetyllä Common Law -käsitteistöllä on, jos sopimukseen sovelletaan Suomen lakia?
 • Case-harjoitus: Yrityskauppa Englannin lain mukaan – käytännönläheistä pohdintaa siitä, miten eri lausekkeiden ja sanamuotojen käyttö vaikuttaa sopimuksen sisältöön ja tulkintaan.

Asiantuntijana asianajaja, Partner  Maria Carlsson, Asianajotoimisto Borenius Oy

Jaa kokemuksia ja osallistu keskusteluun: #commonlaw

Ohjelma

Seminaarin vetäjänä toimii Partner, asianajaja Maria Carlsson, Asianajotoimisto Borenius Oy

8.30

Ilmoittautuminen ja aineiston jako

9.00

Mitä ainakin pitää tietää, kun sopimukseen sovelletaan Englannin lakia?

 • Common law -järjestelmän lyhyt historia ja pääasialliset erot civil law -järjestelmään
 • Oikeustapauspohjaisuus riskienhallinnan näkökulmasta

9.30

Sopimusrakenteet ja käsitteistö

 • Tyypillinen sopimusrakenne ja käsitteistö – mm. recitals ja boilerplate -ehdot
 • Erityistä juridista merkitystä omaavien sanamuotojen huomioiminen ja disclaimer-käyttö
 • Yrityskaupan common law -terminologia – mitä eroa on esim. sanoilla representation ja warranty?
10.15

Tauko, brunssitarjoilu jatkuu

10.30

Sopimusvastuu ja common law

 • Miten sopimusvastuupositio eroaa Suomen lain mukaisesta? Suorat ja välilliset vahingot, sopimussakko ja indemnity
 • Sopimusoikeudelliset oikeuskeinot

11.00

Case-harjoitus pienryhmissä

Yrityskauppa Englannin lain mukaan – käytännönläheistä pohdintaa siitä, miten eri lausekkeiden ja sanamuotojen käyttö vaikuttavat sopimuksen sisältöön ja tulkintaan

11.30

Harjoituksen purku, Q&A

12.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

495 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

371,25 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala@talentum.com