Lakimiesliiton koulutus järjestää jälleen huippusuositun kaksiosaisen kokonaisuuden sopimuksen laatimisesta ja sopimustekniikasta!
Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.
Seminaarisarjan osat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Ensimmäisessä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

Sopimuksen laatiminen ja sopimustekniikka I 27.9.

 • Sopimuksen sitovuus – epäselvyys sopimuksen syntymisestä ja neuvotteluvastuu
 • Letter of Intent / Memorandum of Understanding / Heads of Terms / Aiesopimus / Esisopimus
 • Vakioehtojen ja tilausvahvistusten käyttö
 • Sopimuksen tulkinta ja olosuhdemuutoksiin varautuminen
 • Tiedonantovelvollisuudet ja vastuu annetuista tiedoista
 • Tehokas riidanratkaisu

Toisessa osassa keskitytään suoritushäiriö- ja vastuukysymyksiin:

Sopimuksen laatiminen ja sopimustekniikka II: Liikesopimusten erityiskysymyksiä: suoritushäiriöt ja vastuu 1.11.

 • Miten laaditaan toimiva liikesopimus – häiriöihin ja virheisiin varautuminen
 • Kansainvälisten sopimusten valmistelu – yritysjuristin kokemuksia
 • Liikesopimusten salassapito- ja kilpailukieltolausekkeet
 • Vastuunrajoitukset ja sovitut sopimusrikkomuksen seuraamukset
 • Sopimukseen perustuva vastuu ja vastuuvakuutus

Seminaarisarjan osat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Käytännönläheinen koulutus on suunniteltu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille, kuten omistajayrittäjille, toimitus-, talous- ja myynti- ja ostotehtävissä toimiville henkilöille, ja lakimiehille.

Seminaarisarjan puheenjohtajana toimii asianajaja OTT Justus Konkkölä, Asianajotoimisto Socrates Oy

Asiantuntijoina:

Johtava lakimies Kaisa Fahllund, Hansel Oy
Asianajaja, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Asianajotoimisto Veljekset Huhtamäki Oy
General Counsel Reetta Härkki, Uponor
Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto
VT, Of Counsel Pekka Takki, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Sakari Wuolijoki, OTT, Professor of Practice, Aalto-yliopisto / riskienhallintajohtaja, Nordea Business Banking

Seminaarin ohjelma

Sopimuksen laatiminen ja sopimustekniikka I - 27.9.2017

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.15

Sopimusten sitovuus

Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto

 • Minkälainen menettely voi johtaa vastuuseen
 • Miten määritetään korvattava vahinko?
 • Esisopimus/ LIO/ Memorandum of Understanding / Heads of Terms /
10.15

Keskustelua ja tauko

10.30

Sopimuksen johdanto, boilerplate–lausekkeet ja vakioehdot; laatiminen ja tulkinta

Johtava lakimies Kaisa Fahllund, Hansel Oy

 • Vakioehtojen liityntä sopimukseen
 • Ankarat ja yllättävät vakioehdot
 • Battle of forms
 • Tilausvahvistuksen ongelmakohdat
11.30

Lounas

12.30

Sopimuksen tulkinta- ja muutosriskeihin varautuminen

OTT, dosentti, asianajaja Tuomas Lehtinen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 • Sopimuksen tulkinnan yleiset lähtökohdat
 • Sopimuksen tulkinta-aineisto ja sen rajoittaminen
 • Sopimuksen valmisteluaineiston merkitys
 • Entire agreement
 • Sopimuksen tarkoitusta tukevat lausekkeet
 • Olosuhteiden muutoksen vaikutus
 • Sopimuksen muuttaminen  ja uudelleen neuvotteluehdot

 

13.45

Tiedonantovelvollisuudet ja vastuu annetuista tiedoista

Sakari Wuolijoki, OTT, Professor of Practice, Aalto-yliopisto / riskienhallintajohtaja, Nordea Business Banking

 • Tiedonantovelvollisuuksien lajit
 • Kuluttaja- ja liikesopimuksien erot
 • Markkinoinnissa annetut tiedot ja niiden vaikutus
 • Velvollisuus neuvoa sopimuskumppania
14.45

Iltapäiväkahvi

14.45

Tehokas riidanratkaisu

Asianajaja, OTT Justus Könkkölä, Asianajotoimisto Socrates Oy
15.45

Seminaarin päätös

Liikesopimusten erityiskysymyksiä: suoritushäiriöt ja vastuu - 1.11.2017

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus

9.15

Miten laaditaan toimiva liikesopimus

10.15

Keskustelua ja tauko

9.15

Kansainvälisten sopimusten valmistelu – yritysjuristin kokemuksia

Reetta Härkki General Counsel, Uponor
 • Lainvalinta
 • Riitojen ratkaisumekanismi
 • Kielikysymys
 • Paikallisen lain vaikutus
 • Cross border agreements ja useamman useamman sopimuksen yhteensaattaminen – esimerkkejä
11.30

Lounas

12.30

Liikesopimusten salassapito- ja kilpailukieltolausekkeet

Asianajaja, varatuomari, OTL, KTM Heikki Huhtamäki, Asianajotoimisto Veljekset Huhtamäki Oy

 • Yrityssalaisuuden määritelmä
 • Salassapidon laajuus
 • Esimerkkejä salassapitolausekkeista
 • Eri liikesopimusten kilpailukieltolausekkeista
 • Kilpailukiellon pätevyysedellytykset
 • Esimerkkejä kilpailukieltolausekkeista

13.15

 Vastuunrajoitukset ja sovitut sopimusrikkomuksen seuraamukset

VT, Of Counsel Pekka Takki, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

 • Vastuuasemaan vaikuttavat lähtökohdat
 • Tyypillisimmät vastuunrajoituslausekkeet
 • Välillisen vahingon käsite
 • Sopimus- ja viivästyssakkoehdot
14.15

Iltapäiväkahvi

15.00

Sopimukseen perustuva vastuu ja vastuuvakuutus

Asianajaja, OTT Justus Konkkölä, Asianajotoimisto Socrates Oy
 • Sopimukseen perustuva vastuu, mitä vakuutus kattaa ja mitä voidaan vakuuttaa
 • Vastuun laajentamisen vaikutus vastuuvakuutuksen kattavuuteen
 • Tyypillisiä ongelmatilanteita
16.00

Seminaarin päätös

Seminaarin hinta

Seminaarisarjan hintaan sisältyy Sopimustulkinta – teoria, vaiheet, menettely -teos (arvo 120 euroa).

Yhteishinta:

Ilmoittaudu molempiin seminaarisarjan osiin alennettuun yhteishintaan

1 050€

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu

Lisätietoa