Siirtohinnoitteluun on tulossa suuria muutoksia. OECD julkaisi kesällä 2015 raportin BEPS-projektista, jonka myötä yritysten tulee entistä tarkemmin dokumentoida koko arvoketjunsa ja kaikkien konserniyhtiöiden rooli siinä. Sen myötä myös lainsäädäntö tulee muuttumaan vuonna 2016. Jo nyt on selvää, että yritysten dokumentointi- ja raportointivelvollisuus tulee kasvamaan.

Ajankohtaiseen ja hyvin keskeiseen verokysymykseen pureutuva seminaari toteutetaan käytännönläheisesti esimerkkiyrityksen avulla. Osallistujat pääsevät itse muun muassa harjoittelemaan yrityksen toiminto- ja riskianalyysin laatimista. Näin dokumentoinnin laadinta ja päivittäminen havainnollistuu tehokkaasti ja saat valmiudet omassa työssä kohdattaviin siirtohinnoittelun haasteisiin. Lisäksi kuulet Konserniverokeskuksen johtavalta veroasiantuntijalta, miten uusi lainsäädäntö muuttaa verottajan näkemyksiä siirtohinnoittelun dokumentoinnin vaatimuksista.

Seminaarissa saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten laadit uuden lainsäädännön mukaisen siirtohinnoitteludokumentaation?
 • Miten aineettomien omaisuuserien uusi ohjeistus toteutetaan käytännössä?
 • Miten laaditaan liiketoiminta- ja markkinakuvaus?
 • Mitä vertailuanalyysillä tarkoitetaan?
 • Miten todistat markkinaehtoisuuden?
 • Miksi siirtohinnoitteludokumentaatio kiinnostaa verottajaa?

Jaa kokemuksia ja verkostoidu: #siirtohinnoittelundokumentointi

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Miten uusi lainsäädäntö muuttaa verottajan näkemyksiä siirtohinnoittelun dokumentoinnin vaatimuksista?

 • Miksi siirtohinnoitteludokumentaatio kiinnostaa verottajaa?

Sami Laaksonen, Konserniverokeskus

9.30

Miksi laadin siirtohinnoitteludokumentaation?

 • Uuden lainsäädännön taustaa
 • Suomen siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten esittely
 • Uudet lakisäädökset vuonna 2016 (country by country –raportointi ja verohallinnon ohjeet)
 • Dokumentaatiovaatimukset muissa maissa

Sanna Laaksonen, KPMG

10.30

Tauko

10.45

Liiketoimintakuvauksen laatiminen

 • Esimerkkiyrityksen esittely
 • Liiketoimintakuvauksen ja markkinakuvauksen laadinta käytännössä
 • Mitä tietoja tarvitaan ja mistä ne voidaan saada?

Dokumentoinnin ”check-list”

Sanna Laaksonen, KPMG

11.45

Lounas

12.45

Toiminto- ja riskianalyysin laadinta

 • Konsernin sisäisten liiketoimien ja niihin liittyvien toiminto- ja riskianalyysien kuvaus
 • Toiminto- ja riskianalyysin laadinta käytännössä, toiminto-ja riskianalyysin laadinta esimerkkiyritykselle
 • Mitä ja miten yksityiskohtaisia tietoja analyysin laatimiseen tarvitaan, mistä tiedot saadaan kerättyä ja mitä apuvälineitä on käytettävissä?
 • Toiminto- ja riskianalyysin liittyvä taulukkomuotoinen harjoitus

Merja Raunio, PwC

14.15

Kahvitauko

14.30

Mitä vertailuanalyysillä tarkoitetaan? Miten todistat sisäisten liiketoimien ja konserniyhtiöiden suorittamien kontribuutioiden markkinaehtoisuuden?

 • Miten valitaan oikea siirtohinnoittelumenetelmä markkinaehtoisuuden todistamiseen?
 • Miten operatiivinen hinnoittelu vaikuttaa verotuksessa käytettävän siirtohinnoittelumenetelmän soveltamiseen?
 • Mitä tietoa tarvitaan taloudellisen analyysin suorittamiseksi ja mistä sitä käytännössä saadaan?
 • Miten tietoa tulee analysoida luotettavien lopputulosten aikaansaamiseksi?
 • Miten pidetään huolta markkinaehtoisen hinnoittelun toteutumisesta päivittäisessä liiketoiminnassa?
 • Miten toiminnan markkinaehtoisuus tulisi viestiä ja raportoida eri sidosryhmille?

Hannu-Tapani Leppänen, Alder & Sound

16.00

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Nina Ojanen

+358 40 647 3774
nina.ojanen@talentum.com