Sairauspoissaolot ja erilaiset häiriöt työsopimuksen päättämisperusteena -seminaari 25.10. on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman  viides jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Seminaarijaksolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Mitä tapahtuma oikeuttaa sairausajan palkkaan, diagnoosin merkitys? itse aiheutettu sairaus ja tapaturma?
 • Kesto ja määrä
 • Kenen lääkärin todistus kelpaa? Entä jos työnantaja epäilee perusteen aitoutta?
 • Vieraskieliset todistukset? Liian pitkä työkyvyttömyys?
 • Sairauslomaoikeuksien väärinkäyttö
 • Työkyvyttömyyden vaikutus vuosilomaan
 • Työterveyshuollon rooli
 • Koeaikapurku
 • Olennainen ja pitkäaikainen työkyvyn alentuminen.

Seminaarin puheenjohtajana toimii työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto).

Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma 2017 on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin. Koulutusohjelma antaa valmiuksia käytännön työhön ja auttaa ratkaisemaan työelämässä esille tulevia ongelmia. Se tarjoaa syvällisempää tietoa niille, jotka haluat erikoistua työoikeuteen.

Kenelle?

Ohjelma soveltuu erityisesti henkilöstöalan asiantuntijoille, johdolle, esimiehille ja luottamusmiehille.

Syvennä osaamistasi kirjallisilla töillä

Koulutuskokonaisuuden aikana on mahdollista syventää osaamistaan myös vapaaehtoisilla kirjallisilla töillä (enintään 2/osallistuja/koko koulutusohjelma). Aiheet on valittu pitäen silmällä ajankohtaisia työelämän asioita. Mukana on myös perinteisempiä kysymyksiä, joita kuitenkin tarkastellaan osittain aiempaa poikkeavasta näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan erikoistumisohjelman seminaarijaksolle tai koko seminaarisarjaan!

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, (Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto).

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheisiin

9.10

Sairaus vai elämänhallintaan liittyvä ongelma? Tapaturma? Sairauden hoitoa vai kosmeettinen toimenpide?

 • Mikä oikeuttaa poissaoloon ja sairausajan palkkaan?

Erilaiset sairaudet ja eripituiset työkyvyttömyysjaksot

 • Voiko työnantaja kyseenalaistaan lääkärin arvion?
 • Mikä on ” normaali” työkyvyttömyysjakso eri sairauksista?

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman, Terveystalo Kamppi

10.45

Tauko

11.00

Työpaikan pelisäännöt - varhainen puuttuminen, puheeksi ottaminen ja työkykyneuvottelut

 • mitä, milloin ja millä tavoin?
 • työnantajan oikeus määrätä <> työntekijän oikeus kieltäytyä
 • työnantajan, työterveyshuollon ja Kelan välinen tiedonvaihto

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja
Työterveyshuollon erikoislääkäri Pirjo Östman

12.15

Lounas

13.15

Työkyvyn muutokset ja irtisanomista edeltävät työnantajan toimet

 • muun työ, uudelleen sijoittaminen
 • koulutus
 • kohtuulliset mukautukset
 • työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

14.15

Kahvitauko

14.30

Sairauden suoja ja työsopimuksen päättäminen

 • uskaltaako koeaikana sairaana olevan työsopimuksen purkaa?
 • voiko sairaus estää irtisanomisen tai purun?
 • yksi sairaus + pitkä poissaoloa
 • useampi sairaus + paljon poissaoloja

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

15.15

Työkyvyttömyyden vaikutus vuosilomaan

Hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö

16.15

10 tärkeää näkökohtaa työpaikkojen arkeen

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu