Saatavan vanhentumista koskeva sääntely on uudistunut. Nyt on oikea hetki pävittää osaamisesi ajan tasalle vanhentumiskysymyksissä.

Seminaarissa käsitellään muun muassa vanhentumisaikoja, vanhentumisen katkaisukeinoja ja vaikutuksia sekä eräpäivästä tai ulosottoperusteesta laskettavaa lopullista vanhentumista. Lisäksi paneudutaan vahingonkorvaussaatavan vanhentumista koskeviin erityiskysymyksiin sekä käsitellään vanhentumista koskevassa oikeuskäytännössä annetut linjaukset.

Jaa kokemuksia ja verkostoidu: #saatavanvanhentuminen @Lakikoulutus

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii professori emeritus Ari Saarnilehto.

8.30

Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00

Johdanto aiheeseen

 • yleiskatsaus vanhentumislakiin ja sen tavoitteisiin
 • suhde erityislakeihin
 • vanhentumislaissa säädetyt vanhentumisajat

Professori emeritus Ari Saarnilehto

10.00

Vahingonkorvaussaatavia koskevia erityiskysymyksiä

 • vanhentumisajan alkaminen
 • yleinen ja toissijainen vanhentumisaika
 • vahingonkorvaussaatavan vanhentumisen katkaiseminen

Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto

11.15

Velkojan ja perintätoimiston suorittama vapaamuotoinen vanhentumisen katkaiseminen

 • perintälaki ja hyvä perintätapa, käytännöt perinnässä
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Etelä-Suomen Aluehallintoviraston linjaukset saatavan vanhentumisen vaikutuksista
 • korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä

Perimistoimistojen liiton pj., Jyrki Lindström

12.15

Lounas

13.15

Vanhentumisen viralliskatkaisu

 • kanne ja muut tuomioistuinprosessit
 • muut ulosottoperusteet
 • kuluttajariita ja sovittelu
 • julkinen haaste
 • maksukyvyttömyysmenettelyt

Professori Tuula Linna, Lapin yliopisto

14.15

Tauko

14.30

Ulosottoperusteesta laskettava lopullinen vanhentuminen

 • soveltamisala
 • määräajan pituudet
 • ulosmittaus ennen määräajan päättymistä
 • määräajan jatkaminen

Asianajaja Pia Bräysy, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

15.15

Erääntymisestä laskettava lopullinen vanhentuminen (VanhL 13a §)

 • soveltamisala
 • määräajan pituudet
 • suhde ulosottoperusteesta laskettavaan lopulliseen vanhentumiseen
 • siirtymäsäännökset

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, oikeusministeriö

15.45

Vanhentumisen oikeusvaikutukset

 • panttioikeus
 • yhteisvelkasuhteet
 • kuolinpesä, rekisteristä poistettu yhtiö
 • hyvä perintätapa

Professori emeritus Ari Saarnilehto

16.45

Seminaari päättyy

Seminaarin hinta

Yksityinen sektori

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

730 €

Julkinen sektori tai Lakimiesliiton jäsen

Seminaari

Hinta:

Koko seminaari

547,50 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoa

Maria Ampiala

+358 40 342 4608
maria.ampiala(a)almamedia.fi